ผู้ใช้หลายคน

ไซต์สามารถมีผู้ใช้หรือเจ้าของที่ได้รับการยืนยันได้มากกว่าหนึ่งคน และคุณสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้และเจ้าของได้อย่างง่ายดายโดยใช้หน้าผู้ใช้และเจ้าของไซต์ (หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มบุคคลเป็นผู้ใช้หรือเจ้าของ บุคคลนั้นจะต้องมีบัญชี Google ที่ถูกต้อง)

หากต้องการทราบความแตกต่างระหว่างผู้ใช้และเจ้าของไซต์ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกันใน Search Console

วิธีเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันลงในบัญชี

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ใช้ใหม่ควรลงชื่อเข้าใช้ Search Console และเพิ่มเว็บไซต์ด้วยวิธีปกติ ผู้ใช้จะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบผู้ใช้ออกจากบัญชีได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ เช่น หากพนักงานลาออกจากบริษัท เมื่อต้องการลบผู้ใช้ออกจากบัญชี ให้ดำเนินการดังนี้

  • คลิกยกเลิกการยืนยันที่อยู่ถัดจากเจ้าของที่คุณต้องการลบ

ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ลบเจ้าของดั้งเดิมของไซต์ เนื่องจากเจ้าของทุกคนอาจถูกยกเลิกการยืนยันหากลบเจ้าของดั้งเดิมออก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม