HTTP-statuscodes

Wanneer er een pagina van uw site wordt aangevraagd bij uw server (wanneer een gebruiker bijvoorbeeld uw pagina opent in een browser of wanneer Googlebot de pagina crawlt), geeft uw server een HTTP-statuscode weer als antwoord op het verzoek.

Deze statuscode geeft informatie over de status van het verzoek. De statuscode voorziet Googlebot van informatie over uw site en de gevraagde pagina.

Enkele veelvoorkomende statuscodes zijn:

  • 200: de server geeft de pagina weer
  • 404: de gevraagde pagina bestaat niet
  • 503: de server is tijdelijk niet beschikbaar

Hieronder volgt een volledige lijst van alle HTTP-statuscodes. U kunt ook naar de W3C-pagina voor HTTP-statuscodes gaan voor meer informatie.

1xx (Voorlopig antwoord)
Deze statuscodes geven een voorlopige reactie aan. De aanvrager moet actie ondernemen om verder te kunnen gaan.

Code Beschrijving
100 (Doorgaan) De aanvrager kan verder gaan met het verzoek. De server geeft deze code weer om aan te geven dat het eerste gedeelte van een verzoek is ontvangen, en dat de server wacht op de rest.
101 (Er wordt tussen protocollen gewisseld) De aanvrager heeft de server gevraagd van protocol te wisselen en de server geeft aan dit te gaan doen.

2xx (Geslaagd)

Deze statuscodes geven aan dat de server het verzoek heeft verwerkt.

Code Beschrijving
200 (Geslaagd) De server heeft het verzoek kunnen verwerken. In het algemeen betekent dit dat de server de gevraagde pagina heeft geleverd. Als u deze status ziet voor uw robots.txt-bestand, betekent dit dat Googlebot dit bestand heeft kunnen ophalen.
201 (Gemaakt) Het verzoek is verwerkt en de server heeft een nieuwe bron gemaakt.
202 (Geaccepteerd) De server heeft het verzoek geaccepteerd, maar heeft dit nog niet kunnen verwerken.
203 (Niet-gemachtigde informatie) De server heeft het verzoek verwerkt, maar geeft informatie weer die mogelijk uit een andere bron komt.
204 (Geen inhoud) De server heeft het verzoek verwerkt, maar kan geen inhoud weergeven.
205 (Inhoud herstellen) De server heeft het verzoek verwerkt, maar kan geen inhoud weergeven. In tegenstelling tot bij een 204-reactie moet de aanvrager bij deze reactie de documentweergave opnieuw instellen (bijvoorbeeld een formulier leegmaken voor nieuwe invoer).
206 (Gedeeltelijke inhoud) De server heeft een gedeeltelijk GET-verzoek kunnen verwerken.

3xx (Omgeleid)
Er is verdere actie vereist om het verzoek te voltooien. Deze statuscodes worden vaak gebruikt voor omleidingen. Google raadt u aan minder dan vijf omleidingen te gebruiken voor elk verzoek. Met Search Console kunt u zien of Googlebot moeite heeft met het crawlen van uw omgeleide pagina's. Op de pagina Crawlfouten bij Crawlen kunt u de URL's bekijken die Googlebot niet heeft kunnen crawlen vanwege fouten in de omleiding.

Code Beschrijving
300 (Meerdere keuzes) De server kan verschillende acties uitvoeren naar aanleiding van het verzoek. De server kan een actie kiezen op basis van de aanvrager (user-agent), of de server kan een lijst weergeven zodat de aanvrager een actie kan kiezen.
301 (Permanent verplaatst) De opgevraagde pagina is permanent naar een andere locatie verplaatst. Wanneer de server deze reactie retourneert (in reactie op een GET- of HEAD-verzoek), wordt de aanvrager automatisch doorgestuurd naar de nieuwe locatie. U moet deze code gebruiken om Googlebot te laten weten dat een pagina of site permanent naar een andere locatie is verplaatst.
302 (Tijdelijk verplaatst) De server geeft op dit moment een pagina weer van een andere locatie in reactie op het verzoek. De aanvrager moet echter nog steeds de oorspronkelijke locatie gebruiken voor toekomstige verzoeken. Deze code lijkt op de status '301', omdat de gebruiker bij een GET- of HEAD-verzoek automatisch wordt omgeleid naar een andere locatie. U hoeft hierbij Googlebot niet te laten weten dat een pagina of site is verplaatst, omdat Googlebot de oorspronkelijke locatie blijft crawlen en indexeren.
303 (Andere locatie weergeven) De server geeft deze code weer wanneer de aanvrager een apart GET-verzoek moet doen voor een andere locatie om een reactie te kunnen krijgen. Bij alle andere verzoeken dan HEAD-verzoeken wordt de aanvrager automatisch doorgestuurd naar de andere locatie.
304 (Niet gewijzigd)

De gevraagde pagina is niet gewijzigd sinds het laatste verzoek. Wanneer de server dit antwoord geeft, wordt de inhoud van de pagina niet weergegeven.

U moet uw server zodanig configureren dat dit antwoord (de HTTP-header If-Modified-Since) wordt weergegeven wanneer een pagina niet is veranderd sinds het vorige verzoek. Op deze manier bespaart u bandbreedte en overhead, omdat uw server aan Googlebot kan doorgeven dat de pagina niet is gewijzigd sinds deze voor het laatst is gecrawld.

305 (Proxy gebruiken) De aanvrager kan alleen toegang krijgen tot de opgevraagde pagina via een proxy. Wanneer de server deze reactie geeft, wordt ook de proxy weergegeven die de aanvrager moet gebruiken.
307 (Tijdelijke omleiding) De server geeft op dit moment een pagina weer van een andere locatie in reactie op het verzoek. De aanvrager moet echter nog steeds de oorspronkelijke locatie gebruiken voor toekomstige verzoeken. Deze code lijkt op de status '301', omdat de gebruiker bij een GET- of HEAD-verzoek automatisch wordt omgeleid naar een andere locatie. U hoeft hierbij Googlebot niet te laten weten dat een pagina of site is verplaatst, omdat Googlebot de oorspronkelijke locatie blijft crawlen en indexeren.

4xx (Fout in verzoek)
Deze statuscodes geven aan dat er waarschijnlijk een fout in het verzoek stond, waardoor de server dit niet kon verwerken.

Code Beschrijving
400 (Ongeldig verzoek) De server heeft de syntaxis van het verzoek niet begrepen.
401 (Geen toegang) Het verzoek moet worden geverifieerd. De server kan deze reactie weergeven voor een pagina waarvoor inloggen is vereist.
403 (Verboden) De server weigert het verzoek. Als u ziet dat Googlebot deze statuscode heeft ontvangen bij het crawlen van geldige pagina's op uw site (u kunt dit bekijken op de pagina Crawlfouten bij Gezondheid in Google Search Console), is het mogelijk dat uw server of host de toegang blokkeert voor Googlebot.
404 (Niet gevonden)

De server kan de opgevraagde pagina niet vinden. De server geeft deze code bijvoorbeeld vaak weer wanneer er een pagina wordt aangevraagd die niet bestaat op de server.

Als u geen robots.txt-bestand op uw site heeft en deze status op de pagina Geblokkeerde URL's in Google Search Console ziet, is dit de correcte status. Als u echter wel een robots.txt-bestand heeft en u deze status ziet, heeft uw robots.txt-bestand een verkeerde naam of staat het op de verkeerde locatie. (Het moet in het hoofdniveau van het domein staan en robots.txt heten.)

Als u deze status ziet voor URL's die Googlebot heeft geprobeerd te crawlen, is Googlebot waarschijnlijk een ongeldige link vanaf een andere pagina gevolgd (een oude of verkeerd gespelde link).

405 (Methode niet toegestaan) De in het verzoek genoemde methode is niet toegestaan.
406 (Niet acceptabel) De opgevraagde pagina kan niet worden weergegeven met de opgegeven inhoudskenmerken.
407 (Verificatie op de proxyserver verplicht) Deze statuscode lijkt op '401' (Geen toegang), maar geeft bovendien aan dat de aanvrager moet verifiëren met een proxy. Wanneer de server deze reactie geeft, wordt ook de proxy weergegeven die de aanvrager moet gebruiken.
408 (Time-out voor verzoek) Er is een time-out van de server opgetreden tijdens het wachten op het verzoek.
409 (Conflict) De server is een conflict tegengekomen bij het uitvoeren van het verzoek. De server moet informatie over het conflict in het antwoord zetten. De server kan deze code weergeven in reactie op een PUT-verzoek waarbij een conflict optreedt met een eerder verzoek, samen met een lijst van de verschillen tussen beide verzoeken.
410 (Verdwenen) De server geeft deze reactie wanneer de opgevraagde bron permanent is verwijderd. Deze code lijkt op de status '404' (Niet gevonden), maar wordt soms in plaats van de status 404 gebruikt voor bronnen die niet meer bestaan. Als de bron permanent is verwijderd, moet u de code '301' gebruiken om de nieuwe locatie van de bron op te geven.
411 (Lengte vereist) De server accepteert het verzoek niet zonder een geldige berichtkop voor de inhoudslengte.
412 (Voorwaarde mislukt) De server voldoet niet aan een van de voorwaarden die de aanvrager in het verzoek heeft gesteld.
413 (Verzoek te groot) De server kan het verzoek niet verwerken, omdat dit te groot is voor de server.
414 (Gevraagde URI is te lang) De opgevraagde URI (meestal een URL) is te lang, zodat de server deze niet kan verwerken.
415 (Niet-ondersteund mediatype) Het verzoek is gesteld in een indeling die de gevraagde pagina niet ondersteunt.
416 (Gevraagd bereik niet beschikbaar) De server geeft deze status bijvoorbeeld vaak weer wanneer er een bereik is aangevraagd dat niet beschikbaar is voor de pagina.
417 (Verwachting mislukt) De server kan niet voldoen aan de vereisten uit de berichtkop voor verwacht verzoek.

5xx (Serverfout)
Deze statuscodes geven aan dat er een interne serverfout is opgetreden tijdens het verwerken van het verzoek. Deze fouten worden meestal veroorzaakt door de server, niet door het verzoek.

Code Beschrijving
500 (Interne serverfout) De server is een fout tegengekomen en kan het verzoek niet uitvoeren.
501 (Niet geïmplementeerd) De server beschikt niet over de functionaliteit om aan het verzoek te voldoen. De server kan deze code bijvoorbeeld weergeven wanneer de verzoekmethode niet wordt herkend.
502 (Onjuiste gateway) De server fungeerde als een gateway of proxy en heeft een ongeldige reactie ontvangen van de upstream-server.
503 (Service niet beschikbaar) De server is tijdelijk niet beschikbaar (vanwege overbelasting of onderhoudswerkzaamheden). Meestal is dit een tijdelijke status.
504 (Time-out voor gateway) De server fungeerde als een gateway of proxy, en heeft niet op tijd een verzoek ontvangen van de upstream-server.
505 (De HTTP-versie wordt niet ondersteund) De server biedt geen ondersteuning voor de HTTP-protocolversie die in het verzoek is gebruikt.

 

Was dit artikel nuttig?