Prośby o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia

Co to jest prośba o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia?

Prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia (czyli o ponowne sprawdzenie witryny) wysyła się do Google po usunięciu problemów, które zostały wskazane w powiadomieniu o podjętych ręcznych działaniach lub o problemach z zabezpieczeniami. Aby dowiedzieć się więcej o ręcznych działaniach i problemach z zabezpieczeniami, przejrzyj raport Ręczne działania lub raport Problemy dotyczące bezpieczeństwa.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?