Skapa bra titlar och utdrag i sökresultat

Google skapar webbsidetitlar och webbplatsbeskrivningar, eller utdrag, på ett sätt som är helt automatiskt och som utgår både från sidans innehåll och hänvisningar till sidan, som visas på webben. Målet med utdraget och titeln är att på bästa sätt återge och beskriva varje resultat och visa hur det är relevant för användarens sökning.

Vi hämtar denna information från ett flertal källor, bland annat beskrivningen i titel- och metataggarna på varje sida. Vi kan också använda allmänt tillgänglig information eller skapa utökade resultat utifrån uppmärkningen på sidan.

Vi kan inte ändra titlarna eller utdragen för enskilda webbplatser manuellt, men vi arbetar ständigt med att göra dem så relevanta som möjligt. Du kan hjälpa oss att förbättra kvaliteten på titeln och utdraget från dina webbsidor genom att följa de allmänna riktlinjerna nedan.

Göra sidtitlarna beskrivande

Titeln är avgörande för att ge användaren en snabb insikt i innehållet i ett resultat och varför det är relevant för deras sökfråga. Det är oftast titeln som användaren går efter för att avgöra vilket resultat han eller hon ska klicka på. Därför är det viktigt att ha titlar av hög kvalitet på dina webbsidor.

Här är några tips på hur du kan hantera sidtitlarna:

 • Kontrollera att titeln för varje sida på webbplatsen anges i taggen<title> på det sätt som anges ovan.
 • Titlar ska vara beskrivande och kortfattade. Undvik vaga beskrivningar som Start för en startsida eller Profil för en viss persons profil. Undvik också onödigt långa titlar eftersom de lätt blir avklippta när de visas i sökresultatet.
 • Undvik instoppade sökord. Ibland hjälper det att ha några beskrivande ord i titeln, men det finns ingen anledning att låta samma ord eller fras upprepas. En titel som Foobar, foo bar, foobars, foo bars hjälper inte användaren och den här typen av instoppade sökord kan göra att ditt resultat ser ut som spam, både för användaren och för Google.
 • Undvik upprepade eller standardiserade titlar. Det är viktigt att varje sida på din webbplats har en distinkt och beskrivande titel. Om alla sidor på en handelswebbplats till exempel heter Billiga varor säljes, blir det omöjligt för användaren att se skillnad på dem. Långa titlar som bara skiljer sig på ett sätt (standardiserade titlar) är inte heller bra. Exempel: en standardiserad titel som <bandnamn> – videor, låttexter, affischer, album, recensioner och konserter innehåller en massa text som inte är informativ. En lösning är att uppdatera titeln dynamiskt så att den bättre återspeglar det faktiska innehållet på sidan. Ta till exempel bara med ordet video, text osv. om just den sidan innehåller video eller text. Ett annat alternativ är att bara använda <bandnamn> som en kortfattad titel och att beskriva innehållet på webbplatsen med hjälp av metabeskrivningen (se nedan).
 • Använd varumärken i dina titlar, men kortfattat. Titeln på webbplatsens startsida är en lämplig plats att ha lite extra information om webbplatsen, till exempel SocialExempelPlats, en plats att träffas och mingla. Men om den texten visas i titeln på alla sidor på webbplatsen försämras läsbarheten. Det ser dessutom väldigt tjatigt ut om flera sidor från din webbplats returneras för samma sökfråga. I det här fallet är det bättre att bara ta med webbplatsens namn i början eller slutet av varje sidtitel, avgränsad från resten av titeln med till exempel tankstreck, kolon eller ett lodrätt streck, så här:
  <title>SocialExempelPlats: Registrera ett nytt konto.</title>
 • Tänk efter innan du förhindrar att sökmotorer genomsöker dina sidor. Med hjälp av protokollet robots.txt på webbplatsen kan du förhindra att Google genomsöker dina sidor, men det kanske inte alltid förhindrar att de indexeras. Google kan till exempel indexera din sida om vi upptäcker den via en länk från någon annans webbplats. För att kunna visa sidan i sökresultat måste Google visa någon form av titel, och eftersom vi inte har tillgång till något sidinnehåll förlitar vi oss på innehåll utanför sidan, till exempel ankartext från andra webbplatser. (Om du helt vill förhindra att en webbadress indexeras kan du använda direktivet noindex.)

Därför kan titeln i sökresultatet skilja sig från sidans <title>-tagg

Om vi upptäcker att ett visst resultat har något av problemen ovan i titeln kan vi försöka skapa en förbättrad titel utifrån ankartext, text på sidan eller andra källor. Ibland kan vi dock även ge sidor med välformulerade, kortfattade och beskrivande titlar andra titlar i våra sökresultat för att visa hur de är relevanta för en sökning. Det finns en enkel anledning till detta: titeltaggen som angavs av en webbansvarig är statisk och fast oavsett sökfråga.

När vi vet vad användaren söker efter kan vi ofta hitta alternativ text på en sida som bättre förklarar varför den sidan är relevant som sökresultat. Det hjälper användaren att sådan alternativ text visas som titel, och det kan även vara bra för din webbplats. Användarna tittar efter sina sökord eller andra tecken på relevans i resultaten. En titel som är anpassad till sökningen ökar chansen för att användaren klickar på resultatet.

Om dina sidor visas i sökresultaten med ändrade titlar kontrollerar du om dina titlar har något av problemen som beskrivs ovan. Om de inte har det kan du tänka igenom om den alternativa titeln passar bättre för sökningen. Om du tycker att originaltiteln ändå passar bättre kan du berätta det för oss i vårt forum för webbansvariga.

Så skapas utdrag

Utdrag görs automatiskt utifrån innehållet på sidan. Utdraget ska lyfta fram och förhandsvisa det på sidan som stämmer bäst med det som användaren söker efter. Det betyder att olika utdrag kan visas för en och samma sida beroende på sökning.

Det finns två sätt för webbplatsens ägare att föreslå vad som ska stå i utdragen vi skapar: med utökade resultat och med metabeskrivningstaggar.

Så här justerar du hur utdrag presenteras

Du kan även förhindra att utdrag skapas och visas för din webbplats i sökresultat eller informera Google om önskad maxlängd för utdragen. Använd metataggen nosnippet om du vill förhindra att Google visar ett utdrag av sidan i sökresultaten. Om du vill ange maxlängd för utdragen i sökresultaten använder du i stället metataggen max-snippet:[siffervärde]. Du kan även förhindra att vissa delar av sidans textinnehåll visas i ett utdrag med hjälp av data-nosnippet.

Skapa bra metabeskrivningar

Ibland genererar Google utdrag i sökresultaten utifrån en beskrivning i <meta>-taggen på sidan, om vi tror att det ger användarna en bättre bild av sidan än vad ett utdrag som hämtats enbart från texten skulle göra. Rent allmänt bör metabeskrivningstaggar informera och intressera användarna med hjälp av en kort, relevant sammanfattning av vad sidan handlar om. De kan liknas vid försäljningsargument som ska övertyga användarna om att detta är sidan de letar efter. En metabeskrivning kan vara hur lång som helst, men utdrag i sökresultaten förkortas efter behov, normalt så att de passar skärmens bredd.

 • Se till att alla sidor på din webbplats har en metabeskrivning.
 • Använd olika beskrivningar på olika sidor. Det är inte särskilt praktiskt att ha identiskt lika eller liknande beskrivningar på varje sida när enskilda sidor dyker upp i webbresultaten. I dessa fall är vi mindre benägna att visa exempeltext. Om det går bör du skapa beskrivningar som korrekt beskriver den specifika sidan. Använd beskrivningar på webbplatsnivå på startsidan eller andra samlingssidor och använd beskrivningar på sidnivå på andra ställen. Om du inte har tid att skapa en beskrivning för varje enstaka sida, kan du prioritera innehållet och åtminstone skapa en beskrivning för viktiga webbadresser som startsidan och populära sidor.
 • Ta med tydligt taggade fakta i beskrivningen. Metabeskrivningen behöver inte bara vara en mening utan är även ett bra ställe för information om sidan. I nyheter eller blogginlägg kan till exempel författare, publiceringsdatum eller byline tas med. Detta kan ge besökarna mycket relevant information som annars kanske inte visas i utdraget. På samma sätt kan viktiga uppgifter om t.ex. pris, ålder och tillverkare finnas utspridda på produktsidorna. I en bra metabeskrivning är alla dessa uppgifter samlade. Följande metabeskrivning ger detaljerad information om en bok.
  <meta name="Description" content="Författare: A.N. Författare, 
  Illustratör: V. Gogh, Pris: 17,99 USD, 
  Längd: 784 sidor">
  I det här exemplet är informationen tydligt märkt och åtskild.
 • Generera beskrivningar med hjälp av program. För en del webbplatser, till exempel nyhetssidor, är det lätt att generera en korrekt och unik beskrivning för varje sida. Eftersom varje artikel har skrivits för hand är det även enkelt att lägga till en mening med en beskrivning. På större, databasbaserade webbplatser, t.ex. produktsamlingar, kan det vara omöjligt att ha handskrivna beskrivningar. I det fallet kan det vara lämpligt att skapa beskrivningarna med hjälp av ett program, vilket vi rekommenderar. Bra beskrivningar är lättlästa och mångsidiga. Sidspecifik data är ett bra val för programmatisk generering. Tänk på att metabeskrivningar som består av långa strängar med sökord ofta inte ger användarna någon tydlig bild av sidinnehållet. Det är därför mindre troligt att de visas istället för ett vanligt utdrag.
 • Använd bra beskrivningar. Se slutligen till att beskrivningarna verkligen är beskrivande. Eftersom metabeskrivningar inte alltid visas på sidorna som användaren läser, är det lätt att glömma bort att uppdatera dem. Väl fungerande beskrivningar kan emellertid visas i Googles sökresultat och är en bra hjälp på vägen för att förbättra söktrafikens omfattning och kvalitet.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?