Liên kết trang web

Các liên kết được hiển thị bên dưới một số kết quả tìm kiếm của Google, được gọi là liên kết trang web, nhằm để giúp người dùng điều hướng trang web của bạn. Hệ thống của chúng tôi phân tích cấu trúc liên kết trang web của bạn để tìm lối tắt giúp người dùng tiết kiệm thời gian và cho phép họ nhanh chóng tìm thấy thông tin mà họ đang tìm kiếm.

1: Kết quả tìm kiếm chính

2: Liên kết trang web

Chúng tôi chỉ hiển thị liên kết trang web cho kết quả khi chúng tôi cho rằng liên kết trang web đó hữu ích với người dùng. Nếu cấu trúc trang web của bạn không cho phép thuật toán của chúng tôi tìm thấy liên kết trang web phù hợp, hoặc chúng tôi cho rằng liên kết trang web tới trang web của bạn không phù hợp với truy vấn của người dùng, chúng tôi sẽ không hiển thị liên kết trang web đó.

Hiện tại liên kết trang web là tự động. Chúng tôi luôn nỗ lực để cải tiến thuật toán liên kết trang web của mình và chúng tôi có thể đưa mục nhập quản trị trang web vào trong tương lai. Tuy nhiên có các phương pháp hay nhất mà bạn có thể làm theo để cải thiện chất lượng liên kết trang web của bạn. Ví dụ: đối với các liên kết nội bộ trong trang web của bạn, hãy đảm bảo bạn sử dụng văn bản liên kết và văn bản và alt giàu thông tin, súc tích và tránh lặp lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?