Richtlijnen voor webmasters

 

Als u de onderstaande algemene richtlijnen volgt, kan Google uw site vinden, indexeren en rangschikken.

We raden u aan u te houden aan de onderstaande kwaliteitsrichtlijnen. Deze kwaliteitsrichtlijnen hebben namelijk betrekking op illegale praktijken die ertoe kunnen leiden dat sites geheel uit de Google-index worden verwijderd of anderszins worden beïnvloed door een algoritmische of handmatige spamactie. Als een handmatige spamactie is ondernomen tegen een site, verschijnt deze mogelijk niet meer in de zoekresultaten op Google.nl of in de zoekresultaten van partnersites van Google.

Algemene richtlijnen

Google helpen uw pagina's te vinden
 • Zorg ervoor dat alle pagina's op de site kunnen worden bereikt via een link vanaf een andere vindbare pagina. De verwijzende link moet tekst of (voor afbeeldingen) een alt-kenmerk bevatten dat relevant is voor de doelpagina.
 • Lever een sitemapbestand met links die verwijzen naar de belangrijkste pagina's op uw site. Verstrek ook een pagina met een voor mensen leesbare lijst met links naar deze pagina's (dit wordt soms een site-index of sitemappagina genoemd).
 • Beperk het aantal links op een pagina tot een redelijk aantal (niet meer dan een paar duizend).
 • Zorg ervoor dat uw webserver de HTTP-header If-Modified-Since correct ondersteunt. Met deze functie kan uw webserver Google laten weten of uw content is gewijzigd sinds we uw site voor het laatst hebben gecrawld. Als uw server deze functie ondersteunt, kunt u daarmee bandbreedte en kosten besparen.
 • Gebruik het robots.txt-bestand op uw webserver om uw crawlbudget te beheren door te voorkomen dat oneindige entiteiten (zoals pagina's met zoekresultaten) worden gecrawld. Houd uw robots.txt-bestand up-to-date. Bekijk informatie over hoe u het crawlen kunt beheren met het robots.txt-bestand. Test de dekking en syntaxis van uw robots.txt-bestand met de testtool voor robots.txt.

Manieren waarop u Google kunt helpen uw site te vinden:

 • Verzend de site naar Google via http://www.google.com/submityourcontent/.
 • Verzend een sitemap met Google Search Console. Google gebruikt uw sitemap voor informatie over de structuur van uw site en om de dekking van uw webpagina's te verbeteren.
 • Zorg ervoor dat sites die op de hoogte moeten zijn van uw pagina's, weten dat uw site online is.
Google helpen uw pagina's te begrijpen
 • Maak een site die informatie bevat waar de mensen wat aan hebben en schrijf pagina's waarin die informatie op een heldere en correcte wijze wordt weergegeven.
 • Denk na over de woorden die gebruikers kunnen opgeven om de door u geboden informatie te vinden en zorg ervoor dat die woorden daadwerkelijk op uw site worden gebruikt.
 • Zorg ervoor dat uw <title>-elementen en alt-kenmerken beschrijvend, nauwkeurig en correct zijn.
 • Zet uw site zo op dat deze een duidelijke conceptuele paginahiërarchie heeft.
 • Volg onze aanbevolen praktische tips voor afbeeldingen, video en gestructureerde gegevens.
 • Als u een contentmanagementsysteem (bijvoorbeeld Wix of WordPress) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het systeem pagina's en links maakt die door zoekmachines kunnen worden gecrawld.
 • Sta toe dat alle items op uw site die een aanzienlijke invloed op de weergave van de pagina hebben, worden gecrawld, zodat Google de content van uw site zo goed mogelijk kan begrijpen. Voorbeelden van dergelijke items zijn CSS en JavaScript-bestanden. Het indexeringssysteem van Google geeft webpagina's weer zoals de gebruiker die zou zien, inclusief afbeeldingen, CSS en JavaScript-bestanden. Als u de pagina-items wilt bekijken die Googlebot niet kan crawlen of fouten met richtlijnen in uw robots.txt-bestand wilt oplossen, gebruikt u het rapport 'Geblokkeerde bronnen' in Search Console en de tools Fetchen als Google en robots.txt-tester.
 • Laat zoekrobots uw site crawlen zonder sessie-ID's of URL-parameters die het bezoekerspad op de site bijhouden. Deze technieken zijn zinvol als u het gedrag van menselijke bezoekers wilt volgen. Het zoekgedrag van robots wijkt echter zoveel af van dat van menselijke bezoekers, dat u toch niets aan deze gegevens heeft. Als u deze technieken gebruikt, kan uw site soms slechts gedeeltelijk worden geïndexeerd. Robots zijn namelijk niet altijd in staat URL's uit te sluiten die er anders uitzien, maar die in feite naar dezelfde pagina verwijzen.
 • Zorg ervoor dat de belangrijkste content van uw site standaard zichtbaar is. Google kan HTML-content crawlen die is verborgen in navigatie-elementen zoals tabbladen of uitvouwbare gedeelten. We beschouwen deze content echter als minder toegankelijk voor gebruikers en zijn van mening dat uw belangrijkste informatie zichtbaar moet zijn in de standaardpaginaweergave.
 • Doe er alles aan om ervoor te zorgen dat advertentielinks naar uw pagina's de positie in de zoekresultaten niet manipuleren. Gebruik bijvoorbeeld robots.txt of rel="nofollow" om te voorkomen dat advertentielinks worden gevolgd door een crawler.
Bezoekers helpen uw pagina's te gebruiken
 • Gebruik bij voorkeur tekst in plaats van afbeeldingen om belangrijke namen, woorden en links weer te geven. Als u afbeeldingen voor tekstuele content gebruikt, kunt u het alt-kenmerk gebruiken om enkele beschrijvende termen aan de afbeelding toe te voegen.
 • Zorg ervoor dat alle links leiden naar live webpagina's. Gebruik geldige HTML-code.
 • Optimaliseer de laadtijden van uw pagina. Snellere sites zorgen voor meer tevredenheid onder gebruikers en verbeteren de algehele kwaliteit van internet (met name voor gebruikers met een langzame internetverbinding). Google raadt u aan de prestaties van uw pagina te testen met tools zoals PageSpeed Insights en Webpagetest.org.
 • Maak uw site geschikt voor alle apparaattypen en -formaten, waaronder desktops, tablets en smartphones. Gebruik de mobielvriendelijke testtool om te testen hoe goed uw pagina's functioneren op mobiele apparaten en om feedback te krijgen voor wat moet worden aangepast.
 • Zorg ervoor dat uw site correct wordt weergegeven in verschillende browsers.
 • Beveilig de verbindingen van uw site indien mogelijk met HTTPS. Het versleutelen van de interacties tussen de gebruiker en uw website is een goede gewoonte voor communicatie op internet. 
 • Zorg ervoor dat uw pagina's geschikt zijn voor lezers met een visuele beperking. U kunt de bruikbaarheid van uw site bijvoorbeeld testen met een schermlezer.

Kwaliteitsrichtlijnen

In deze kwaliteitsrichtlijnen worden de bekendste vormen van misleidend en manipulatief gedrag aan de orde gesteld. Dat neemt niet weg dat Google ook maatregelen treft tegen misleidende praktijken die hier niet zijn beschreven. U mag er dus beslist niet van uitgaan dat Google een specifieke misleidingstactiek goedkeurt als die niet op deze pagina wordt vermeld. Webmasters die hun energie steken in het ontwikkelen van websites in de geest van de algemene aanbevelingen, bieden hun bezoekers uiteindelijk precies datgene wat zij zoeken. Deze webmasters mogen dan ook rekenen op een betere positie in de zoekresultaten dan zij die hun tijd steken in het uitdokteren van valstrikken voor zoekmachines.

Als u denkt dat een andere site de kwaliteitsrichtlijnen van Google schendt, kunt u ons dit laten weten door een spammelding te verzenden. Google wil spammers liever niet één voor één bestrijden en probeert problemen daarom aan te pakken via schaalbare en geautomatiseerde oplossingen. Hoewel we misschien geen handmatige actie ondernemen op elke melding, wordt de prioriteit van spammeldingen bepaald op basis van impact op de gebruiker. In sommige gevallen kan dit leiden tot de volledige verwijdering van een site met spamcontent uit de zoekresultaten van Google. Niet alle handmatige acties resulteren echter in verwijdering. Zelfs in gevallen waarbij we actie ondernemen op een gemelde site, zijn de effecten van deze acties niet altijd duidelijk zichtbaar.

Algemene aanbevelingen

 • Maak een website vooral voor uw gebruikers, niet voor zoekmachines.
 • Misleid uw gebruikers niet.
 • Probeer niet via allerlei trucjes uw positie in de zoekresultaten op te schroeven. Een goede vuistregel is dat u zonder schuldgevoel zou moeten kunnen uitleggen wat u heeft gedaan ten aanzien van concurrerende websites, ook aan een Google-medewerker. Andere nuttige vragen waarover u kunt nadenken zijn: 'Hebben de bezoekers van mijn site hier wat aan?' en 'Zou ik dit ook doen als er geen zoekmachines bestonden?'
 • Denk aan wat uw website uniek, waardevol of boeiend maakt voor gebruikers. Zorg ervoor dat uw website opvalt tussen andere websites in uw branche.

Specifieke richtlijnen

Vermijd de volgende technieken:

Doe uw voordeel met de volgende praktische tips:

Als uw site een of meer van deze richtlijnen schendt, kan Google handmatig actie ondernemen tegen uw site. Zodra u het probleem heeft verholpen, kunt u uw site indienen voor heroverweging.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?