ผู้ใช้หลายคน

ไซต์สามารถมีผู้ใช้หรือเจ้าของที่ได้รับการยืนยันได้มากกว่าหนึ่งคน และคุณสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้และเจ้าของได้อย่างง่ายดายโดยใช้หน้าผู้ใช้และเจ้าของไซต์ (หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มบุคคลเป็นผู้ใช้หรือเจ้าของ บุคคลนั้นจะต้องมีบัญชี Google ที่ถูกต้อง)

หากต้องการทราบความแตกต่างระหว่างผู้ใช้และเจ้าของไซต์ อ่านเกี่ยวกับระดับการอนุญาตในเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ

เพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันลงในบัญชีต่อไปนี้

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ใช้ควรลงชื่อเข้าใช้เครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ และเพิ่มไซต์นี้ด้วยวิธีปกติ ผู้ใช้จะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบผู้ใช้ออกจากบัญชีได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ เช่น หากพนักงานลาออกจากบริษัท เมื่อต้องการลบผู้ใช้ออกจากบัญชี ให้ดำเนินการดังนี้

  • คลิกยกเลิกการยืนยันที่อยู่ถัดจากเจ้าของที่คุณต้องการลบ

ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ลบเจ้าของดั้งเดิมของไซต์ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เจ้าของทั้งหมดอาจถูกยกเลิกการยืนยันได้

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด