Effectieve titels en fragmenten samenstellen voor zoekresultaten

De paginatitels en beschrijvingen (of 'fragmenten') worden automatisch door Google gegenereerd, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de content van een pagina als de verwijzingen naar een pagina die op internet verschijnen. Het doel van het fragment en de titel is elk resultaat zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en te beschrijven en uit te leggen hoe het resultaat is gerelateerd aan de zoekopdracht van de gebruiker.

Hoe meer informatie u verstrekt, hoe beter uw zoekresultaatfragment kan zijn. Met rich snippets kunnen webmasters die sites met gestructureerde inhoud beheren (zoals recensiesites of bedrijfsvermeldingen), hun inhoud labelen om duidelijk te maken dat elk gelabeld tekstfragment een bepaald type informatie vertegenwoordigt, zoals de naam van een restaurant, een adres of een beoordeling. Meer informatie over hoe rich snippets de vermelding van uw site in zoekresultaten kunnen verbeteren.

We gebruiken een aantal verschillende bronnen voor deze informatie, zoals beschrijvende informatie in de titel en metatags voor elke pagina. We kunnen ook openbaar beschikbare informatie gebruiken of rich snippets maken op basis van opmaak op de pagina.

Hoewel we de titels of fragmenten van afzonderlijke sites niet handmatig kunnen wijzigen, werken we er altijd aan om deze zo relevant mogelijk te maken. U kunt helpen de kwaliteit van de titel en het fragment voor uw pagina's te verbeteren door de algemene richtlijnen hieronder te volgen.

Beschrijvende paginatitels maken

Titels zijn van essentieel belang om gebruikers snel informatie te geven over de inhoud van een resultaat en waarom het resultaat relevant is voor hun zoekopdracht. De titel is vaak de belangrijkste informatie die wordt gebruikt om te besluiten op welk resultaat wordt geklikt, dus u moet titels van hoge kwaliteit gebruiken op uw webpagina's.

Hier volgen enkele tips voor het beheren van uw titels:

 • Zoals hierboven is uitgelegd, moet u ervoor zorgen dat voor elke pagina op uw site een titel is opgegeven in de tag <title>. Als u een grote site heeft en zich zorgen maakt dat u ergens een titel bent vergeten, bekijkt u de pagina HTML-suggesties in Search Console. Op deze pagina worden ontbrekende en mogelijk problematische <title>-tags op uw site weergegeven.
 • Paginatitels moeten kort en beschrijvend zijn. Vermijd het gebruik van vage beschrijvingen, zoals Startpagina voor uw startpagina of Profiel voor het profiel van een specifieke persoon. Vermijd ook onnodig lange of uitgebreide titels, die waarschijnlijk worden afgekapt wanneer ze worden weergegeven in de zoekresultaten.
 • Vermijd overmatig gebruik van zoekwoorden. Soms is het handig om enkele beschrijvende termen in de titel te gebruiken, maar het is niet nodig dat dezelfde woorden of woordgroepen meerdere keren worden weergegeven. De gebruiker heeft niets aan een titel als 'Foobar, foo bar, foobars, foo bars' en door dit soort overmatig gebruik van zoekwoorden kunnen uw resultaten eruitzien als spam voor Google en voor gebruikers.
 • Vermijd herhaalde of 'boilerplate'-titels. Het is belangrijk om afzonderlijke, beschrijvende titels te hebben voor elke pagina op uw site. Als elke pagina op een winkelsite bijvoorbeeld de titel 'Goedkope producten te koop' heeft, kunnen gebruikers de afzonderlijke pagina's niet meer van elkaar onderscheiden. Lange titels waarin slechts één stukje informatie anders is ('boilerplate'-titels) zijn ook ongeschikt. Een gestandaardiseerde titel als '<bandnaam> - bekijk video's, songteksten, posters, albums, recensies en concerten' bevat veel tekst die niet informatief is. Een oplossing is de titel dynamisch te updaten om de werkelijke inhoud van de pagina beter te weerspiegelen. Neem de woorden 'video's', 'songteksten', enzovoort bijvoorbeeld alleen op als de betreffende pagina video's of songteksten bevat. Een andere optie is alleen '<bandnaam>' als korte titel te gebruiken en de metabeschrijving (zie hieronder) te gebruiken om de inhoud van uw site te beschrijveng. Op de pagina HTML-suggesties in Search Console worden dubbele titels weergegeven die Google heeft gevonden op uw pagina's.
 • Neem uw merk op in uw titels, maar op een korte en bondige manier. De titel van de startpagina van uw site is een logische plaats om wat extra informatie over uw site toe te voegen, bijvoorbeeld 'VoorbeeldSocialeSite, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten'. Als u die tekst echter weergeeft in de titel van elke pagina op uw site, heeft dit een nadelige invloed op de leesbaarheid en ziet het er zeer ongeïnspireerd uit als meerdere pagina's van uw site worden weergegeven voor dezelfde zoekopdracht. In dit geval kunt u overwegen alleen uw sitenaam aan het begin of eind van elke paginatitel toe te voegen, gescheiden van de rest van de titel door een scheidingsteken als een koppelteken, dubbelepunt of pijpteken, als volgt:
  <title>VoorbeeldSocialeSite: aanmelden voor een nieuw account.</title>
 • Wees voorzichtig wanneer u zoekmachines verbiedt uw pagina's te crawlen. Met het protocol robots.txt op uw site kunt u voorkomen dat Google uw pagina's crawlt, maar kan niet altijd worden voorkomen dat de pagina's worden geïndexeerd. Google kan uw pagina bijvoorbeeld indexeren als we de pagina vinden door een link op de site van iemand anders te volgen. Om de pagina weer te geven in zoekresultaten, moet Google een soort titel weergeven. Aangezien we geen toegang tot uw pagina-inhoud hebben, moeten we vertrouwen op inhoud die niet op de pagina staat, zoals ankertekst op andere sites. (U kunt metatags gebruiken om daadwerkelijk te voorkomen dat een URL wordt geïndexeerd.)

Als we hebben vastgesteld dat een van de bovenstaande problemen van toepassing is op de titel van een bepaald resultaat, kunnen we proberen een betere titel te genereren op basis van ankertekst, tekst op de pagina of andere bronnen. Zelfs pagina's met goed geformuleerde, korte, beschrijvende titels worden soms echter met andere titels weergegeven in onze zoekresultaten om de relevantie van het resultaat voor de zoekopdracht beter aan te geven. De reden hiervoor is eenvoudig: de titeltag, zoals die wordt opgegeven door een webmaster, is beperkt tot statische tekst die niet verandert, ongeacht de zoekopdracht. Zodra we weten wat de zoekopdracht van de gebruiker is, kunnen we vaak alternatieve tekst op een pagina vinden die beter uitlegt waarom dat resultaat relevant is. Het gebruik van deze alternatieve tekst als titel helpt de gebruiker en kan ook uw site helpen. Gebruikers zoeken naar hun zoektermen of andere tekenen van relevantie in de resultaten. Als een titel dus aansluit bij de zoekopdracht, is de kans groter dat de gebruiker op het betreffende resultaat klikt.

Als u ziet dat uw pagina's met aangepaste titels worden weergegeven in de zoekresultaten, controleert u of een van de bovenstaande problemen van toepassing is op uw titels. Als dit niet het geval is, kunt u overwegen of de alternatieve titel beter aansluit bij de zoekopdracht. Als u nog steeds van mening bent dat de oorspronkelijke titel beter is, laat u ons dit weten in ons Helpforum voor webmasters.

Goede metabeschrijvingen maken

Het beschrijvingskenmerk in de <meta>-tag is een goede manier om een korte menselijk leesbare samenvatting van de inhoud van elke pagina te leveren. Google gebruikt de metabeschrijving van een pagina soms in zoekresultaatfragmenten als we denken dat we gebruikers hiermee een betere beschrijving kunnen leveren dan mogelijk is met alleen de inhoud op de pagina. Nauwkeurige metabeschrijvingen kunnen helpen bij het verbeteren van uw klikfrequentie. Hier volgen enkele richtlijnen voor het correct gebruiken van de metabeschrijving.

 • Zorg ervoor dat elke pagina op uw site een metabeschrijving heeft. Op de pagina HTML-suggesties in Search Console worden pagina's weergegeven waarvoor Google geen of problematische metabeschrijvingen heeft gevonden.
 • Maak verschillende beschrijvingen voor verschillende pagina's. Identieke of vergelijkbare beschrijvingen op elke pagina van een site zijn niet erg nuttig wanneer afzonderlijke pagina's worden weergegeven in de webresultaten. Het is dan minder waarschijnlijk dat we de boilerplate-tekst weergeven. Maak indien mogelijk altijd beschrijvingen die de bijbehorende pagina correct beschrijven. Gebruik beschrijvingen op siteniveau op de hoofdstartpagina of andere overkoepelende pagina's, en gebruik op alle andere plaatsen beschrijvingen op paginaniveau. Als u geen tijd heeft om voor elke pagina een aparte beschrijving te maken, moet u bedenken welke inhoud het belangrijkste is. Schrijf op zijn minst een beschrijving voor belangrijke URL's zoals uw startpagina en populaire pagina's.
 • Neem duidelijk gestructureerde feiten op in de beschrijving. De metabeschrijving hoeft niet alleen uit zinnen te bestaan. Dit is ook een prima plaats om gestructureerde gegevens over de pagina op te nemen. Nieuws- of blogberichten kunnen bijvoorbeeld de naam van de auteur, de datum van publicatie of een naamregel bevatten. Potentiële bezoekers krijgen op die manier zeer relevante informatie te zien die anders mogelijk niet in het fragment zou worden weergegeven. Op productpagina's staan de belangrijke gegevens, zoals prijs, leeftijd of fabrikant, bijvoorbeeld vaak verspreid over de pagina. In een goede metabeschrijving kunnen al deze gegevens bijeen worden gebracht. De volgende metabeschrijving biedt bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over een boek:
  <meta name="Beschrijving" content="Auteur: A.N. Auteur, 
  Illustrator: P. Plaatje, Categorie: Boeken, Prijs: € 17,99, Lengte: 784 pagina's">
  In dit voorbeeld zijn de gegevens duidelijk gestructureerd en van elkaar gescheiden.
 • Genereer beschrijvingen met een programma. Voor bepaalde sites, zoals nieuwssites, is het niet moeilijk voor elke pagina een nauwkeurige en unieke beschrijving te bedenken. Aangezien elk artikel door iemand is geschreven, kost het weinig moeite ook een beschrijving van één zin toe te voegen. Voor grotere sites die worden aangestuurd door een database, zoals productaggregators, zijn zelfgeschreven beschrijvingen vaak onmogelijk. In die gevallen kunnen echter vaak wel beschrijvingen door een programma worden gegenereerd en het is raadzaam dit te doen. Goede beschrijvingen zijn gevarieerd en in goed leesbare vorm geschreven, zoals aangegeven in het eerste punt hierboven. De paginaspecifieke gegevens in het tweede punt zijn geschikt om door een programma te worden gegenereerd. Houd er rekening mee dat metabeschrijvingen die uit lange reeksen zoekwoorden bestaan, gebruikers geen goed idee geven van de inhoud van de pagina. Bovendien hebben deze minder kans om te worden weergegeven dan een normaal fragment.
 • Gebruik beschrijvingen van hoge kwaliteit. Ten slotte is het belangrijk dat uw beschrijvingen ook werkelijk beschrijvend zijn. Omdat de metabeschrijvingen niet worden weergegeven op de pagina's die de gebruiker te zien krijgt, wordt vaak weinig aandacht besteed aan deze inhoud. Beschrijvingen van hoge kwaliteit kunnen echter worden weergegeven in de zoekresultaten van Google en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van uw zoekverkeer.

Voorkomen dat fragmenten worden gemaakt

U kunt ook voorkomen dat er fragmenten voor uw site worden gemaakt en weergegeven in zoekresultaten. Gebruik de tag <meta name="nosnippets"> om te voorkomen dat Google een fragment voor uw pagina weergeeft in zoekresultaten.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?