Riktlinjer för webbansvariga

 

Genom att följa de allmänna riktlinjerna nedan hjälper du Google att hitta, indexera och rangordna din webbplats.

Vi ber dig att läsa riktlinjerna för kvalitet nedan noggrant. Här beskrivs otillåtna tillvägagångssätt som kan leda till att en webbplats tas bort från Googles index helt och hållet eller att den på andra sätt påverkas av en algoritmisk eller manuell åtgärd mot spam. Om vi har vidtagit en åtgärd mot spam på en webbplats kan det hända att den inte längre visas i resultaten på Google.com eller på webbplatser som tillhör Googles samarbetspartner.

Allmänna riktlinjer

Hjälp Google att hitta dina webbsidor
 • Kontrollera att alla sidor på webbplatsen går att nå via en länk från någon annan sida som går att hitta. Hänvisningslänken ska innehålla text eller (för bilder) ett alt-attribut som har relevans för målsidan. Som genomsökningsbara länkar räknas <a>-taggar med href-attribut.
 • Tillhandahåll en webbplatskarta med länkar till de viktiga sidorna på webbplatsen. Tillhandahåll också en sida med en lista över länkar till de sidorna i ett format som en människa kan läsa (detta kallas ibland ett webbplatsindex eller en kartsida).
 • Ha inte överdrivet många länkar på en sida (högst ett par tusen).
 • Kontrollera att webbservern har stöd för HTTP-huvudfältet If-Modified-Since. Denna funktion instruerar webbservern att tala om för Google ifall innehållet har ändrats sedan vi genomsökte webbplatsen senast. Om du använder denna funktion sparar du både bandbredd och diverse kostnader.
 • Med filen robots.txt på webbservern kan du förhindra att sökvägar med ett oändligt antal sidor, t.ex. sidor med sökresultat, genomsöks. Därmed kan du utnyttja genomsökningen bättre. Håll robots.txt-filen aktuell. Läs mer om hur du hanterar genomsökning med robots.txt. Testa vad robots.txt-filen täcker och att syntaxen i den är rätt med testverktyget för robots.txt.

Olika sätt att hjälpa Google hitta din webbplats:

Hjälp Google att tolka sidorna
 • Skapa en användbar och informationsrik webbplats och skriv webbsidor som tydligt och korrekt beskriver innehållet.
 • Fundera över vilka ord som användarna kommer att skriva för att hitta dina webbsidor och se till att dessa ord faktiskt finns på webbplatsen.
 • Använd <title>-element och alt-attribut som är beskrivande, korrekta och inte för allmänna.
 • Utforma webbplatsen så att det finns en tydlig sidhierarki.
 • Följ våra riktlinjer för bilder, video och strukturerad data.
 • Om du använder ett innehållshanteringssystem (t.ex. Wix eller WordPress) ser du till att det skapar sidor och länkar som kan genomsökas av sökmotorer.
 • Du kan hjälpa Google att få en klar bild av webbplatsens innehåll genom att tillåta att alla tillgångar på webbplatsen som inverkar väsentligt på sidrenderingen får genomsökas. Det kan till exempel vara CSS- och JavaScript-filer som påverkar tolkningen av sidan. Googles indexeringssystem renderar en webbsida på samma sätt som en användare skulle se den. Det inkluderar bilder och CSS- och JavaScript-filer. Du kan se vilka sidtillgångar som Googlebot inte får tillgång till med verktyget granskningsverktyget för webbadresser. Felsök direktiv i robots.txt-filen med testverktyget för robots.txt.
 • Tillåt sökrobotar att genomsöka webbplatsen utan sessions-id:n eller webbadressparametrar som spårar vilken väg de tar genom webbplatsen. Sådana metoder är bra när du vill spåra enskilda användares beteende, men en sökrobots åtkomstmönster är helt annorlunda. Om du använder dessa tekniker kan det hända att webbplatsen inte indexeras fullständigt eftersom sökrobotarna eventuellt inte kan sålla bort webbadresser som ser annorlunda ut men som faktiskt leder till samma webbsida.
 • Gör det viktiga innehållet på webbplatsen synligt som standard. Google kan genomsöka HTML-innehåll som gömmer sig i navigeringsobjekt som flikar eller expanderbara avsnitt, men vi anser att sådant innehåll är mindre lättillgängligt för användarna och att den viktigaste informationen bör vara synlig i sidans standardvy.
 • Vidta rimliga åtgärder för att förhindra att annonslänkar på sidorna påverkar sökmotorns rankning. Du kan till exempel förhindra att en sökrobot följer annonslänkar med hjälp av robots.txt, rel="nofollow" eller rel="sponsored".
Hjälp besökarna att använda sidorna
 • Sträva efter att använda text i stället för bilder vid visning av viktiga namn, länkar och viktigt innehåll. Om du måste använda text i bilder infogar du en kort beskrivande text med hjälp av alt-attributet.
 • Kontrollera att alla länkar går till sidor som finns på webben. Använd giltig HTML.
 • Optimera tiden det tar att läsa in sidan. Snabba webbplatser ger nöjda användare och höjer kvaliteten på webben som helhet (särskilt för dem med långsam internetanslutning). Google rekommenderar att du testar sidornas prestanda med verktyg som PageSpeed Insights och Webpagetest.org.
 • Ta hänsyn till alla slags enheter och storlekar när du designar webbplatsen, såväl stationära datorer som surfplattor och smartphones. Testa hur sidorna fungerar på mobila enheter med testverktyget för mobilanpassade sidor och få feedback på vad som behöver åtgärdas.
 • Kontrollera att webbplatsen visas som den ska i olika webbläsare.
 • Använd säkra webbplatsanslutningar med HTTPS om så är möjligt. Att kryptera information som skickas mellan webbplatsen och användaren är att rekommendera vid webbkommunikation. 
 • Se till att läsare med nedsatt syn har nytta av sidorna. Du kan till exempel testa hur sidorna fungerar med en skärmläsare.

Riktlinjer för kvalitet

Dessa riktlinjer för kvalitet omfattar de vanligaste typerna av missledande och manipulativa beteenden, men Google kan svara negativt också på andra vilseledande tillvägagångssätt som inte visas här. Utgå inte från att Google godkänner andra vilseledande tekniker bara för att de inte visas på den här sidan. Webbansvariga som väljer att följa andemeningen i de grundläggande principerna kommer att kunna ge användare en mycket bättre upplevelse och därmed få bättre placering än sådana som försöker hitta kryphål som de kan utnyttja.

Om du misstänker att en annan webbplats bryter mot Googles riktlinjer för kvalitet meddelar du oss genom att skicka en rapport om spam. Google föredrar att utveckla skalbara och automatiserade lösningar på problem och använder rapporten för att förbättra systemen för spamidentifiering.

Vidtar Google några manuella åtgärder mot spam?

Matt Cutts pratar om manuella åtgärder mot spam

Grundläggande principer

 • Skapa sidor som främst är till för användare, inte för sökmotorer.
 • Lura inte dina användare.
 • Undvik knep som är till för att förbättra placeringarna i sökmotorn. En bra tumregel är om du skulle känna dig bekväm med att förklara vad du har gjort med en webbplats som konkurrerar med dig eller en anställd hos Google. Ett annat användbart test är att fråga dig själv om detta hjälper dina användare: Skulle jag göra detta om det inte fanns sökmotorer?
 • Tänk på vad som gör din webbplats unik, värdefull och engagerande. Se till att din webbplats sticker ut inom ditt område.

Specifika riktlinjer

Undvik följande tekniker:

Följ god praxis som följande:

 • Övervaka webbplatsen så att du upptäcker försök att hacka den och ta bort hackat innehåll så fort det visar sig.
 • Förhindra och ta bort spam som skapats av användare på webbplatsen.

Om din webbplats bryter mot en eller flera av dessa riktlinjer kan det hända att Google vidtar en manuell åtgärd mot den. När du har åtgärdat problemet skickar du in webbplatsen för omprövning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?