Richtlijnen voor webmasters

Praktische tips om Google te helpen uw site te vinden, te crawlen en te indexeren

Door deze richtlijnen te volgen, helpt u Google uw site te vinden, te indexeren en te rangschikken. Ook als u ervoor kiest deze suggesties niet te implementeren, raden we aan u wel te houden aan de kwaliteitsrichtlijnen. Deze kwaliteitsrichtlijnen hebben namelijk betrekking op illegale praktijken die ertoe kunnen leiden dat sites geheel uit de Google-index worden verwijderd of anderszins beïnvloed door een algoritmische of handmatige spamactie. Als een handmatige spamactie is ondernomen tegen een site, verschijnt deze mogelijk niet meer in de zoekresultaten op Google.nl of in de zoekresultaten van partnersites van Google.

Wanneer uw site klaar is, gaat u als volgt te werk:

Richtlijnen voor ontwerp en inhoud

 • Maak een site met een duidelijke hiërarchische structuur en met tekstlinks. Elke pagina moet bereikbaar zijn via ten minste één statische tekstlink.

 • Bied uw gebruikers een sitemap aan met links die verwijzen naar de belangrijke gedeelten van uw site. Wanneer de sitemap buitengewoon veel links bevat, kunt u de sitemap beter opdelen in meerdere pagina's.

 • Houd het aantal links op een pagina enigszins beperkt.

 • Maak een site die informatie bevat waar de mensen wat aan hebben en schrijf pagina's waarin die informatie op een heldere en correcte wijze wordt weergegeven.

 • Denk na over de woorden die gebruikers kunnen opgeven om de door u geboden informatie te vinden en zorg ervoor dat die woorden daadwerkelijk op uw site worden gebruikt.

 • Gebruik bij voorkeur tekst in plaats van afbeeldingen om belangrijke namen, woorden en links weer te geven. De Google-crawler herkent tekst in een afbeelding niet. Als u afbeeldingen voor tekstuele context gebruikt, kunt u een alt-kenmerk gebruiken om enkele beschrijvende termen aan de afbeelding toe te voegen.

 • Zorg ervoor dat uw <title>-elementen en alt-kenmerken beschrijvend en nauwkeurig zijn.

 • Controleer uw site op verbroken links en controleer of de HTML-code correct is.

 • Als u dynamische pagina's gebruikt (bijvoorbeeld pagina's waarin het teken '?' voorkomt in de URL), moet u er rekening mee houden dat niet alle zoekmachinespiders zowel dynamische als statische pagina's crawlen. Het helpt als u werkt met korte parameters en als u het aantal parameters beperkt.

 • Bekijk onze aanbevolen praktische tips voor afbeeldingen, video en rich snippets.

Technische richtlijnen

 • Gebruik een tekstbrowser zoals Lynx om uw site te onderzoeken, aangezien de meeste zoekmachinespiders uw site zien zoals Lynx deze ziet. Als uw site door het gebruik van fraaie functies zoals JavaScript, cookies, sessie-ID's, frames, DHTML en Flash niet meer zichtbaar is in een tekstbrowser, is de kans groot dat zoekmachines moeite hebben met het crawlen van uw site.

 • Laat zoekrobots uw site crawlen zonder sessie-ID's en zonder argumenten die het bezoekerspad op de site bijhouden. Deze technieken zijn zinvol als u het gedrag van menselijke bezoekers wilt volgen. Het zoekgedrag van robots wijkt echter zoveel af van dat van menselijke bezoekers, dat u toch niets aan deze gegevens heeft. Als u deze technieken gebruikt, kan uw site soms slechts gedeeltelijk worden geïndexeerd. Robots zijn namelijk niet altijd in staat URL's uit te sluiten die er anders uitzien, maar die in feite naar dezelfde pagina verwijzen.

 • Controleer of uw webserver de HTTP-header 'If-Modified-Since' ondersteunt. Aan de hand van deze functie kan Google namelijk bepalen of de inhoud van uw site is gewijzigd sinds het laatste bezoek van de crawler. Als uw server deze functie ondersteunt, kunt u daarmee bandbreedte en kosten besparen.

 • Maak gebruik van het robots.txt-bestand op uw webserver. Aan de hand van dit bestand kunnen crawlers bepalen welke directory's kunnen worden gecrawld. Zorg ervoor dat het robots.txt-bestand actueel blijft, zodat u Googlebot niet onbedoeld blokkeert. Ga naar http://code.google.com/web/controlcrawlindex/docs/faq.html voor informatie over hoe u robots instructies kunt geven wanneer ze uw site bezoeken. U kunt het robots.txt-bestand testen met het robots.txt-analysehulpprogramma van Webmasterhulpprogramma's van Google om te controleren of u het correct gebruikt.

 • Doe er alles aan om ervoor te zorgen dat advertenties de positie in de zoekresultaten niet manipuleren. Zo kunnen advertenties van Google AdSense en links van DoubleClick niet worden gecrawld. Dit is ingesteld via een robots.txt-bestand.

 • Zorg ervoor dat de bestemmings-URL voor een advertentieproduct van Google niet wordt geblokkeerd door een robots.txt-bestand. Als u een dergelijke blokkering toevoegt, kan de advertentie worden uitgeschakeld of nadelig worden beïnvloed.

 • Als uw bedrijf een contentmanagementsysteem aanschaft, moet u ervoor zorgen dat het systeem pagina's en links maakt die door zoekmachines kunnen worden gecrawld.

 • Gebruik 'robots.txt' om te voorkomen dat pagina's worden gecrawld of andere automatisch gegenereerde pagina's die weinig waarde toevoegen voor bezoekers die zoekmachines gebruiken.

 • Test uw site om er zeker van te zijn dat deze correct wordt weergegeven in verschillende browsers.

 • Houd de prestaties van uw site bij en optimaliseer laadtijden. Google heeft als doel gebruikers de meest relevante resultaten en een goede gebruikerservaring te bieden. Snellere sites zorgen voor meer tevredenheid onder gebruikers en verbeteren de algehele kwaliteit van internet (vooral voor gebruikers met trage internetverbindingen). We hopen dat, wanneer webmasters hun sites verbeteren, de algehele snelheid van internet wordt verbeterd.

  Google raadt alle webmasters aan hun siteprestaties regelmatig bij te houden met Page Speed, YSlow, WebPagetest of andere tools. Raadpleeg het gedeelte Let's Make The Web Faster (Laten we internet samen sneller maken) voor meer informatie, tools en bronnen. Verder wordt met de functie Siteprestaties in Webmasterhulpprogramma's van Google de snelheid van uw website aangegeven zoals deze door gebruikers van over de hele wereld wordt ervaren.

Kwaliteitsrichtlijnen

In deze kwaliteitsrichtlijnen worden de bekendste vormen van misleidend en manipulatief gedrag aan de orde gesteld. Dat neemt niet weg dat Google ook maatregelen treft tegen misleidende praktijken die hier niet zijn beschreven. U mag er dus beslist niet van uitgaan dat Google een specifieke misleidingstactiek goedkeurt als die niet op deze pagina wordt vermeld. Webmasters die hun energie steken in het ontwikkelen van websites in de geest van de algemene aanbevelingen, bieden hun bezoekers uiteindelijk precies datgene wat zij zoeken. Deze webmasters mogen dan ook rekenen op een betere positie in de zoekresultaten dan zij die hun tijd steken in het uitdokteren van valstrikken voor zoekmachines.

Als u denkt dat een andere site de kwaliteitsrichtlijnen van Google schendt, kunt u ons dit laten weten door een spammelding te verzenden. Google wil spammers liever niet één voor één bestrijden en probeert problemen daarom aan te pakken via schaalbare en geautomatiseerde oplossingen. Hoewel we misschien geen handmatige actie ondernemen op elke melding, wordt de prioriteit van spammeldingen bepaald op basis van impact op de gebruiker. In sommige gevallen kan dit leiden tot de volledige verwijdering van een site met spaminhoud uit de zoekresultaten van Google. Niet alle handmatige acties resulteren echter in verwijdering. Zelfs in gevallen waarbij we actie ondernemen op een gemelde site, zijn de effecten van deze acties niet altijd duidelijk zichtbaar.

Kwaliteitsrichtlijnen: algemene aanbevelingen

 • Maak een website vooral voor uw gebruikers, niet voor zoekmachines.

 • Misleid uw gebruikers niet.

 • Probeer niet via allerlei trucjes uw positie in de zoekresultaten op te schroeven. Een goede vuistregel is dat u zonder schuldgevoel zou moeten kunnen uitleggen wat u heeft gedaan ten aanzien van concurrerende websites, ook aan een Google-medewerker. Andere nuttige vragen waarover u kunt nadenken zijn: 'Hebben de bezoekers van mijn site hier wat aan?' en Zou ik dit ook doen als er geen zoekmachines bestonden?'

 • Denk aan wat uw website uniek, waardevol of boeiend maakt voor gebruikers. Zorg ervoor dat uw website opvalt tussen andere websites in uw branche.

Kwaliteitsrichtlijnen: specifieke richtlijnen

Vermijd de volgende technieken:

Doe uw voordeel met de volgende praktische tips:

Als uw site een of meer van deze richtlijnen schendt, kan Google handmatig actie ondernemen tegen uw site. Zodra u het probleem heeft verholpen, kunt u uw site indienen voor heroverweging.