Hyvien otsikoiden ja katkelmien luominen hakutuloksiin

Googlen sivustojen otsikoiden ja kuvausten (eli katkelmien) luominen on täysin automatisoitu toiminto, joka ottaa huomioon sekä sivun sisällön että siihen liittyvät viittaukset verkossa. Katkelman ja otsikon tarkoitus on kuvata mahdollisimman hyvin tulosta ja sitä, miten se liittyy käyttäjän hakukyselyyn.

Saamme tietoja useista eri lähteistä, kuten kuvaustietoja kunkin sivun otsikosta ja sisällönkuvauskentästä. Voimme myös käyttää julkisesti saatavilla olevia tietoja tai luoda rich-tuloksia sivun merkintöjen perusteella.

Vaikka emme pysty manuaalisesti muuttamaan yksittäisten sivustojen otsikoita tai yhteenvetoja, pyrimme tekemään niistä mahdollisimman osuvia. Voit parantaa sivusi otsikon ja katkelman tietoja seuraavien ohjeiden avulla.

Kuvaavien sivuotsikoiden luominen

Otsikot ovat tärkeitä, sillä ne kertovat käyttäjille nopeasti olennaisimman hakutuloksen sisällöstä ja sen suhteesta hakukyselyyn. Useimmiten otsikko vaikuttaa eniten siihen, mikä hakutulos valitaan muiden joukosta, joten verkkosivuston otsikkoon kannattaa panostaa.

Tässä muutama vinkki otsikointiin:

 • Kuten edellä mainittiin, varmista että sivustosi jokaisen sivun title-tunnisteeseen on merkitty otsikko.
 • Sivujen otsikoiden tulee olla lyhyitä ja kuvaavia. Vältä epämääräisiä kuvaajia, kuten Etusivu tai Profiili. Vältä myös tarpeettoman pitkiä tai monimutkaisia otsikoita, sillä ne eivät todennäköisesti näy kokonaisuudessaan hakutuloksissa.
 • Vältä avainsanojen liikakäyttöä. Joskus otsikkoon on hyvä sisällyttää muutama kuvaava sana tai ilmaus, mutta niitä ei missään nimessä kannata toistella. Otsikko Foobar, foo bar, foobars, foo bars ei auta käyttäjää mitenkään. Itse asiassa avainsanojen liikakäyttö saa sivustosi näyttämään roskasisällöltä Googlen ja käyttäjien silmissä.
 • Vältä toistuvia ja turhia otsikoita. On tärkeää, että kullakin sivulla on yksilöllinen, kuvaava otsikko. Esimerkiksi jos kauppasivuston jokaisen sivun otsikko on ”Tarjoamme halpoja tuotteita”, käyttäjä ei voi erottaa sivuja toisistaan. Vältä myös otsikoita, joissa vain pieni osa tiedoista muuttuu (täyteotsikoita). Esimerkiksi otsikkomuoto &lt;yhtyeen nimi&gt; – katso videoita, sanoituksia, julisteita, albumeita, arvosteluja ja keikka-aikatauluja sisältää paljon tekstiä, mutta vähän hyödyllistä tietoa. Otsikon tiedot kannattaa päivittää dynaamisesti niin, että otsikko vastaa kunkin sivun todellista sisältöä. Sisällytä ”video” otsikkoon vain sivuille, joilla on videoita, ”sanoitukset” sivuille, joilla on sanoituksia, ja niin edelleen. Otsikko voi myös olla lyhyesti <yhtyeen nimi>, ja sivuston sisältöä voidaan kuvailla sisällönkuvauskentässä.
 • Rakenna brändiäsi otsikoissa, mutta tee se tiiviisti. Sivustosi etusivun otsikkoon voi hyvin sisällyttää lisätietoja sivustostasi – esimerkiksi "EsimSosMedia, paikka jossa ihmiset tapaavat". Mutta jos toistat tekstin sivuston jokaisella sivulla, sen luettavuus kärsii. Toisto näyttää erityisen ikävältä, jos hakukysely tuottaa osumia sivustosi useille eri sivuille. Tässä tapauksessa vain sivuston nimi kannattaisi sisällyttää jokaisen otsikon alkuun tai loppuun. Muu osa otsikosta voidaan erottaa nimestä välimerkillä, esimerkiksi näin:
  <title>EsimSosMedia: Luo uusi tili.</title>
 • Mieti tarkkaan ennen kuin estät hakukoneiden indeksointirobottien pääsyn sivustollesi. Voit estää Googlea indeksoimasta sivujasi robots.txt-protokollan avulla, mutta se ei aina estä sivujen lisäämistä hakemistoon. Google saattaa esimerkiksi lisätä sivusi hakemistoonsa, jos seuraamme linkkiä sivullesi joltain muulta sivustolta. Tarvitsemme jonkinlaisen otsikon, jotta sivusi voidaan näyttää Googlen hakutuloksissa. Koska sivusi sisältöä ei voida käyttää, luomme otsikon muualta saatujen tietojen perusteella, esimerkiksi muiden sivustojen ankkuritekstien avulla. (Voit estää URL-osoitteen lisäämisen hakemistoon kokonaan noindex-säännön avulla.)

Miksi hakutulos saattaa erota sivun <title>-tagista

Jos havaitsemme, että hakutulos sisältää jonkin edellä mainituista otsikkovirheistä, voimme yrittää luoda paremman otsikon ankkuritekstien, sivuston tekstin tai muiden lähteiden avulla. Huomaa kuitenkin, että joskus jopa hyvin muotoiltu, tiivis ja kuvaava otsikko saatetaan muuttaa hakutuloksissa, jos näin voidaan tuoda paremmin esille sivun ja hakukyselyn vastaavuus. Sille on myös yksinkertainen syy: verkkovastaavan luoma otsikkotunniste on staattinen, eikä se voi muuttua hakukyselyn perusteella.

Hakukyselyn saatuamme voimme usein parantaa otsikon vastaavuutta sivun sisällön perusteella. Vaihtoehtoisen otsikon käyttäminen auttaa käyttäjää, mutta myös sivustosi voi hyötyä siitä. Käyttäjät etsivät hakutuloksista hakusanojaan tai muita merkkejä vastaavuudesta, joten hakukyselyn mukaan räätälöity otsikko voi parantaa sen valitsemisen todennäköisyyttä.

Jos sivujesi otsikot näkyvät hakutuloksissa muokatussa muodossa, tarkista, onko otsikoissasi edellä kuvattuja vikoja. Mikäli ne ovat kunnossa, muokattu otsikko saattaa kuitenkin vastata paremmin hakukyselyä. Jos alkuperäinen otsikko on kuitenkin mielestäsi parempi, kerro siitä meille verkkovastaavien keskusteluryhmässä.

Miten katkelmat luodaan

Katkelmat luodaan sivun sisällöstä automaattisesti. Niiden tarkoitus on korostaa ja esikatsella käyttäjän haun kannalta sivun olennaisinta sisältöä: eri haut voivat siis näyttää eri katkelmia.

Sivustojen omistajat voivat ehdottaa katkelmien sisältöä kahdella tavalla: rich-tuloksilla ja sisällönkuvauskentillä.

Katkelmien näkymisen määrittäminen

Voit myös estää sivustosi katkelmien luomisen ja näyttämisen Haun tuloksissa tai kertoa Googlelle haluamasi katkelmien enimmäispituuden. Estä nosnippet-sisällönkuvauskentän avulla Googlea näyttämästä sivusi katkelmaa hakutuloksissa tai määritä tuloskatkelmien enimmäispituus max-snippet:[luku]-sisällönkuvauskentällä. Voit myös estää sivun tekstisisällön tietyn osan näkymisen katkelmassa data-nosnippet-tagilla.

Hyvien sisällönkuvauksien luominen

Joskus Google voi käyttää sivun <meta>-sisällönkuvauskenttää hakutuloskatkelman luomiseen, jos se tarjoaa tarkemman kuvauksen kuin pelkkä sivulla oleva sisältö. Hyvä sisällönkuvauskenttä on lyhyt, kiinnostava ja antaa käyttäjälle olennaista tietoa sivun sisällöstä. Se on kuin myyntipuhe, joka vakuuttaa käyttäjän siitä, että hän on löytänyt etsimänsä. Sisällönkuvauksen pituutta ei ole rajoitettu, mutta hakutuloskatkelmia lyhennetään tarpeen mukaan, usein laitteen leveyden perusteella.

 • Varmista, että sivustosi jokaisella sivulla on sisällönkuvauskenttä.
 • Kirjoita sivuille erilaiset kuvaukset. Samanlaisista kuvauksista ei ole hyötyä, kun yksittäiset sivut näytetään verkkohaun tuloksissa. Tällaisissa tapauksissa emme todennäköisesti näytä turhaan toistuvaa tekstiä. Luo aina kun mahdollista kuvauksia, jotka kuvaavat tietyn sivun tarkasti. Käytä sivustotason kuvauksia pääasiallisella etusivulla tai muilla kokoomasivuilla ja sivutason kuvauksia muualla. Jos sinulla ei ole aikaa kuvauksen luomiseen jokaisesta yksittäisestä sivusta, luo kuvaus ainakin tärkeimmistä URL-osoitteista, kuten etusivusta ja suosituista sivuista.
 • Sisällytä kuvaukseen selvästi tagattuja faktoja. Sisällönkuvauksen ei tarvitse olla lausemuodossa. Se on lisäksi erinomainen paikka liittää tietoa sivusta. Esimerkiksi uutis- ja blogiteksteistä voidaan kertoa kirjoittaja, julkaisupäivä tai nimirivitiedot. Näin mahdolliset kävijät saavat erittäin olennaista tietoa, jota ei välttämättä muuten näytettäisi katkelmassa. Vastaavasti tuotesivuilla saattaa olla siellä täällä tärkeitä tietoja, kuten tuotteen hinta, ikä ja valmistaja. Hyvä sisällönkuvaus voi kerätä kaikki tiedot yhteen. Esimerkiksi seuraava sisällönkuvaus antaa tarkkoja tietoja kirjasta.
  <meta name="Description" content="Kirjailija: K.R. Kirjailija, 
  Kuvittaja: V. Gogh, Hinta: 17,99 $, 
  Pituus: 784 sivua">
  Oheisessa esimerkissä tiedot on merkitty ja eroteltu selvästi.
 • Ohjelmallisesti luodut kuvaukset: Joillakin sivustoilla, kuten uutislähteissä, tarkkojen ja ainutlaatuisten kuvausten luominen jokaisesta sivusta on helppoa. Koska jokainen artikkeli on kirjoitettu käsin, yhden lauseen pituisen kuvauksen lisäämisestä ei aiheudu juurikaan lisävaivaa. Suurissa tietokantapohjaisissa sivustoissa, kuten tuotekokoelmissa, kuvausten kirjoittaminen käsin voi olla mahdotonta. Jälkimmäisessä tapauksessa kuvausten luominen ohjelmallisesti voi kuitenkin olla aiheellista ja suositeltavaa. Hyvät kuvaukset ovat luettavia ja monipuolisia. Sivukohtaisen datan voi luoda ohjelmallisesti. Muista, että pitkistä avainsanaketjuista koostuvat sisällönkuvaukset eivät anna käyttäjille selvää kuvaa sivun sisällöstä, eikä niitä näytetä yhtä todennäköisesti kuin tavallista katkelmaa.
 • Käytä laadukkaita kuvauksia. Varmista, että kuvaukset todellakin ovat kuvaavia. Koska sisällönkuvauksia ei näytetä käyttäjien näkemillä sivuilla, niihin ei aina panosteta. Laadukkaat kuvaukset voivat näkyä Googlen hakutuloksissa, ja niistä voi olla paljon hyötyä hakuliikenteen laadun ja määrän parantamisessa.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?