Verifiering: HTML-fil

Så här verifierar du din webbplats genom att överföra en HTML-fil:

  1. På startsidan för Verktyg för webbansvariga klickar du på knappen Hantera webbplats bredvid den aktuella webbplatsen. Klicka sedan på Verifiera den här webbplatsen.
  2. Om Överför en HTML-fil inte visas på fliken Rekommenderad metod klickar du på fliken Alternativa metoder.
  3. Välj Överför en HTML-fil och följ anvisningarna på skärmen.
  4. När HTML-filen har överförts till webbplatsens rotkatalog klickar du på Verifiera.

Vi kontrollerar att filen finns på den angivna platsen. Om vi inte hittar filen informerar vi dig om felet som påträffades. Mer information om fel vid verifiering med HTML-filer.

Gör ett nytt försök att verifiera webbplatsen igen när du har löst problemet. Om filen tas bort från servern kan det hända att verifieringen av webbplatsen avbryts. Då måste du upprepa verifieringsprocessen.

 

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp