Bekräfta: Metatagg

Det här är det bästa alternativet om du inte har åtkomst till servern.


Verifiera din webbplats genom att lägga till en metatagg:

  1. På startsidan för Verktyg för webbansvariga klickar du på knappen Hantera webbplats bredvid den aktuella webbplatsen. Klicka sedan på Verifiera den här webbplatsen.
  2. Om HTML-tagg inte visas på fliken Rekommenderad metod klickar du på fliken Alternativa metoder.
  3. Välj HTML-tagg och följ instruktionerna på skärmen.
  4. När du har lagt till taggen på din startsida klickar du på Bekräfta.

Vi kontrollerar att metataggen finns på rätt plats. Om vi inte kan hitta taggen visar vi information om felet som påträffades. Mer information om fel vid metataggsverifiering. Försök att verifiera webbplatsen igen när du har löst problemet. Ta inte bort taggen från sidan eftersom webbplatsen då blir overifierad.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp