Dodawanie usługi witryny

Poniżej znajdziesz informacje, jak dodać usługę witryny do konta w Search Console. Pamiętaj, że aby móc to zrobić, musisz być w stanie udowodnić, że witryna lub odpowiednia jej część należy do Ciebie. Możesz dodać usługę, która zawiera całą domenę (example.com) lub obejmuje tylko jedno jej rozgałęzienie (example.com/ubrania/).

Typy usług witryny

Search Console obsługuje te typy usług witryny:

  Usługa z prefiksem URL Usługa domeny
Opis

Obejmuje tylko adresy URL z dokładnie określonym prefiksem, w tym protokołem (http/https). Jeśli chcesz, by usługa pasowała do dowolnego protokołu lub subdomeny (http/https/www./m. itp.), zamiast tej usługi dodaj usługę domeny.

Obejmuje wszystkie subdomeny (m, www itp.) i oba protokoły (http, https).
Weryfikacja Wiele typów Wyłącznie weryfikacja rekordów DNS
Pasujące adresy URL

Usługa http://example.com/ obejmuje adresy:

http://example.com/sukienki/1234
🅧 
https://example.com/sukienki/1234 – https nie pasuje
🅧 http://www.example.com/sukienki/1234 – www. nie pasuje

Usługa example.com/ obejmuje adresy:

http://example.com/sukienki/1234
 
https://example.com/sukienki/1234
 http://www.example.com/sukienki/1234
 http://pomoc.m.example.com/sukienki/1234

Dodawanie usługi

Aby dodać usługę witryny:

 1. Na dowolnej stronie Search Console kliknij menu wyboru usługi.
 2. Wybierz + Dodaj usługę z menu.
 3. Wybierz typ usługi witryny:
  1. Usługa z prefiksem URL

   • Adres URL usługi podaj dokładnie w takiej postaci, w jakiej pokazuje się na pasku przeglądarki, łącznie z końcowym znakiem /. W usłudze uwzględniane są dowolne adresy URL, które zaczynają się od tego prefiksu.
   • Jeśli witryna obsługuje wiele protokołów (http:// i https://), każdy z nich musisz dodać jako osobną usługę. Podobnie w przypadku używania wielu subdomen (np. example.com, m.example.com i www.example.com) – każdą musisz dodać jako osobną usługę.
   • Jeśli masz zarówno adres z prefiksem www, jak i bez niego, wskaż Search Console preferowaną domenę.
   • Jeśli korzystasz z innych odmian domeny lub protokołu (np. m.example.com, http://example.com lub https://example.com), warto wskazać Google kanoniczne adresy URL.
   • Jeśli chcesz śledzić dane z wielu części witryny, możesz utworzyć w Search Console osobną usługę na potrzeby każdej domeny lub ścieżki podrzędnej, które chcesz osobno monitorować, oraz najbardziej ogólny adres URL, który je wszystkie obejmuje. Jeśli na przykład prowadzisz witrynę podróżniczą, która zawiera osobne podfoldery na temat Irlandii, Francji i Hiszpanii, możesz utworzyć konta na potrzeby takich usług z prefiksami URL:
    1. https://www.example.com/ (lub usługa domeny dla example.com)
    2. https://www.example.com/francja/
    3. https://www.example.com/irlandia/
    4. https://www.example.com/hiszpania/
    5. http://m.example.com/ (w przypadku witryny mobilnej)
  2. Usługa domeny

   Określ domenę. Poniżej znajdziesz informacje o obsługiwanej składni adresów URL i o tym, jakie adresy URL są uwzględniane w usłudze. Aby potwierdzić własność, musisz wykonać weryfikację rekordów DNS, chyba że usługa jest oferowana w ramach usługi Google takiej jak Blogger czy Witryny Google.

   Składnia

   Adres URL usługi domeny składa się z domeny, dowolnej opcjonalnej liczby subdomen i publicznego sufiksu. Publiczny sufiks jest częścią definicji usługi – usługa domeny „example.com” nie obejmuje adresów „example.org” ani „example.il.com”. Na przykład te adresy URL są prawidłowymi usługami domen:

   • example.com
   • m.example.com
   • pomoc.m.example.org
   • pomoc.m.example.co.pl

   Prefiks www nie jest obsługiwany. Jeśli dodasz do nazwy usługi prefiks www, będzie on ignorowany. Jeśli na przykład określisz www.example.com jako usługę, będzie ona miała postać example.com

   Zasięg

   Usługa domeny gromadzi dane wszystkich subdomen, protokołów i ścieżek podrzędnych usługi. Jeśli na przykład określisz usługę domeny jako „example.com”, dane będą obejmować example.com, wszystkie subdomeny example.com (np. m.example.com, pomoc.m.example.com lub www.example.com) i dowolne ścieżki podrzędne każdej z tych domen, zarówno z protokołem http, jak i https.

   Oto przykłady usług domen i tego, jakie dane gromadzą:

   Ta domena... obejmuje te adresy URL.
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/tutaj/dowolna/sciezka
   ryby.example.com
   • http://ryby.example.com
   • https://ryby.example.com
   • https://pomoc.ryby.example.com
   • https://pomoc.ryby.example.com/tutaj/dowolna/sciezka
   • NIE example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://pomoc.example.co.cn
   • https://pomoc.example.co.cn/tutaj/dowolna/sciezka

    

   Usługa domeny ma charakter atomowy: oznacza to, że zawiera dane dotyczące wszystkich uwzględnionych adresów URL w całym okresie swojego istnienia. Jeśli masz na przykład usługę example.com, nie może ona zawierać danych z www.example.com z dwóch miesięcy i jednocześnie z m.example.com z jednego miesiąca.

   Jeśli chcesz podzielić dane usługi domeny na segmenty według subdomeny, ścieżki lub protokołu, skorzystaj z jednej z tych metod:

   • Dodaj filtr strony w raporcie skuteczności, by móc przeglądać dane związane z określonymi protokołami lub subdomenami.
   • Utwórz dodatkowe usługi z prefiksami URL na potrzeby segmentów usługi domeny – na przykład dla usługi domeny example.com utwórz dodatkowe usługi takie jak m.example.com, http://example.com, https://example.com/hiszpania/ itp.
  3. Usługi na serwerach Google

   Jeśli masz usługę hostowaną przez Google, np. stronę w Witrynach lub Bloggerze bądź konto G Suite, możesz utworzyć usługę z prefiksem URL lub usługę domeny. Właściwy wybór zależy od tego, czy należy do Ciebie cała domena, czy tylko ścieżka podrzędna. Weryfikacja będzie automatyczna, o ile zalogujesz się na to samo konto, z którego korzysta usługa na serwerach Google.
 4. Otrzymasz kilka metod weryfikacji usługi. Aby zweryfikować usługę:
  • Kliknij Zweryfikuj później, by zapisać bieżący stan, zamknąć okno i powrócić do weryfikacji witryny w dogodnej chwili. Po wykonaniu etapów weryfikacji zakończ ją, wybierając zapisaną (ale niezweryfikowaną) usługę z menu na pasku nawigacyjnym, a potem klikając Zweryfikuj.

   LUB
    
  • Zweryfikuj usługę bez zamykania okna – wykonaj czynności potrzebne do weryfikacji, a potem kliknij Zweryfikuj w wyskakującym okienku.
 5. Dane o usłudze powinny zacząć pojawiać się po kilku dniach. Zbieranie danych do statystyk usługi rozpoczyna się natychmiast po dodaniu jej do dowolnego konta w Search Console, nawet przed zweryfikowaniem. Trwa ono tak długo, jak długo dowolny użytkownik ma tę usługę na swoim koncie – niezależnie od tego, czy jest zweryfikowanym właścicielem. Jeśli minęło kilka dni od weryfikacji, ale nie pojawiają się żadne dane o usłudze, możliwe, że wyszukiwarka Google jej nie znalazła lub masz określony nieprawidłowy adres URL (np. może się tak dziać po wpisaniu http zamiast https w przypadku usługi z prefiksem URL).
Obsługa znaków innych niż łacińskie
Search Console obsługuje adresy URL witryn zgodnie z internacjonalizacją nazw domen w aplikacjach (IDNA). Wystarczy wpisać nazwę domeny, a wyświetli się ona poprawnie w Search Console. Jeśli w polu Dodaj usługę wpiszesz na przykład http://książki.example.com/, wyświetlony adres będzie poprawny.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?