เปลี่ยนอัตราการรวบรวมข้อมูลของ Googlebot

This feature is currently supported only in old Search Console. Open old Search Console now.

คำว่าอัตราการรวบรวมข้อมูล หมายถึงจำนวนคำขอต่อวินาทีที่ Googlebot ส่งไปยังเว็บไซต์เมื่อรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น 5 คำขอต่อวินาที

คุณเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ Google รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ไม่ได้ แต่หากต้องการให้ Google รวบรวมข้อมูลจากเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่อัปเดตในเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Googlebot จำลองแทน

Google มีอัลกอริทึมที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดความเร็วในการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ เป้าหมายของเราคือรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บจากเว็บไซต์ของคุณมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในระหว่างการเข้าชมแต่ละครั้ง โดยไม่ทำให้เกิดปัญหากับแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

หาก Google ส่งคำขอต่อวินาทีไปยังเว็บไซต์มากเกินไปและทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานช้าลง คุณจำกัดอัตราการรวบรวมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ระดับราก เช่น www.example.com และ http://subdomain.example.com ได้ อัตราการรวบรวมข้อมูลที่คุณกำหนดคืออัตราสูงสุดที่ Googlebot ควรรวบรวมข้อมูลได้ โปรดทราบว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่า Googlebot จะรวบรวมข้อมูลถึงอัตราสูงสุดนี้

เราไม่แนะนำให้จำกัดอัตราการรวบรวมข้อมูล ยกเว้นคุณกำลังประสบปัญหาเซิร์ฟเวอร์มีปริมาณงานมากเกินไปซึ่งทราบแน่ชัดว่าเกิดจากการที่ Googlebot เข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณหนักเกินไป

คุณไม่สามารถเปลี่ยนอัตราการรวบรวมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ในระดับราก เช่น www.example.com/folder

วิธีจำกัดอัตราการรวบรวมข้อมูล

  1. คลิกเว็บไซต์ที่ต้องการในหน้าแรกของ Search Console
  2. คลิกไอคอนรูปเฟือง การตั้งค่า จากนั้นคลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
  3. ในส่วนอัตราการรวบรวมข้อมูล ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วจำกัดอัตราการรวบรวมข้อมูลตามต้องการ

อัตราการรวบรวมข้อมูลใหม่จะสามารถใช้ได้นาน 90 วัน

หากอัตราการรวบรวมข้อมูลมีคำอธิบายว่า "คำนวณแล้วว่าเหมาะสม" ในหน้าการตั้งค่าเว็บไซต์ วิธีเดียวที่จะลดอัตราการรวบรวมข้อมูลได้คือโดยการยื่นคำขอพิเศษเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มอัตราการรวบรวมข้อมูลได้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร