Đặt miền ưa thích (www hoặc không phải www)

This feature is currently supported only in old Search Console. Open old Search Console now.

Miền ưa thích là miền mà bạn muốn sử dụng để lập chỉ mục các trang trong trang web của bạn (đôi khi miền này được gọi là miền chính). Các liên kết có thể trỏ đến cả phiên bản www và không phải www của URL trang web của bạn (ví dụ: http://www.example.com và http://example.com). Miền ưa thích là phiên bản bạn muốn sử dụng cho trang web của mình trong kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn thấy thông báo rằng trang web của bạn không được lập chỉ mục, thì điều này có thể là do trang được lập chỉ mục dưới một miền khác. Ví dụ: nếu bạn nhận được thông báo cho biết http://example.com không được lập chỉ mục, đảm bảo rằng bạn cũng đã thêm http://www.example.com vào tài khoản của mình (hoặc ngược lại) và kiểm tra dữ liệu cho trang web đó.

Khi bạn đã cho chúng tôi biết miền ưa thích, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó cho tất cả những lần thu thập dữ liệu trang web của bạn và lần làm mới chỉ mục trong tương lai. Ví dụ: nếu bạn chỉ định miền ưa thích là http://www.example.com và chúng tôi tìm thấy một liên kết tới trang web của bạn có định dạng là htttp://example.com, chúng tôi sẽ theo liên kết đó thay vì http://www.example.com. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét tùy chọn của bạn khi hiển thị các URL. Nếu bạn không chỉ định miền ưa thích, chúng tôi có thể coi các phiên bản www và không phải www của miền là các tham chiếu riêng biệt đến các trang riêng biệt.

Có thể mất chút thời gian trước khi bạn thấy thay đổi này được phản ánh đầy đủ trong chỉ mục của chúng tôi. Tất cả các trang hiện đang hiển thị phiên bản không ưa thích của URL trong chỉ mục sẽ vẫn nằm trong chỉ mục theo cách như vậy cho đến khi chúng tôi lập chỉ mục lại các trang đó.

Chỉ định miền ưa thích:

  1. Trên Trang chủ của Search Console, hãy nhấp vào trang web mà bạn muốn.
  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt, sau đó nhấp vào Cài đặt trang.
  3. Trong phần Miền ưa thích, hãy chọn tuỳ chọn bạn muốn.

Bạn có thể cần phải xác minh quyền sở hữu với cả hai phiên bản www và không phải www của miền. Do việc đặt miền ưa thích ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn sở hữu cả hai phiên bản. Thông thường, cả hai phiên bản đều trỏ đến một vị trí thực, nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra trường hợp này. Nói chung, khi bạn đã xác minh một phiên bản của miền, chúng tôi có thể dễ dàng xác minh phiên bản khác bằng phương thức xác minh ban đầu. Tuy nhiên, nếu bạn đã xóa tệp, thẻ meta hoặc bản ghi DNS, bạn cần phải lặp lại các bước xác minh.

Lưu ý: Khi bạn đã đặt miền ưa thích, bạn có thể muốn sử dụng chuyển hướng 301 để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ miền không ưa thích của bạn, để các công cụ tìm kiếm và khách truy cập khác biết bạn thích phiên bản nào.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?