Lägga till en webbplatsegendom

Så här lägger du till en webbplatsegendom i kontot i Search Console. Observera att du måste kunna bevisa att det är du som äger webbplatsen (eller den aktuella delen av den) innan du kan lägga till den i Search Console-kontot. Du kan skapa en egendom för en hel domän (example.com) eller för en enskild avdelning (example.com/clothing/).

Typer av webbplatsegendomar

Search Console har stöd för följande egendomstyper för webbplatser:

  Egendom med webbadressprefix Domänegendom
Beskrivning

Omfattar endast webbadresser som har det angivna prefixet inklusive protokoll (http/https). Om du vill att egendomen ska matcha alla protokoll eller underdomäner (http/https/www./m. och så vidare) kan det vara bättre att lägga till en domänegendom i stället. Visa mer information.

En egendom på domännivå som omfattar alla underdomäner (m, www och så vidare) och flera protokoll (http, https, ftp). Visa mer information.
Verifiering Många olika möjligheter Endast verifiering med DNS-post
Exempel

Egendom http://example.com/

http://example.com/klänningar/1234
🅧 
https://example.com/klänningar/1234 – https matchar inte
🅧 http://www.example.com/klänningar/1234 – www. matchar inte

Egendom example.com

http://example.com/klänningar/1234
 
https://example.com/klänningar/1234
 http://www.example.com/klänningar/1234
 http://support.m.example.com/klänningar/1234

Lägga till en ny egendom

Så här lägger du till en ny egendom:

 1. Öppna rullgardinsmenyn som du väljer egendom med och som finns på alla sidor i Search Console.
 2. Välj + Lägg till egendom på rullgardinsmenyn.
 3. Välj vilken typ av egendom som ska läggas till:
  1. Egendom med webbadressprefix
   • Ange egendomens webbadress precis så som den visas i webbläsarens adressfält, inklusive det sista snedstrecket /. Alla webbadresser som har detta prefix hör till egendomen.
   • Om webbplatsen har stöd för flera protokoll (http och https) måste du lägga till en separat egendom för vart och ett av dem. Om webbplatsen har flera underdomäner (t.ex. example.com, m.example.com och www.example.com) måste du på samma sätt lägga till separata egendomar för var och en av dem.
   • Om du stöder andra varianter vad gäller domän eller protokoll (m.example.com, http://example.com, https://example.com) bör du ange för Google vilka webbadresser som är kanoniska.
   • Om du vill kunna spåra data för olika delar av webbplatsen bör du skapa en egendom i Search Console för var och en av de domäner eller underordnade sökvägar som ska spåras separat samt en egendom som omfattar samtliga. Om du till exempel har en webbplats om resor med undermappar om Irland, Frankrike och Spanien kan du skapa konton för följande egendomar med webbadressprefix:
    • https://www.example.com/ (eller en domänegendom för example.com)
    • https://www.example.com/france/
    • https://www.example.com/ireland/
    • https://www.example.com/spain/
    • http://m.example.com/ (för mobilwebbplatsen)
  2. Domänegendom

   Ange domänen det gäller. Läs mer nedan om vilken webbadressyntax som stöds och vilka webbadresser som hör till domänen. Du måste verifiera att du äger en domänegendom med DNS-postverifiering, såvida inte egendomen finns i en av Googles produkter som Blogger eller Google Sites.

   Syntax

   Webbadressen till en domänegendom är en webbadress utan protokoll (http/https) eller underkataloger (/en/sökväg/). Observera att det offentliga suffixet (.org, .com och så vidare) är en del av egendomens namn, så domänegendomen example.com omfattar inte example.org eller example.il.com.

   Följande webbadresser är giltiga definitioner av domänegendomar:

   • m.example.com
   • example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   www ignoreras. Om du lägger till www i egendomsnamnet ignoreras www. Om du till exempel anger www.example.com som egendomens webbadress skapas egendomen som example.com

   Täckning

   På en domänegendom sammanställs data för alla underdomäner, protokoll och sökvägar på egendomen. Om du till exempel definierar domänegendomen example.com kommer den att innehålla data från example.com, alla underdomäner (som m.example.com, support.m.example.com, www.example.com osv) och eventuella underordnade sökvägar på dessa domäner, för http, https och ftp.

   Här är några exempel på domänegendomar och vilken data som sammanställs:

   Den här domänen … … innehåller de här webbadresserna.
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/inklusive/alla/sökvägar
   fish.example.com
   • http://fish.example.com
   • https://fish.example.com
   • https://support.fish.example.com
   • https://support.fish.example.com/inklusive/alla/sökvägar
   • INTE example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://support.example.co.cn
   • https://support.example.co.cn/inklusive/alla/sökvägar
   • INTE example.co

    

   Om du vill dela upp data för en domänegendom efter underdomän, sökväg eller protokoll måste du göra något av följande:

   • Filtrera fram data för ett visst protokoll eller en viss underdomän med ett sidfilter i resultatrapporten.
   • Skapa fler egendomar med webbadressprefix för egendomens delar. För domänegendomen example.com kunde du t.ex. skapa separata egendomar för m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/ och så vidare.
  3. Egendom på Google

   Om du äger en egendom som värdlagras på Google, t.ex. en webbplats på Sites eller Blogger, eller ett Google Workspace-konto, kan du skapa en egendom med webbadressprefix eller en domänegendom beroende på om du äger domänen eller bara en sökväg på den. Verifieringen görs automatiskt om du är inloggad på samma konto som egendomen på Google.
 4. Ett antal verifieringsmetoder för egendomen visas. När du väljer en verifieringsmetod i Search Console visas de verifieringssteg som behövs med den metoden. Du kan göra verifieringen genast eller spara inställningarna och fortsätta senare:
  • Verifiera genast: Följ verifieringsanvisningarna utan att stänga popupfönstret och klicka sedan på Verifiera i popupfönstret. Om verifieringen tar lite tid att slutföra kan du alltid spara inställningarna och fortsätta senare (se nedan).
  • Fortsätta senare: Klicka på Verifiera senare. Det som du har gjort hittills sparas och popupfönstret stängs. Du kan verifiera webbplatsen senare när det passar dig. När du har följt verifieringsanvisningarna slutför du verifieringen genom att välja den sparade (men overifierade) egendomen i egendomsväljaren i navigeringsfältet och sedan välja Verifiera.
 5. Data för egendomen börjar visas några dagar efter verifieringen. Datainsamlingen för en egendom börjar så fort någon har lagt till den i sitt konto i Search Console, även om den inte har verifierats. Datainsamlingen fortsätter så länge en användare har egendomen i sitt konto, oavsett om det finns en verifierad ägare eller inte. Om det inte finns någon data för egendomen efter flera dagar kan det bero på att webbplatsen inte har visats på Google Sök eller att du har angett fel webbadress (till exempel http i stället för https för en egendom med webbadressprefix).
Stöd för andra tecken än engelska i en egendoms webbadress
Search Console har stöd för IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications) i webbadresser. Skriv bara domännamnet som vanligt så visas det korrekt i Search Console. Om du till exempel vill skriva http://böcker.example.com/ i rutan Lägg till egendom så kommer det att visas korrekt.

Lägga till en borttagen egendom igen

Du kan lägga till en borttagen egendom igen utan verifiering så länge egendomen fortfarande har en verifierad ägare.

Lägg bara till egendomen enligt steg 1–3 ovan, så ska verifieringen träda i kraft igen automatiskt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?