Riktlinjer för webbansvariga

Om du följer dessa riktlinjer hjälper du Google att hitta, indexera och rangordna din webbplats. Även om du väljer att inte använda något av förslagen ber vi dig att läsa riktlinjerna för kvalitet noggrant. Här beskrivs otillåtna tillvägagångssätt som kan leda till att en webbplats tas bort från Googles index helt och hållet eller att den på andra sätt påverkas av en algoritmisk eller manuell åtgärd mot spam. Om vi har vidtagit en åtgärd mot skräpinnehåll på en webbplats kan det hända att den inte längre visas i resultaten på Google.se eller på webbplatser som tillhör Googles samarbetspartner.

När webbsidan är klar:

Riktlinjer för design och innehåll

 • Skapa en webbplats med tydlig hierarki och textlänkar. Varje webbsida bör vara tillgänglig från minst en statisk textlänk.
 • Ge dina användare en webbplatskarta med länkar som pekar på de viktiga delarna av webbplatsen. Om webbplatskartan innehåller väldigt många länkar kan det vara bra att dela upp den i flera olika sidor.
 • Håll antalet länkar på en webbsida på en rimlig nivå.
 • Skapa en användbar och informationsrik webbplats och skriv webbsidor som tydligt och korrekt beskriver innehållet.
 • Fundera över vilka ord som användarna kommer att skriva för att hitta dina webbsidor och se till att dessa ord faktiskt finns på webbplatsen.
 • Sträva efter att använda text i stället för bilder vid visning av viktiga namn, länkar och viktigt innehåll. Googles sökrobot känner inte igen text i bilder. Om du måste använda text i bilder bör du överväga att infoga en kort beskrivande text med hjälp av ALT-attributet.
 • Kontrollera att <title>-element och ALT-attribut är beskrivande och korrekta.
 • Kontrollera om det finns trasiga länkar och se till att HTML-koden är korrekt.
 • Om du vill använda dynamiska webbsidor (dvs. en webbadress som innehåller ett frågetecken "?" (?) bör du tänka på att inte alla sökrobotar genomsöker dynamiska sidor. Det hjälper om parametrarna är korta och få.
 • Läs våra rekommenderade bästa metoder för bilder, video och avancerade utdrag.

Tekniska riktlinjer

 • Du kan hjälpa Google att tolka innehållet på webbplatser genom att tillåta att alla tillgångar på webbplatsen genomsöks, till exempel CSS- och JavaScript-filer. Googles indexeringssystem renderar webbsidor med hjälp av HTML-koden på sidan samt sidans tillgångar, till exempel bilder och CSS- och JavaScript-filer. Du kan visa sidan som Googlebot inte kan genomsöka och felsöka direktiv i robots.txt-filen med hjälp av verktyget Hämta som Google och testverktyget robots.txt i Search Console.
 • Se till att sökrobotar kan genomsöka dina webbplatser utan sessions-id eller argument som spårar deras väg genom webbplatsen. Dessa metoder är praktiska när du vill spåra ett enskilt användarbeteende men sökrobotarnas åtkomstmönster är helt annorlunda. Om du använder dessa tekniker kan det hända att webbplatsen inte indexeras fullständigt eftersom sökrobotarna eventuellt inte kan sålla bort webbadresser som ser annorlunda ut men som faktiskt leder till samma webbsida.
 • Se till att webbservern har stöd för fältet If-Modified-Since i HTTP-huvudet. Med denna funktion kan webbservern informera Google om innehållet har ändrats sedan vi genomsökte webbplatsen senast. Om du använder denna funktion sparar du både bandbredd och diverse kostnader.
 • Använd filen robots.txt på din webbserver. Denna fil informerar sökrobotarna om vilka kataloger som det går eller inte går att söka igenom. Se till att filen är aktuell för din webbplats så att den inte av misstag blockerar sökroboten Googlebot. Om du vill veta mer om hur du ger sökrobotar specifika anvisningar när de genomsöker din webbplats besöker du http://code.google.com/web/controlcrawlindex/docs/faq.html. Du kan testa din robots.txt-fil och kontrollera att du använder den på rätt sätt med hjälp av analysverktyget för robots.txt som finns i Google Search Console.
 • Vidta rimliga åtgärder för att se till att sökmotorns placeringar inte påverkas av annonser. Exempel: Googles AdSense-annonser och DoubleClick-länkar blockeras från genomsökning av en robots.txt-fil.
 • Om ditt företag köper ett innehållshanteringssystem bör du se till att systemet skapar sidor och länkar som kan genomsökas av sökmotorer.
 • I filen robots.txt anger du sökresultatsidor eller andra autogenererade sidor som inte ska genomsökas eftersom de just inte tillför något för användare som navigerar från sökmotorer.
 • Testa din sida så att du vet att den visas korrekt i olika webbläsare.
 • Övervaka din webbplats prestanda och optimera inläsningstider. Googles mål är att erbjuda relevanta resultat och en bra användarupplevelse. Med en snabb webbplats får du nöjdare användare samtidigt som du hjälper till att förbättra kvaliteten på webben som helhet (särskilt för dem med långsam internetanslutning). Vår förhoppning är att hastigheten på webben ökar allteftersom de webbansvariga förbättrar sina webbplatser.
 • Google rekommenderar att webbansvariga regelbundet övervakar webbplatsprestanda med Page Speed, YSlow, WebPagetest eller andra verktyg. Mer information, fler verktyg och resurser finns på sidan Let's Make The Web Faster.

Riktlinjer för kvalitet

Dessa riktlinjer för kvalitet omfattar de vanligaste typerna av missledande och manipulativa beteenden, men Google kan svara negativt också på andra vilseledande tillvägagångssätt som inte visas här. Utgå inte från att Google godkänner andra vilseledande tekniker bara för att de inte visas på den här sidan. Webbansvariga som väljer att följa andemeningen i de grundläggande principerna kommer att kunna ge användare en mycket bättre upplevelse och därmed få bättre placering än sådana som försöker hitta kryphål som de kan utnyttja.

Om du misstänker att en annan webbplats bryter mot Googles riktlinjer för kvalitet meddelar du oss genom att skicka en rapport om spam. Google föredrar att utveckla skalbara och automatiserade lösningar på problem och vi försöker därför undvika att strida om spam. Vi kan inte vidta manuella åtgärder för varje rapport, men rapporter om spam prioriteras utifrån hur det påverkar användaren och i vissa fall kan det leda till att en webbplats helt tas bort från Googles sökresultat. Alla manuella åtgärder leder dock inte till borttagning. Även om vi vidtar åtgärder på en webbplats kanske inte effekterna av dessa åtgärder blir påtagliga.

Riktlinjer för kvalitet – grundläggande principer

 • Skapa sidor som främst är till för användare, inte för sökmotorer.
 • Lura inte dina användare.
 • Undvik knep som är till för att förbättra placeringarna i sökmotorn. En bra tumregel är om du skulle känna dig bekväm med att förklara vad du har gjort med en webbplats som konkurrerar med dig eller en anställd hos Google. Ett annat användbart test är att fråga dig själv om detta hjälper dina användare: Skulle jag göra detta om det inte fanns sökmotorer?
 • Tänk på vad som gör din webbplats unik, värdefull och engagerande. Se till att din webbplats sticker ut inom ditt område.

Riktlinjer för kvalitet – specifika riktlinjer

Undvik följande tekniker:

Använd bra metoder som följande:

 • Övervaka webbplatsen så att du upptäcker försök att hacka den och ta bort hackat innehåll så fort det visar sig.
 • Förhindra och ta bort spam som skapats av användare på webbplatsen.

Om din webbplats bryter mot en eller flera av dessa riktlinjer kan det hända att Google vidtar en manuell åtgärd mot den. När du har åtgärdat problemet skickar du in webbplatsen för omprövning.

Var den här artikeln till hjälp?