Vytváření dobrých názvů a úryvků ve výsledcích vyhledávání

Google vytváří názvy a popisy (tzv. „úryvky“) stránek zcela automatizovaně, přičemž bere v úvahu jak obsah stránky, tak i odkazy na ni, které se vyskytují na internetu. Účelem úryvku a názvu je co nejlépe reprezentovat a popsat každý výsledek a vysvětlit, jak souvisí s dotazem uživatele.

Čím více informací nám poskytnete, tím lepší bude váš úryvek ve výsledcích vyhledávání. Díky strukturovaným úryvkům mohou webmasteři stránek se strukturovaným obsahem (jako jsou recenze nebo firemní zápisy) do obsahu přidat značky a jasně tak uvést, že označená data obsahují určitý typ informací: například název restaurace, adresu nebo hodnocení. Další informace o tom, jak mohou strukturované úryvky vylepšit uvedení vašich stránek ve výsledcích vyhledávání.

Tyto informace získáváme z mnoha různých zdrojů, včetně popisných informací ve značkách title a metaznačkách jednotlivých stránek. Můžeme také využít veřejně dostupné informace nebo vytvořit strukturované úryvky na základě označení obsahu na stránce.

Ačkoli nejsme schopni názvy ani úryvky z jednotlivých stránek ručně upravovat, vždy se snažíme, aby byly co nejrelevantnější. Kvalitu názvu a úryvků zobrazovaných u vašich stránek můžete zvýšit, když budete postupovat podle pokynů níže.

Vytvoření popisných názvů stránek

Názvy jsou kriticky důležité, neboť uživatelům umožňují rychle zjistit, co výsledek obsahuje a proč je pro jejich dotaz relevantní. Název je často hlavní informace, na základě které se uživatel rozhoduje, na který výsledek klikne. Je proto důležité, aby názvy webových stránek byly co nejkvalitnější.

Zde je několik typů pro správu názvů:

 • Jak je vysvětleno výše, dejte pozor, aby na každé stránce vašeho webu byl uveden název ve značce <title>. Je-li váš web velký a máte obavy, že jste název někde mohli zapomenout, na stránce Návrhy na změnu HTML ve službě Search Console naleznete chybějící nebo potenciálně problematické značky <title>.
 • Názvy stránek by měly být popisné a stručné. Nepoužívejte nic neříkající popisy jako "Domovská stránka" pro domovskou stránku nebo "Profil" pro profil konkrétní osoby. Nepoužívejte ani příliš dlouhé názvy, které budou při zobrazení ve výsledcích vyhledávání pravděpodobně zkráceny.
 • Nesnažte se do nadpisu vložit co nejvíce klíčových slov. Někdy je užitečné uvést v názvu několik popisných termínů, ale není žádný důvod, proč by se stejná slova nebo sousloví měla několikrát opakovat. Název typu Stolní tenis, pingpong, ping-pong, ping pong uživateli moc nepomůže. Takovéto tapetování klíčovými slovy může způsobit, že budou Google i uživatelé vaše výsledky považovat za spam.
 • Nepoužívejte opakované ani standardizované názvy. Je důležité, aby každá stránka vašeho webu obsahovala odlišný a popisný název. Pokud bude mít například každá stránka webového obchodu název „Prodej levných produktů“, uživatelé nebudou moci rozlišit, že se stránky navzájem liší. Nejsou vhodné ani dlouhé názvy, které se liší pouze jedním údajem, (standardizované názvy). Například standardizovaný název jako "<název kapely> – Videa, texty, plakáty, recenze a koncerty" obsahuje mnoho textu, který není informativní. Možné řešení je například dynamicky název aktualizovat tak, aby lépe odpovídal skutečnému obsahu stránky: například slova „video“, „texty“ apod. vkládat pouze v případě, že daná konkrétní stránka obsahuje video nebo texty. Další možností je použít jako stručný název pouze "<název kapely>" a k popisu obsahu stránek použít značku meta pro popis (viz níže). Na stránce Doporučení pro HTML ve službě Search Console jsou uvedeny všechny duplicitní názvy, které Google u vašich stránek zjistil.
 • V názvech můžete použít propagační text, buďte však struční. V názvu domovské stránky je vhodné uvést dodatečné informace o svých stránkách – například "Ukázkový sociální web – místo k setkávání, sdílení a komunikaci." Budete-li však tento text uvádět v názvu každé stránky svého webu, názvy budou hůře čitelné, a pokud se pro jeden dotaz zobrazí několik výsledků z vašich stránek, bude se text několikrát opakovat. V tomto případě je vhodnější uvést na začátku nebo na konci názvu každé stránky pouze název webu oddělený spojovníkem, dvojtečkou nebo svislou čárkou:
  <title>Ukázkový sociální web: Registrace nového účtu</title>
 • Pokud vyhledávačům chcete zakázat procházení vašich stránek, buďte opatrní. Pomocí protokolu robots.txt lze Googlu zabránit v procházení vašich stránek, stránky však mohou být i přesto indexovány. Google může vaši stránku indexovat například v případě, že ji objevíme pomocí odkazu ze stránek někoho jiného. Abychom vaši stránku mohli zobrazit ve výsledcích vyhledávání, potřebujeme zobrazit nějaký název. Vzhledem k tomu, že nebudeme mít přístup k žádnému obsahu vaší stránky, použijeme obsah, který nalezneme mimo vaše stránky, například text odkazu z jiného webu. (Chcete-li indexování adresy URL skutečně zabránit, můžete použít značky meta.)

Pokud u některého výsledku v názvu zjistíme některý z problémů uvedených výše, můžeme se pokusit generovat vylepšený název z textu odkazů, textu na stránce a dalších zdrojů. Někdy se však i u stránek s dobře vytvořeným, stručným a popisným názvem může ve výsledcích vyhledávání zobrazit jiný název, který lépe vystihuje relevantnost těchto stránek pro zadaný dotaz. Je pro to jednoduchý důvod: značka názvu (title) zadaná webmasterem je statická a nezohledňuje dotaz. Jakmile známe dotaz uživatele, můžeme na stránce najít alternativní text, který lépe vystihuje, proč je daný výsledek relevantní. Použití alternativního textu v názvu pomáhá uživateli a může to také pomoci vašim stránkám. Uživatelé ve výsledcích hledají hledané termíny a jiné známky relevantnosti. Název přizpůsobený danému dotazu může zvýšit pravděpodobnost, že uživatelé na výsledek kliknou.

Pokud se vaše stránky ve výsledcích vyhledávání zobrazují s upravenými názvy, zkontrolujte, zda se ve vašich názvech nevyskytuje některý z výše uvedených problémů. Pokud ne, zvažte, zda alternativní název neodpovídá lépe dotazu. Pokud si stále myslíte, že by původní název byl lepší, informujte nás o tom ve Fóru nápovědy pro webmastery.

Vytvoření vhodných popisů ve formě metadat

Atribut description ve značce <meta> je vhodný způsob, jak uvést stručný přehled o obsahu stránky, který bude dobře čitelný pro uživatele. Pokud se domníváme, že popis stránky ve značce meta poskytne uživatelům lepší popis, než jaký by bylo možné získat pouze z obsahu na stránce, může Google tento popis zobrazit v úryvku ve výsledcích vyhledávání. Přesné popisy ve značce meta mohou pomoci zvýšit vaši míru prokliku. Zde je pár pokynů ke správnému použití popisu ve značce meta.

 • Zajistěte, aby každá stránka vašeho webu měla popis v metaznačce. Stránka Doporučení pro HTML ve službě Search Console zobrazuje stránky, na kterých Google zjistil chybějící nebo problematické popisy v metaznačkách.
 • Vytvářejte pro různé stránky různé popisy. Pokud jsou ve výsledcích vyhledávání zobrazeny jednotlivé stránky, nejsou identické nebo podobné popisy na všech stránkách příliš užitečné. V těchto případech je méně pravděpodobné, že zobrazíme standardizovaný text. Kde je to možné, vytvářejte popisy, které přesně popíší konkrétní stránku. Na domovské stránce a dalších souhrnných stránkách používejte popisy na úrovni webu, všude jinde pak používejte popisy na úrovni stránky. Pokud nemáte čas vytvářet popis každé jednotlivé stránky, zkuste stanovit svému obsahu priority: přinejmenším vytvořte popis pro kritické adresy URL typu domovské stránky a oblíbených stránek.
 • Zařaďte do popisu srozumitelně označené skutečnosti. Popis v metaznačce nemusí mít nutně větnou formu. Může obsahovat rovněž strukturovaná data o dané stránce. Popis stránky se zprávami nebo příspěvky blogu může obsahovat jméno autora, datum vydání nebo jiné související informace. Potenciálním návštěvníkům tak můžete poskytnout velmi relevantní informace, které by se v úryvku jinak nemusely zobrazit. Stránky produktů mohou obsahovat klíčové podrobnosti – cenu, stáří nebo výrobce – které na stránce nejsou uvedeny pohromadě. Kvalitní popis v metaznačkách dokáže shromáždit jinak rozptýlená data. Následující metaznačka „description“ například poskytuje podrobnosti o knize.
  <meta name="Description" content="Autor: Jan Autor, ilustrace: Josef O'Brazek, kategorie: knihy, cena: 230 Kč, rozsah: 784 stran">
  V tomto příkladě jsou informace jasně označeny a odděleny.
 • Vytvářejte popisy programově. U některých stránek typu zpravodajských serverů je vytváření přesných a jedinečných popisů jednotlivých stránek snadné: každý článek je psán ručně, takže připojení popisu o jedné větě stojí minimální úsilí. U rozsáhlejších stránek s databázemi, jako jsou katalogy produktů, není ruční vytváření popisů myslitelné. V takovém případě je vhodným a doporučovaným postupem programové vytváření popisů. Jak již bylo uvedeno v prvním bodě, za kvalitní popisy lze označit takové, které jsou různorodé a čitelné pro uživatele. Dobrým kandidátem na programové vytváření popisů jsou data specifická pro jednotlivé stránky, která jsme zmínili v druhém bodě. Mějte na paměti, že metaznačky „description“ tvořené dlouhými řetězci klíčových slov neposkytují uživatelům jasné informace o obsahu stránky, a je proto méně pravděpodobné, že budou zobrazeny namísto běžného úryvku.
 • Používejte kvalitní popisy. A nakonec zajistěte, aby vaše popisy byly skutečně popisné. Protože popisy v metaznačkách se na samotných stránkách nezobrazují, je snadné dát jim volný průběh. Kvalitní popisy ale mohou být zobrazovány ve výsledcích vyhledávání na Googlu a mohou značně přispět ke zvýšení a zkvalitnění vaší návštěvnosti z vyhledávání.

Zabránění vytvoření úryvku

Alternativně můžete zabránit vytvoření a zobrazení úryvků pro váš web ve výsledcích vyhledávání. V zobrazení úryvku pro stránku ve výsledcích vyhledávání Googlu zabráníte pomocí značky <meta name="nosnippets">.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?