Ändra genomsökningshastigheten för Googlebot

Med genomsökningshastighet avses hur många förfrågningar per sekund som Googlebot skickar till webbplatsen när den genomsöks, t.ex. fem förfrågningar per sekund.

Du kan inte ändra hur ofta Google genomsöker webbplatsen, men om du vill att Google ska genomsöka nytt eller uppdaterat innehåll på den kan du begära att den genomsöks på nytt.

Korrekt användning

Google använder sofistikerade algoritmer som avgör hur snabbt en webbplats ska genomsökas. Vårt mål är att genomsöka så många sidor från din webbplats vi kan vid varje besök utan att ta upp för mycket av din servers bandbredd.

Om Google skickar för många förfrågningar per sekund till webbplatsen och gör servern långsam kan du sätta en gräns för hur snabbt Google får genomsöka webbplatsen.

Du kan ändra genomsökningshastigheten för webbplatser på rotnivå – t.ex. www.example.com eller http://underdomän.example.com. Den angivna genomsökningshastigheten är den högsta tillåtna för Googlebot. Observera att vi inte kan garantera att Googlebot når upp till maxhastigheten.

Vi rekommenderar att du inte begränsar genomsökningshastigheten om du inte får belastningsproblem som du säkert vet orsakas av att Googlebot utsätter servern för ett för hårt tryck.

Det går inte att ändra genomsökningshastigheten för webbplatser under rotnivå, till exempel för www.example.com/mapp.

Begränsa genomsökningshastigheten

  1. Öppna sidan med genomsökningsinställningar för egendomen.
    • Om det står att webbplatsen genomsöks i en optimal hastighet enligt Googles beräkningar går det bara att minska genomsökningshastigheten genom att göra en särskild begäran. Det går inte att öka genomsökningshastigheten.
    • I annat fall väljer du önskat alternativ och sätter den gräns för genomsökningshastigheten som du vill ha. Den nya genomsökningshastigheten gäller i 90 dagar.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?