Zapobieganie wyświetlaniu grafik z Twojej strony w wynikach wyszukiwania

Szybkie usuwanie grafiki

Użyj narzędzia do usuwania adresów URL. Rezultaty powinny być widoczne dosyć szybko.

Usuwanie grafiki w normalnym trybie

Aby zapobiec wyświetlaniu grafiki z Twojej witryny w wynikach wyszukiwania Google, dodaj do głównego katalogu serwera plik robots.txt, który będzie blokować obrazy. Usunięcie grafiki z wyników wyszukiwania trwa dłużej niż skorzystanie z narzędzia do usuwania adresów URL, ale jest to standard internetowy, który stosuje się w przypadku wszystkich wyszukiwarek. Dzięki temu masz większą kontrolę nad grafikami poprzez użycie symboli wieloznacznych lub blokowanie ścieżki podrzędnej.

Jeżeli na przykład chcesz, aby wyszukiwarka Google pomijała grafikę psy.jpg, która znajduje się w witrynie pod adresem www.twojawitryna.com/grafiki/psy.jpg, utwórz następujący wpis w pliku robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /grafiki/psy.jpg 

Dyrektywa ta zostanie napotkana przy kolejnym indeksowaniu Twojej witryny przez Google, w wyniku czego obraz zostanie usunięty z naszych wyników wyszukiwania.

Aby usunąć z naszego indeksu wszystkie obrazy znajdujące się w Twojej witrynie, umieść w katalogu głównym serwera następujący plik robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: / 

Chcemy też zwrócić uwagę na to, że zwiększyliśmy elastyczność standardu wykorzystywanego w pliku robots.txt przez wprowadzenie zapisu z gwiazdką. Wzorce braku zezwolenia mogą zawierać symbol „*” oznaczający dowolną sekwencję znaków. Wzorce mogą także zawierać znak „$” wskazujący koniec nazwy. Aby usunąć wszystkie pliki określonego typu (na przykład uwzględniać grafiki z rozszerzeniem .jpg, ale nie .gif), można użyć następującego wpisu w pliku robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

Dzięki ustawieniu nagłówka User-agent na wartość Googlebot-Image obrazy zostaną usunięte z wyszukiwarki grafiki Google. Zapobiegnie to również przycinaniu obrazu na potrzeby wyświetlania go w wyszukiwarce grafiki Google Mobile, ponieważ obraz zostanie całkiem usunięty z indeksu grafiki Google. Jeśli chcesz wykluczyć obrazy ze wszystkich wyników wyszukiwania Google (w tym w wyszukiwarce Google i wyszukiwarce grafiki Google), w nagłówku User-agent podaj wartość Googlebot.

Jak usunąć obrazy z usług, które nie należą do mnie?

Przeczytaj dokumentację na temat usuwania obrazów z wyników wyszukiwania w Pomocy wyszukiwarki Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?