ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ (Search Console แบบเก่า)

หากคุณใช้ Search Console แบบใหม่ โปรดใช้หน้านี้แทน

การยืนยันคืออะไร

การยืนยันเป็นขั้นตอนการพิสูจน์ว่าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปที่คุณอ้างว่าเป็นเจ้าของ เราจำเป็นต้องยืนยันการเป็นเจ้าของเนื่องจากเมื่อคุณได้รับการยืนยันสำหรับเว็บไซต์หรือแอปหนึ่งๆ แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใน Google Search ของเว็บไซต์หรือแอปนั้นได้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อวิธีการที่ Google Search รวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอปนั้นได้

พร็อพเพอร์ตี้คืออะไร

พร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console แสดงถึงเว็บไซต์หรือแอปที่คุณเป็นเจ้าของ คุณสามารถขอให้ดำเนินการต่างๆ กับพร็อพเพอร์ตี้ของคุณได้ เช่น ขอให้มีการรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง หรือดูข้อมูลของ Google Search เกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ เช่น สถิติของ Google Search หรือข้อผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูล

การยืนยันจะเชื่อมโยงผู้ใช้รายหนึ่งๆ กับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ พร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console ทุกรายการต้องมีเจ้าของที่ผ่านการยืนยันอย่างน้อย 1 ราย (มีมากกว่า 1 รายได้) 

โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์หรือแอปใดก็ได้เป็นพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console แต่ถ้าคุณยังไม่ยืนยันการเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้นั้น (หรือเจ้าของยังไม่ได้ให้สิทธิ์ในพร็อพเพอร์ตี้นั้นแก่คุณ) คุณจะไม่สามารถใช้งานพร็อพเพอร์ตี้นั้นใน Search Console ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม www.wikipedia.org เป็นพร็อพเพอร์ตี้ในบัญชี Search Console ของคุณได้ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้นั้นได้จนกว่าผู้พัฒนา Wikipedia จะช่วยคุณพิสูจน์การเป็นเจ้าของ (หรือเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ Wikipedia ใน Search Console จะเพิ่มคุณเป็นผู้ใช้ในพร็อพเพอร์ตี้ของ Search Console ดังกล่าว)

 

Verify ownership of your site in Google Webmaster Tools

 

ยืนยันเว็บไซต์

 1. เพิ่มเว็บไซต์ใหม่หรือคลิกจัดการพร็อพเพอร์ตี้ > ยืนยันพร็อพเพอร์ตี้นี้ ในหน้าแรกของ Search Console ข้างพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่ที่คุณต้องการยืนยัน
 2. เลือกวิธีการยืนยันที่แสดงด้านล่างและทำตามคำแนะนำ พร็อพเพอร์ตี้บางแห่งอาจมีวิธีการยืนยันได้ไม่ครบทุกวิธี หน้าการยืนยันจะแสดงวิธีการที่สามารถใช้ได้และแนะนำสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

บุคคลหลายคนสามารถเพิ่มและยืนยันเว็บไซต์หนึ่งๆ แยกกันได้ โดยใช้วิธีการเดียวกันหรือแตกต่างกัน ถ้าคุณใช้วิธีการเดียวกัน โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้เขียนทับโทเค็นการยืนยันของเจ้าของรายอื่นๆ

ยืนยันแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูยืนยันแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การยืนยันใช้เวลานานเท่าใด

Google ตรวจสอบว่าการยืนยันของคุณถูกต้องหรือไม่เป็นระยะๆ โดยใช้วิธีที่เหมาะสมกับวิธีการยืนยันของคุณ (เช่น โดยการตรวจหาการมีอยู่ของแท็ก HTML ในเว็บไซต์ของคุณ) หากการยืนยันนั้นไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อีกต่อไป สิทธิ์ของคุณในพร็อพเพอร์ตี้นั้นจะหมดอายุลงหลังจากระยะเวลาผ่อนผันที่แน่นอน

หากเจ้าของที่ผ่านการยืนยันทุกรายของพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ หมดอายุลง เจ้าของทุกรายที่ได้รับสิทธิ์ (เจ้าของที่เจ้าของที่ผ่านการยืนยันเพิ่มเข้าไป) ผู้ใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้องของพร็อพเพอร์ตี้นั้นจะเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้นั้นใน Search Console 

จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับพร็อพเพอร์ตี้นับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าวเป็นพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console ช่องว่างใดๆ ก็ตามในการยืนยันจะไม่ทำให้เกิดช่องว่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การดูประวัติการยืนยัน

คุณดูประวัติการยืนยันของผู้ใช้ทั้งหมดในพร็อพเพอร์ตี้ได้ โดยประวัติการยืนยันของผู้ใช้แต่ละรายจะแสดงข้อมูลในช่วง 18 เดือนนับจากความพยายามที่ไม่สำเร็จล่าสุด

การเปลี่ยนวิธีการยืนยัน

ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการยืนยัน คุณสามารถเปลี่ยนได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในหน้าแรกของ Search Console ให้คลิกพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง Settings จากนั้นคลิกผู้ใช้และเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 3. คลิกจัดการเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ แล้วคลิกยืนยันโดยใช้วิธีการอื่น
 4. ยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ของคุณอีกครั้งโดยใช้วิธีการใหม่
การยืนยันโดเมนย่อยและไดเรกทอรีย่อย

คุณสามารถสร้างพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console แยกต่างหากสำหรับโดเมนย่อยหรือไดเรกทอรีย่อยต่างๆ ได้ ซึ่งอันที่จริงเรามักแนะนำให้ทำเช่นนี้ เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มข้อมูลของคุณลงในกลุ่มต่างๆ ที่มีประโยชน์ได้

หากคุณได้รับการยืนยันสำหรับเว็บไซต์หนึ่งแล้ว ก็จะได้รับการยืนยันสำหรับทุกไดเรกทอรีย่อยภายใต้เว็บไซต์ดังกล่าวด้วยโดยอัตโนมัติ หากคุณได้รับการยืนยันสำหรับโดเมนหนึ่ง ก็จะได้รับการยืนยันสำหรับทุกโดเมนย่อยของโดเมนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงเว็บไซต์และเว็บไซต์ย่อยทั้งหมดด้วย

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงคำจำกัดความของโดเมนและเว็บไซต์ คำจำกัดความที่ใช้กับการยืนยันของ Search Console โดยเฉพาะมีดังนี้

 • http://example.com/ - เว็บไซต์ (เพราะมี http:// นำหน้า)
 • example.com/ - โดเมน (เพราะไม่มีโปรโตคอลนำหน้า)
 • puppies.example.com/ - โดเมนย่อยของ example.com
 • http://example.com/petstore/ - ไดเรกทอรีย่อยของเว็บไซต์ http://example.com

ถ้าคุณลบพร็อพเพอร์ตี้ของโดเมนหรือไดเรกทอรีระดับบนสุด คุณจะยังคงได้รับการยืนยันสำหรับโดเมนย่อยหรือไดเรกทอรีย่อยทั้งหมดอยู่ต่อไป

วิธีการยืนยัน

การอัปโหลดไฟล์ HTML

คุณสามารถยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้โดยอัปโหลดไฟล์ HTML พิเศษไปยังเว็บไซต์นั้น ไฟล์นี้จะเชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง ทำตามคำแนะนำในหน้ารายละเอียดการยืนยัน การนำไฟล์การยืนยันออกจากเว็บไซต์จะทำให้คุณสูญเสียการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว

หากต้องการยืนยันการเป็นเจ้าของโดยใช้ไฟล์ HTML ให้เลือกวิธีอัปโหลดไฟล์ HTML จากหน้ารายละเอียดการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วทำตามวิธีการที่ปรากฏ

User Agent ที่ดำเนินการยืนยันการอัปโหลดไฟล์มีโทเค็นของ User Agent Google-Site-Verification และสตริงแบบเต็มของ User Agent Mozilla/5.0 (เข้ากันได้กับ Google-Site-Verification/1.0)

ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจากปัญหาการยืนยันที่พบทั่วไป

 • ไม่พบไฟล์การยืนยันของคุณ

  โปรดดาวน์โหลดไฟล์การยืนยันที่มีอยู่ในหน้า "การยืนยัน" ของ Search Console และอัปโหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยไม่ต้องแก้ไขอะไร หากชื่อไฟล์หรือเนื้อหาไม่ตรงกับไฟล์ HTML ที่คุณให้ไว้ เราจะไม่สามารถยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของคุณได้

 • ไฟล์การยืนยันของคุณมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง

  Search Console จะตรวจสอบว่าไฟล์การยืนยันของคุณมีชื่อไฟล์และเนื้อหาเหมือนกันกับไฟล์ที่คุณให้ไว้บนหน้า "การยืนยัน" ไหม หากชื่อไฟล์หรือเนื้อหาไม่ตรงกับไฟล์ HTML ที่คุณให้ไว้ เราจะไม่สามารถยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของคุณได้ โปรดดาวน์โหลดไฟล์การยืนยันที่มีอยู่ในหน้า "การยืนยัน" ของ Search Console และอัปโหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยไม่ต้องแก้ไขอะไร

 • ไฟล์การยืนยันของคุณว่างเปล่า

  Search Console จะตรวจสอบว่าไฟล์การยืนยันของคุณมีชื่อไฟล์และเนื้อหาเหมือนกันกับไฟล์ที่คุณให้ไว้ในหน้า "การยืนยัน" ไหม หากชื่อไฟล์หรือเนื้อหาไม่ตรงกับไฟล์ HTML ที่คุณให้ไว้ เราจะไม่สามารถยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของคุณได้ โปรดดาวน์โหลดไฟล์การยืนยันที่มีอยู่ในหน้า "การยืนยัน" ของ Search Console และอัปโหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยไม่ต้องแก้ไขอะไร

 • ไฟล์การยืนยันแสดงรหัสสถานะ HTTP เป็น XXX แทนที่จะแสดง 200(OK)

  หากเซิร์ฟเวอร์แสดงรหัสสถานะ HTTP ที่ไม่ใช่ 200(OK) สำหรับไฟล์การยืนยัน HTML Search Console จะไม่สามารถยืนยันว่าไฟล์ดังกล่าวมีชื่อไฟล์และเนื้อหาที่คาดหวังไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสสถานะ HTTP

 • มีการเปลี่ยนเส้นทางคำขอดาวน์โหลดบ่อยเกินไป

  หากเว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์อื่น ขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการยืนยันเมตาแท็กแทน

 • ไฟล์การยืนยันของคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ไม่ได้รับอนุญาต

  Googlebot จะไม่เปลี่ยนเส้นทางตามไฟล์การยืนยัน หากเว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมทั้งหมดไปยังเว็บไซต์อื่น เราขอแนะนำให้คุณใช้การยืนยันเมตาแท็กแทน คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ภายในเว็บไซต์เดียว เช่น จาก http://example.com/ ไปที่ http://www.example.com/

ผู้ให้บริการชื่อโดเมน

คุณสามารถยืนยันเว็บไซต์ผ่านทางผู้ให้บริการชื่อโดเมน หากต้องการใช้วิธีนี้ คุณต้องสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการชื่อโดเมน (ตัวอย่างเช่น GoDaddy.com หรือ networksolutions.com) และต้องเพิ่มระเบียนใหม่ที่เป็น TXT หรือ CNAME

เลือกวิธีผู้ให้บริการชื่อโดเมนในหน้ารายละเอียดการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วทำตามวิธีการที่ปรากฏ จะมีการเสนอหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ให้คุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้รับจดทะเบียนโดเมนของคุณ

 • ใน Search Console โดยตรง ผู้รับจดทะเบียนโดเมนบางรายจะช่วยให้คุณยืนยันเว็บไซต์ได้โดยตรงจาก Search Console นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการยืนยันเว็บไซต์ ซึ่งในขณะนี้มีให้บริการที่ GoDaddy, eNom และผู้รับจดทะเบียนรายอื่นๆ บางราย
 • การเพิ่มระเบียน DNS แบบ TXT หรือ CNAME หากผู้รับจดทะเบียนของคุณไม่เปิดให้ใช้เครื่องมือยืนยัน คุณสามารถยืนยันได้โดยเพิ่มระเบียน DNS เครื่องมือยืนยันจะบอกวิธีการยืนยัน และหากเป็นไปได้ วิธีการเหล่านี้จะเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้รับจดทะเบียนของคุณเท่านั้น ทั้งนี้โดยค่าเริ่มต้น เราจะแสดงวิธีการเพิ่มระเบียน DNS แบบ TXT หากไม่มีวิธีนี้ให้เลือก เราจะแสดงวิธีการเพิ่มระเบียนแบบ CNAME

ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดในการยืนยันที่เฉพาะเจาะจงต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจากปัญหาการยืนยันที่พบทั่วไป

 • ไม่พบ DNS

  ไม่พบข้อมูลการยืนยัน TXT

 • ระเบียน TXT สำหรับการยืนยันของคุณมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง

  Search Console จะตรวจสอบว่าข้อมูล DNS ตรงกับข้อมูลที่คุณให้ไว้บนหน้า "การยืนยัน" ไหม หากข้อมูลไม่ตรงกัน เราจะไม่สามารถยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของคุณได้

 • DNS มี TXT ที่ไม่ถูกต้อง

  ข้อมูลการยืนยัน DNS มี TXT ที่ไม่ถูกต้อง โดยระบบจะแสดง TXT ที่พบ

 • ข้อผิดพลาดถาวรเกี่ยวกับการแปลง DNS

  เราพบข้อผิดพลาดถาวรขณะค้นหาระเบียน DNS สำหรับการยืนยัน

 • ข้อผิดพลาดในการแปลง DNS

  เราพบข้อผิดพลาดในการค้นหาระเบียน DNS สำหรับการยืนยันของคุณ

แท็ก HTML

คุณสามารถยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้โดยเพิ่มแท็ก <meta> ลงใน HTML ของหน้าที่ระบุไว้ เราจะยืนยันว่าเมตาแท็กอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากไม่พบแท็ก เราจะแจ้งให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เราพบ แท็กนี้จะเชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่เจาะจง

หากต้องการยืนยันการเป็นเจ้าของด้วยแท็ก HTML ให้เลือกวิธีแท็ก HTML ในหน้ารายละเอียดการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วทำตามวิธีการที่ปรากฏ

User Agent ที่ดำเนินการยืนยันแท็ก HTML มีโทเค็นของ User Agent Google-Site-Verification และสตริงแบบเต็มของ User Agent Mozilla/5.0 (เข้ากันได้กับ Google-Site-Verification/1.0)

ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่ระบุไว้ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจากปัญหาการยืนยันที่พบทั่วไป

 • เราไม่พบเมตาแท็กการยืนยันในหน้าแรก เมตาแท็กการตรวจสอบต้องอยู่ในส่วน <HEAD> ของหน้า

  หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

  • เมตาแท็กอยู่ในหน้าเว็บที่ถูกต้องหรือไม่ เราจะหาแท็กนี้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ นี่คือหน้าที่เซิร์ฟเวอร์แสดงผลเมื่อมีคนส่งคำขอเว็บไซต์ของคุณ (เช่น http://www.example.com/) หน้านี้มักจะใช้ชื่อเป็น index.html หรือ index.htm แต่อาจใช้ชื่อต่างกันออกไปได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์
  • เมตาแท็กอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนหน้าเว็บหรือไม่ เราจะหาแท็กนี้ในส่วน HEAD ของหน้าเว็บ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการจัดวางที่ถูกต้อง
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Your Title</TITLE>
   <meta name="google-site-verification" content="String_we_ask_for">
   </HEAD>
   <BODY>
   
  • หากคุณใช้ตัวแก้ไขเว็บหรือตัวแก้ไข WYSIWYG เพื่อแก้ไขหน้าเว็บ โปรดเลือกตัวเลือก "แก้ไข HTML" หรือแก้ไขซอร์สโค้ดของหน้า
 • เมตาแท็กของคุณไม่ถูกต้อง

  เราพบเมตาแท็กการยืนยัน แต่เนื้อหาไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ให้คัดลอกและวางเมตาแท็กที่คุณให้ไว้บนหน้า "การยืนยัน" ของ Search Console

 • หน้าแรกแสดงรหัสสถานะ HTTP เป็น XXX แทนที่จะแสดง 200(OK)

  หากเซิร์ฟเวอร์แสดงรหัสสถานะ HTTP ที่ไม่ใช่ 200(OK) ในหน้าแรก Search Console จะไม่สามารถยืนยันว่าหน้าแรกมีเมตาแท็กที่คาดหวังไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสสถานะ HTTP

โค้ดติดตาม Google Analytics

หากคุณใช้ Google Analytics เพื่อติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถยืนยันเว็บไซต์ด้วยการใช้โค้ดติดตามของ Google Analytics ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นั้น โดยคุณต้องมีสิทธิ์ในการ "แก้ไข" สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่มีโค้ดติดตามที่หน้านั้นใช้อยู่ โค้ดติดตามของคุณต้องใช้ข้อมูลโค้ด analytics.js หรือ gtag.js อย่างใดอย่างหนึ่ง

User Agent ที่ดำเนินการยืนยัน Google Analytics มีโทเค็นของ User Agent Google-Site-Verification และสตริงแบบเต็มของ User Agent Mozilla/5.0 (เข้ากันได้กับ Google-Site-Verification/1.0)

หากต้องการยืนยันการเป็นเจ้าของโดยใช้ Google Analytics ให้เลือก Google Analytics ในหน้ารายละเอียดการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วทำตามวิธีการที่ปรากฏ

เมื่อคัดลอกโค้ด Google Analytics ให้ทำดังนี้
 • วางโค้ดติดตามในส่วน <head> ไม่ใช่ส่วน <body> ของหน้า หากคุณไม่ทำเช่นนี้ การยืนยันจะล้มเหลว
 • ใช้โค้ดตรงตามที่ให้มา อย่าแก้ไขโค้ด หากคุณแก้ไขโค้ด การยืนยันจะล้มเหลว

โค้ดติดตาม Google Analytics จะใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น โดยจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลของ Google Analytics

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้โค้ดติดตามในลักษณะนี้ ผู้ดูแลระบบคนอื่นๆ ของบัญชี Google Analytics ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ใน Search Console ได้เช่นกัน

ข้อมูลโค้ดคอนเทนเนอร์ใน Google Tag Manager

หากมีบัญชี Google Tag Manager คุณจะยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้โดยใช้โค้ดจากข้อมูลโค้ดคอนเทนเนอร์ใน Google Tag Manager

User Agent ที่ดำเนินการยืนยัน Google Tag Manager มีโทเค็นของ User Agent Google-Site-Verification และสตริงแบบเต็มของ User Agent Mozilla/5.0 (เข้ากันได้กับ Google-Site-Verification/1.0)

หากต้องการยืนยันการเป็นเจ้าของโดยใช้ Google Tag Manager ให้เลือก Google Tag Manager ในหน้ารายละเอียดการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วทำตามวิธีการที่ปรากฏ

เมื่อคัดลอกโคัดเครื่องจัดการแท็ก ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 • คุณต้องมีสิทธิ์ระดับคอนเทนเนอร์ในการดู แก้ไข และจัดการใน Google Tag Manager
 • วางส่วน <noscript> ของโค้ดเครื่องจัดการแท็กต่อจากแท็กเปิด <body> ของหน้า หากคุณไม่ทำเช่นนี้ การยืนยันจะล้มเหลว
 • คุณจะแทรกชั้นข้อมูล (หรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ความคิดเห็น HTML) ระหว่างแท็ก <body> และโค้ดเครื่องจัดการแท็กไม่ได้ หากคุณทำเช่นนี้ การยืนยันจะล้มเหลว
 • ใช้โค้ดตรงตามที่ให้มา อย่าแก้ไขโค้ด หากคุณแก้ไขโค้ด การยืนยันจะล้มเหลว
Google Sites

หน้า Google Sites ใหม่ที่คุณสร้างควรปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติและได้รับการยืนยันในบัญชี Search Console ของคุณ หากเว็บไซต์ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในหน้าแรกของ Search Console ให้คลิกเพิ่มเว็บไซต์ เว็บไซต์ของคุณจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ

เว็บไซต์เก่าๆ หรือเว็บไซต์ที่มี URL ของโดเมนที่กำหนดเองควรยืนยันโดยใช้วิธีแท็ก HTML

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของคุณต้องสร้างขึ้นโดยใช้บัญชี Google ที่คุณใช้สำหรับ Search Console

Blogger

บล็อกใหม่ที่คุณสร้างใน Blogger ควรมีการเพิ่มและยืนยันโดยอัตโนมัติในบัญชี Search Console ของคุณ หากบล็อกดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในหน้าแรกของ Search Console ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ แล้วบล็อกนั้นจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ

บล็อกเก่าๆ จะไม่ได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ และควรได้รับการยืนยันด้วยวิธีแท็ก HTML

โปรดใช้บัญชี Google เดียวกันสำหรับบล็อกและ Search Console

ข้อผิดพลาดในการยืนยันที่พบทั่วไป

นอกเหนือจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเฉพาะกับการยืนยันแต่ละวิธีแล้ว ข้อผิดพลาดในการยืนยันต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้กับวิธีการยืนยันส่วนใหญ่

 • หมดเวลาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณแล้ว

  เราไม่สามารถยืนยันไฟล์ของคุณได้เนื่องจากเราได้รับสัญญาณว่าเซิร์ฟเวอร์หมดเวลา ปัญหานี้อาจเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณหยุดทำงาน หรือไม่ว่างและตอบสนองช้า ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีการตอบสนอง แล้วลองใหม่อีกครั้ง

 • เราได้พบข้อผิดพลาดขณะค้นหาชื่อโดเมนสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  เราพยายามเข้าถึงไฟล์การยืนยันของคุณ แต่ไม่สามารถเข้าถึงโดเมนของคุณได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดของ DNS ปัญหานี้อาจเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่ทำงาน หรือมีปัญหากับการกำหนดเส้นทาง DNS ไปยังโดเมนของคุณ ตรวจสอบว่าโดเมนของคุณมีการแปลค่าอย่างถูกต้อง และลองใหม่อีกครั้ง

 • มีการเปลี่ยนเส้นทางคำขอดาวน์โหลดบ่อยเกินไป

  ตรวจสอบ URL เพื่อดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การวนซ้ำที่ไม่มีสิ้นสุด

 • เซิร์ฟเวอร์ของคุณให้การตอบสนองไม่ถูกต้อง

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเว็บไซต์ของคุณต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสผ่าน หรือหากเราไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ด้วยสาเหตุอื่น

 • เราไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้ไม่ล่ม และมีการแปลงชื่อโดเมนอย่างถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง

 • เกิดข้อผิดพลาดภายใน

  หากปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ให้ตรวจดูข้อมูลอัปเดตในฟอรัมความช่วยเหลือของ Webmaster Central

เจ้าของเว็บไซต์ไม่อยู่แล้ว!

หากเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยันของคุณออกจากตำแหน่งแล้ว หรือคุณไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของที่ยืนยันแล้ว ให้ยืนยันเจ้าของเว็บไซต์อีกคนหนึ่ง เจ้าของคนใหม่นี้จะเห็นรายชื่อเจ้าของและผู้ใช้ทุกรายที่มีการยืนยันกับเว็บไซต์นั้น รวมถึงวิธีที่ใช้ยืนยันเจ้าของแต่ละคนด้วย จากนั้นคุณจะเลือกยกเลิกการยืนยันเจ้าของคนก่อนได้โดยนำโทเค็นการยืนยันของบุคคลนั้นออก (เช่น นำแท็ก HTML ออกจากเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของที่ยืนยันด้วยแท็ก HTML) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพิ่มหรือนำเจ้าของออก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร