Verifiering: HTML-fil

Så här verifierar du din webbplats genom att lägga upp en HTML-fil:

  1. Klicka på Bekräfta den här webbplatsen bredvid webbplatsen du vill ha på startsidan i Verktyg för webbansvariga.
  2. Om Lägga upp en HTML-fil inte visas på fliken Rekommenderad metod klickar du på fliken Alternativa metoder.
  3. Välj Lägga upp en HTML-fil och följ instruktionerna på skärmen.
  4. När du har lagt till taggen på din startsida klickar du på Bekräfta.

Vi kontrollerar att filen finns på den angivna platsen. Om vi inte hittar filen informerar vi dig om felet som påträffades. Mer information om HTML-verifieringsfel. 

Försök bekräfta webbplatsen igen när du har löst problemet. Vi rekommenderar att du inte tar bort filen från servern.

 

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp