Vytváření dobrých názvů a úryvků ve výsledcích vyhledávání

Google vytváří názvy a popisy (tzv. „úryvky“) stránek zcela automatizovaně, přičemž bere v úvahu jak obsah stránky, tak i odkazy na ni, které se vyskytují na internetu. Účelem úryvku a názvu je co nejlépe reprezentovat a popsat každý výsledek a vysvětlit, jak souvisí s dotazem uživatele.

Tyto informace získáváme z mnoha různých zdrojů, včetně popisných informací ve značkách title a metaznačkách jednotlivých stránek. Můžeme také využít veřejně dostupné informace nebo vytvořit rozšířené výsledky na základě označení obsahu na stránce.

Ačkoli nejsme schopni názvy ani úryvky z jednotlivých webů ručně upravovat, vždy se snažíme, aby byly co nejrelevantnější. Kvalitu názvu a úryvků zobrazovaných u vašich stránek můžete zvýšit, když budete postupovat podle pokynů níže.

Vytvoření popisných názvů stránek

Názvy jsou kriticky důležité, neboť uživatelům umožňují rychle zjistit, co výsledek obsahuje a proč je pro jejich dotaz relevantní. Název je často hlavní informace, na základě které se uživatel rozhoduje, na který výsledek klikne. Je proto důležité, aby názvy webových stránek byly co nejkvalitnější.

Zde je několik typů pro správu názvů:

 • Jak je vysvětleno výše, dejte pozor, aby na každé stránce vašeho webu byl uveden název ve značce <title>.
 • Názvy stránek by měly být popisné a stručné. Nepoužívejte nic neříkající popisy jako Domovská stránka pro domovskou stránku nebo Profil pro profil konkrétní osoby. Nepoužívejte ani příliš dlouhé názvy, které budou při zobrazení ve výsledcích vyhledávání pravděpodobně zkráceny.
 • Vyhněte se nadužívání klíčových slov. Někdy je užitečné uvést v názvu několik popisných termínů, ale není žádný důvod, proč by se stejná slova nebo sousloví měla několikrát opakovat. Název typu Stolní tenis, pingpong, ping-pong, ping pong uživateli moc nepomůže. Takovéto tapetování klíčovými slovy může způsobit, že budou Google i uživatelé vaše výsledky považovat za spam.
 • Nepoužívejte opakované ani standardizované názvy. Je důležité, aby každá stránka webu měla odlišný a popisný název. Pokud bude mít například každá stránka webového obchodu název „Prodej levných produktů“, uživatelé nebudou moci rozlišit, že se stránky navzájem liší. Nejsou vhodné ani dlouhé názvy, které se liší pouze jedním údajem, (standardizované názvy). Například standardizovaný název jako <název kapely> – Videa, texty, plakáty, recenze a koncerty obsahuje mnoho textu, který není informativní. Možné řešení je například dynamicky název aktualizovat tak, aby lépe odpovídal skutečnému obsahu stránky: například slova „video“, „texty“ apod. vkládat pouze v případě, že daná konkrétní stránka obsahuje video nebo texty. Další možností je použít jako stručný název pouze <název kapely> a k popisu obsahu stránek použít metaznačku „description“ (viz níže).
 • V názvech můžete použít propagační text, buďte však struční. V názvu domovské stránky je vhodné uvést dodatečné informace o webu – například Ukázkový sociální web – místo k setkávání, sdílení a komunikaci. Budete-li však tento text uvádět v názvu každé stránky, budou názvy hůře čitelné, a pokud se pro jeden dotaz zobrazí několik výsledků z vašeho webu, bude se text několikrát opakovat. V tomto případě je vhodnější uvést na začátku nebo na konci názvu každé stránky pouze název webu oddělený spojovníkem, dvojtečkou nebo svislou čárkou:
  <title>Ukázkový sociální web: Registrace nového účtu</title>
 • Pokud vyhledávačům chcete zakázat procházení vašich stránek, buďte opatrní. Pomocí protokolu robots.txt lze Googlu zabránit v procházení vašich stránek, stránky však mohou být i přesto indexovány. Google může vaši stránku indexovat například v případě, že ji objevíme pomocí odkazu ze stránek někoho jiného. Abychom vaši stránku mohli zobrazit ve výsledcích vyhledávání, potřebujeme zobrazit nějaký název. Protože nebudeme mít přístup k žádnému obsahu stránky, použijeme obsah, který nalezneme mimo ni, například text odkazu z jiného webu. (Chcete-li indexování adresy URL skutečně zabránit, můžete použít direktivu noindex.)

Proč se název výsledku vyhledávání může lišit od značky <title> stránky

Pokud u některého výsledku v názvu zjistíme některý z problémů uvedených výše, můžeme se pokusit vygenerovat vylepšený název z textu odkazů, textu na stránce a dalších zdrojů. Někdy se však i u stránek s dobře vytvořeným, stručným a popisným názvem může ve výsledcích vyhledávání zobrazit jiný název, který lépe vystihuje relevantnost těchto stránek pro zadaný dotaz. Je pro to jednoduchý důvod: značka názvu (title) zadaná webmasterem je statická a nezohledňuje dotaz.

Když známe dotaz uživatele, často na stránce dokážeme najít alternativní text, který lépe vystihuje, proč je daný výsledek relevantní. Použití alternativního textu v názvu pomáhá uživateli a může to také pomoci vašemu webu. Uživatelé ve výsledcích hledají hledané termíny a jiné známky relevantnosti. Název přizpůsobený danému dotazu může zvýšit pravděpodobnost, že uživatelé na výsledek kliknou.

Pokud se vaše stránky ve výsledcích vyhledávání zobrazují s upravenými názvy, zkontrolujte, zda se v názvech nevyskytuje některý z výše uvedených problémů. Pokud ne, zvažte, zda alternativní název neodpovídá lépe dotazu. Pokud si stále myslíte, že by původní název byl lepší, informujte nás o tom ve Fóru nápovědy pro webmastery.

Jak se vytvářejí úryvky

Úryvky se vytvářejí automaticky z obsahu stránky. Úryvky jsou navrženy tak, aby zdůrazňovaly obsah stránky, který nejlépe odpovídá konkrétnímu vyhledávání uživatele: to znamená, že se u stránky mohou pro různá vyhledávání zobrazovat různé úryvky.

Vlastníci webů mají dvě hlavní možnosti, jak nám obsah pro úryvky navrhnout: rozšířené výsledky a metaznačky „description“.

Úprava prezentace úryvku

Alternativně můžete vytvoření a zobrazení úryvků pro váš web ve výsledcích Vyhledávání buď zabránit, nebo Googlu sdělit, jak mají být úryvky maximálně dlouhé. Chcete-li Google v zobrazení úryvku pro stránku ve výsledcích Vyhledávání zabránit, použijte metaznačku nosnippet. Maximální délku úryvku ve výsledcích můžete zadat pomocí metaznačky max-snippet:[číslo]. Pomocí atributu data-nosnippet také můžete zajistit, aby se v úryvcích nezobrazoval textový obsah z určitých částí stránky.

Vytvoření vhodných metaznaček „description“

Pokud se domníváme, že popis stránky ve značce <meta> „description“ poskytne uživatelům lepší popis, než jaký by bylo možné získat pouze z obsahu na stránce, může Google tento popis zobrazit v úryvku ve výsledcích vyhledávání. Metaznačka „description“ by uživatelům obecně měla poskytovat krátké relevantní shrnutí obsahu stránky, které je zaujme. Je něco jako prezentace s cílem přesvědčit uživatele, že stránka nabízí přesně to, co hledají. Délka popisu v metaznačce „description“ není omezena, ale úryvky ve výsledcích vyhledávání se podle potřeby ořezávají – obvykle podle šířky obrazovky.

 • Zajistěte, aby každá stránka vašeho webu měla metaznačku „description“.
 • Vytvářejte pro různé stránky různé popisy. Pokud jsou ve výsledcích vyhledávání zobrazeny jednotlivé stránky, nejsou identické nebo podobné popisy na všech stránkách příliš užitečné. V těchto případech je méně pravděpodobné, že zobrazíme standardizovaný text. Kde je to možné, vytvářejte popisy, které přesně popíší konkrétní stránku. Na domovské stránce a dalších souhrnných stránkách používejte popisy na úrovni webu, všude jinde pak používejte popisy na úrovni stránky. Pokud nemáte čas vytvářet popis každé jednotlivé stránky, zkuste stanovit svému obsahu priority: přinejmenším vytvořte popis pro kritické adresy URL typu domovské stránky a oblíbených stránek.
 • Zařaďte do popisu srozumitelně označené skutečnosti. Popis v metaznačce „description“ nemusí mít nutně větnou formu. Může také obsahovat informace o stránce. Popis stránky se zprávami nebo příspěvky blogu může obsahovat jméno autora, datum vydání nebo jiné související informace. Potenciálním návštěvníkům tak můžete poskytnout velmi relevantní informace, které by se v úryvku jinak nemusely zobrazit. Stránky produktů mohou obsahovat klíčové podrobnosti – cenu, stáří nebo výrobce – které na stránce nejsou uvedeny pohromadě. Dobrý popis ve značkách metadat může všechny tyto údaje shromáždit na jedno místo. Následující metaznačka „description“ například poskytuje podrobnosti o knize.
  <meta name="Description" content="Napsal Jan Autor, 
  ilustroval V. Gogh, cena: 459 Kč, 
  rozsah: 784 stránek">
  V tomto příkladě jsou informace jasně označeny a odděleny.
 • Vytvářejte popisy programaticky. U některých stránek typu zpravodajských serverů je vytváření přesných a jedinečných popisů jednotlivých stránek snadné: každý článek je psán ručně, takže připojení popisu o jedné větě stojí minimální úsilí. U rozsáhlejších stránek s databázemi, jako jsou katalogy produktů, není ruční vytváření popisů myslitelné. V takovém případě je vhodným a doporučovaným postupem programatické vytváření popisů. Kvalitní popisy by měly být různorodé a čitelné pro uživatele. Dobrým kandidátem na programatické vytváření popisů jsou data specifická pro jednotlivé stránky. Mějte na paměti, že metaznačky „description“ tvořené dlouhými řetězci klíčových slov neposkytují uživatelům jasné informace o obsahu stránky, a je proto méně pravděpodobné, že budou zobrazeny namísto běžného úryvku.
 • Používejte kvalitní popisy. A nakonec zajistěte, aby vaše popisy byly skutečně popisné. Protože popisy v metaznačkách se na samotných stránkách nezobrazují, je snadné dát jim volný průběh. Kvalitní popisy se ale mohou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání na Googlu a mohou značně přispět ke zvýšení a zkvalitnění návštěvnosti z vyhledávání.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?