Lägga till en webbplatsegendom i Search Console

Egendom är Search Consoles namn på ett fristående objekt som du kan granska eller hantera i Search Console. En webbplatsegendom motsvarar en webbplats, det vill säga alla sidor som har samma domän- eller webbadressprefix som du anger. Du kan hantera flera egendomar och välja vilken du vill se eller hantera med hjälp av egendomsväljaren i Search Console.

Så här lägger du till en webbplatsegendom i kontot i Search Console. Observera att du måste kunna bevisa att det är du som äger webbplatsen (eller den aktuella delen av den) innan du kan lägga till den i Search Console-kontot. Du kan skapa en egendom för en hel domän (example.com) eller för en enskild avdelning (example.com/clothing/).

Om du inte kan bevisa att du äger egendomen kan du be en annan egendomsägare att ge dig åtkomst till egendomen.

Du kan ha upp till 1 000 egendomar i ditt konto i Search Console.

Typer av webbplatsegendomar

Search Console har stöd för följande egendomstyper för webbplatser:

  Egendom med webbadressprefix Domänegendom
Beskrivning

Omfattar endast webbadresser som har det angivna prefixet inklusive protokoll (http/https).

Om du vill att egendomen ska matcha alla protokoll eller underdomäner (http/https/www./m. och så vidare) kan det vara bättre att skapa en domänegendom i stället. Visa mer information.

En egendom på domännivå som omfattar alla underdomäner (m, www och så vidare) och flera protokoll (http, https, ftp).

Om du behöver begränsa din data efter webbadressegment (example.com/es/, example.com/sv/ och så vidare) eller efter protokoll (http/https) skapar du en egendom med webbadressprefix i stället. Visa mer information.

Verifiering Många möjliga metoder Endast verifiering med DNS-post
Exempel

Egendom http://example.com/

http://example.com/dresses/1234
🅧
https://example.com/dresses/1234 – https matchar inte
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 – www. matchar inte

Egendom example.com

http://example.com/dresses/1234
https://example.com/dresses/1234
http://www.example.com/dresses/1234
http://support.m.example.com/dresses/1234

Lägga till en ny egendom

Om någon annan har gett dig behörighet till en egendom öppnar du Search Console och väljer egendomen med egendomsväljaren. I annat fall måste du lägga till en ny egendom i Search Console-kontot enligt beskrivningen nedan.

När du lägger till en egendom påverkar det inte din webbplats på Google Sök. Den gör det bara möjligt för dig att spåra webbplatsens resultat på Google. Din webbplats påverkas inte negativt om du inte gör klart allt vid ett tillfälle eller om du får problem under konfigureringen.

Så här lägger du till en ny egendom:

 1. Öppna rullgardinsmenyn som du väljer egendom med och som finns på alla sidor i Search Console eller klicka här.
 2. Välj + Lägg till egendom i rullgardinsmenyn.
 3. Välj vilken typ av egendom som ska läggas till:
  Egendom med webbadressprefix (https://example.com)

  En egendom med webbadressprefix anger början av en webbadress. Alla webbadresser som inleds med detta prefix inkluderas i egendomen. Om egendomen med webbadressprefix till exempel är https://example.com/husdjur/ blir alla följande webbadresser en del av egendomen:

  • https://example.com/husdjur/valpar
  • https://example.com/husdjur/katter?a=siames&b=i-lager
  • https://example.com/husdjur/tillbehör/mat/syrsor

  Följande webbadresser matchar inte:

  • http://example.com/husdjur/ [webbadressprefixet som angetts är https och inte http.]
  • https://m.example.com/husdjur/ [underdomäner som m.example.com inkluderas inte i detta webbadressprefix.]

   

  Tips!

  • Ange egendomens fullständiga webbadressprefix, inklusive det sista snedstrecket (”/”). Alla webbadresser som har detta prefix hör till egendomen.
  • Ta med http:// eller https:// i webbadressen. Om webbplatsen har stöd för flera protokoll (http och https) måste du lägga till en separat egendom för vart och ett av dem. Om webbplatsen har flera underdomäner (t.ex. example.com, m.example.com och www.example.com) måste du på samma sätt lägga till separata egendomar för var och en av dem.
  • Om du vill kunna spåra data för olika delar av webbplatsen bör du skapa en separat egendom i Search Console för var och en av de domäner eller underordnade sökvägar som ska spåras samt en egendom som omfattar samtliga. Om du till exempel har en webbplats om resor med undermappar om Irland, Frankrike och Spanien kan du skapa konton för följande egendomar med webbadressprefix:
   • https://www.example.com/ (eller en domänegendom för example.com)
   • https://www.example.com/france/
   • https://www.example.com/ireland/
   • https://www.example.com/spain/
   • http://m.example.com/ (för mobilwebbplatsen)
  Om du stöder varianter vad gäller domän eller protokoll (m.example.com, http://example.com, https://example.com) bör du ange för Google vilka webbadresser som är kanoniska. Detta hjälper Google att genomsöka din webbplats mer effektivt.
  Domänegendom (example.com)

  Ange en domänegendom för att fånga upp data från den domänen och alla underdomäner och protokoll (http/https). Läs mer nedan om vilken webbadressyntax som stöds och för att förstå vilka webbadresser som hör till domänen. Om du använder en domänegendom måste du verifiera att du äger den med hjälp av en verifiering med DNS-post, såvida inte egendomen finns i en av Googles produkter som Blogger eller Google Sites.

  Syntax

  Du skapar en domänegendom genom att endast ange rotdomänen för din webbplats och eventuella valfria underdomäner utom www.

  Inkludera inte protokollet (http/https) eller en sökväg (/en/sökväg/) i egendomsdefinitionen. Om du behöver ange ett protokoll eller en sökväg måste du skapa en egendom med webbadressprefix.

  Följande webbadresser är giltiga definitioner av domänegendomar:

  • m.example.com
  • example.com
  • support.m.example.org
  • support.m.example.co.es

  Använd inte prefixet www. I domänegendomar inkluderas automatiskt prefix både med och utan www. Om du anger www.example.com som egendomens webbadress skapas egendomen som example.com och innehåller data från både www.example.com och example.com.

  Vi har inte stöd för verifiering av domänegendomar för offentliga suffix

  Täckning

  På en domänegendom sammanställs data för alla underdomäner, protokoll och sökvägar på egendomen. Om du till exempel definierar domänegendomen example.com kommer den att innehålla data från example.com, alla underdomäner (som m.example.com, support.m.example.com, www.example.com osv) och eventuella underordnade sökvägar på dessa domäner, för http, https och ftp.

  Här är några exempel på domänegendomar och vilka webbadresser de omfattar:

  Domändefinition Webbadresser som omfattas
  example.com
  • http://example.com
  • https://example.com
  • http://m.example.com
  • http://a.b.c.example.com
  • https://m.example.com/inklusive/alla/sökvägar
  • INTE http://example.org – Det offentliga suffixet (.org, .com osv.) är en del av egendomens namn, så domänegendomen example.com inkluderar inte example.org eller example.il.com.
  fish.example.com
  • http://fish.example.com
  • https://fish.example.com
  • https://support.fish.example.com
  • https://support.fish.example.com/inklusive/alla/sökvägar
  • INTE example.com – fish.example.com är underordnat example.com och en underordnad domän innehåller inte data om den överordnade domänen.
  example.co.cn
  • http://example.co.cn
  • https://example.co.cn
  • https://support.example.co.cn
  • https://support.example.co.cn/inklusive/alla/sökvägar
  • INTE example.co.de – Det offentliga suffixet (.cn, .de) är en del av egendomens namn, och olika suffix är olika egendomar.

   

  Om du vill dela upp data för en domänegendom efter underdomän, sökväg eller protokoll måste du göra något av följande:

  • Filtrera fram data för ett visst protokoll eller en viss underdomän med ett sidfilter i resultatrapporten.
  • Skapa fler egendomar med webbadressprefix för egendomens delar. För domänegendomen example.com kan du t.ex. skapa separata egendomar för m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/ och så vidare.

  Egendom på Google (Sites, Blogger, Workspace)

  Om du vill lägga till en webbplats som värdlagras på Google, t.ex. en webbplats på Sites eller Blogger, eller ett Google Workspace-konto, kan du skapa ett webbadressprefix eller en domänegendom. Då sker verifieringen automatiskt om du är inloggad med samma konto som du använder för att hantera egendomen på Google.
 4. Du ombes att välja en verifieringsmetod. När du har valt visas verifieringsstegen för den valda metoden. Du kan göra verifieringen genast eller spara inställningarna och fortsätta senare:
  • Verifiera genast: Följ verifieringsanvisningarna utan att stänga popupfönstret och klicka sedan på Verifiera i popupfönstret. Om verifieringen tar lite tid att slutföra kan du alltid spara inställningarna och fortsätta senare (se nedan).
  • Fortsätta senare: Klicka på Verifiera senare. Det som du har gjort hittills sparas och popupfönstret stängs. Du kan verifiera webbplatsen senare när det passar dig. När du har följt verifieringsanvisningarna slutför du verifieringen genom att välja den sparade (men overifierade) egendomen i egendomsväljaren i navigeringsfältet och sedan välja Verifiera.
 5. Data för egendomen börjar visas några dagar efter verifieringen. Datainsamlingen för en egendom börjar så fort någon har lagt till den i sitt konto i Search Console, även om den inte har verifierats. Datainsamlingen fortsätter så länge en användare har egendomen i sitt konto, oavsett om det finns en verifierad ägare eller inte. Om det inte finns någon data för egendomen efter flera dagar kan det bero på att webbplatsen inte har visats på Google Sök eller att du har angett fel webbadress (till exempel http i stället för https för en egendom med webbadressprefix).
Stöd för andra tecken än engelska i en egendoms webbadress
Search Console har stöd för IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications) i webbadresser. Skriv bara domännamnet som vanligt så visas det korrekt i Search Console. Om du till exempel vill skriva http://böcker.example.com/ i rutan Lägg till egendom så visas det korrekt.

Lägga till en borttagen egendom igen

Du kan lägga till en borttagen egendom igen utan verifiering så länge egendomen fortfarande har en verifierad ägare.

Lägg bara till egendomen enligt steg 1–3 ovan, så ska verifieringen träda i kraft igen automatiskt.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Är du ny användare av Search Console?

Är det första gången du använder Search Console? Här kommer du igång oavsett om du är nybörjare, expert på sökmotoroptimering eller webbplatsutvecklare.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny