Een websiteproperty toevoegen aan Search Console

Een property is de term van Search Console voor een afzonderlijk item dat je kunt onderzoeken of beheren in Search Console. Een websiteproperty vertegenwoordigt een website. Dat wil zeggen: alle pagina's met het algemene domein of URL-voorvoegsel dat je opgeeft. Je kunt meerdere property's beheren en met de propertykiezer in Search Console kun je de property kiezen die je wilt bekijken of beheren.

Zo kun je een websiteproperty aan je Search Console-account toevoegen. Houd er rekening mee dat je moet kunnen bewijzen dat je eigenaar bent van de site (of het betreffende gedeelte van die site) om deze aan je Search Console-account toe te voegen. Je kunt een property maken die een volledig domein (example.com) omvat of een property die is beperkt tot één vertakking (example.com/clothing/).

Als je niet kunt bewijzen dat je de eigenaar bent, kun je een andere eigenaar vragen om je toegang tot de property te geven.

Je Search Console-account kan maximaal 1000 property's bevatten.

Typen websiteproperty's

Search Console ondersteunt de volgende typen websiteproperty's:

  Property met URL-voorvoegsel Domeinproperty
Beschrijving

Bevat alleen URL's met het opgegeven voorvoegsel, inclusief het protocol (http/https).

Als je wilt dat je property overeenkomt met elk protocol of subdomein (http/https/www/m, enzovoort), kun je overwegen in plaats daarvan een domeinproperty toe te voegen. Meer informatie

Een property op domeinniveau die alle subdomeinen (m, www, enzovoort) en meerdere protocollen (http, https, ftp) bevat.

Als je je gegevens wilt beperken op basis van URL-padsegmenten (example.com/es/, example.com/en/, enzovoort) of op basis van protocol (http/https), maak je een property met een URL-voorvoegsel. Meer informatie

Verificatie Veel mogelijke methoden Alleen verificatie via DNS-record
Voorbeelden

Property http://example.com/

http://example.com/dresses/1234
🅧
https://example.com/dresses/1234 (https komt niet overeen)
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 (www. komt niet overeen)

Property example.com

http://example.com/dresses/1234
https://example.com/dresses/1234
http://www.example.com/dresses/1234
http://support.m.example.com/dresses/1234

Een nieuwe property toevoegen

Als iemand anders je rechten heeft gegeven voor een property, open je Search Console en selecteer je de property met de propertykiezer. Is dit niet het geval, dan moet je een nieuwe property aan je Search Console-account toevoegen, zoals hierna wordt beschreven.

Als je een property toevoegt, is dit niet van invloed op je website op Google Zoeken. Je kunt hiermee alleen de prestaties van je site op Google bijhouden. Als je alles niet in één keer doet of problemen met instellen hebt, heeft dit geen nadelige gevolgen voor je website.

Zo voeg je een nieuwe property toe:

 1. Open het dropdownmenu voor de propertykiezer op een pagina van Search Console of klik hier.
 2. Selecteer + Property toevoegen in het dropdownmenu.
 3. Kies het type websiteproperty dat je wilt toevoegen:
  Property met URL-voorvoegsel (https://example.com)

  Een property met URL-voorvoegsel geeft het begin van een URL aan. Alle URL's die beginnen met dit voorvoegsel, worden opgenomen in die property. Als je property met URL-voorvoegsel bijvoorbeeld https://example.com/pets/ is, maken alle volgende URL's deel uit van je property:

  • https://example.com/pets/puppies
  • https://example.com/pets/cats?a=siamese&b=in-stock
  • https://example.com/pets/supplies/food/crickets

  De volgende URL's komen niet overeen:

  • http://example.com/pets/ [het aangegeven URL-voorvoegsel is https, niet http.]
  • https://m.example.com/pets/ [subdomeinen, zoals m.example.com, zijn niet opgenomen in dit URL-voorvoegsel.]

   

  Tips:

  • Geef het hele URL-voorvoegsel voor je property op, inclusief het laatste symbool /. Alle URL's die beginnen met dit voorvoegsel, worden opgenomen in je property.
  • Neem de http:// of de https:// op in de URL. Als je site meerdere protocollen (http en https) ondersteunt, moet je voor elk protocol een afzonderlijke property toevoegen. Als je meerdere subdomeinen (bijvoorbeeld example.com, m.example.com en www.example.com) ondersteunt, moet je voor elk subdomein een afzonderlijke property toevoegen.
  • Als je gegevens voor meerdere subgedeelten van je site afzonderlijk wilt bijhouden, kun je een afzonderlijke Search Console-property maken voor elk domein of subpad dat je wilt bijhouden, evenals een property die ze allemaal bevat. Als je bijvoorbeeld een reissite hebt met specifieke submappen voor Frankrijk, Ierland en Spanje, kun je accounts maken voor de volgende property's met URL-voorvoegsels:
   • https://www.example.com/ (of een domeinproperty voor example.com)
   • https://www.example.com/france/
   • https://www.example.com/ireland/
   • https://www.example.com/spain/
   • http://m.example.com/ (voor je mobiele site)
  Als je varianten van je domein of protocol ondersteunt (m.example.com, http://example.com, https://example.com), kun je Google laten weten welke URL's canoniek zijn. Zo kan Google je website effectiever crawlen.
  Domeinproperty (example.com)

  Geef een domeinproperty op om gegevens van dat domein en alle subdomeinen en protocollen (http/https) vast te leggen. Hieronder zie je meer informatie over de ondersteunde syntaxis en welke URL's in je property zijn opgenomen. Voor een domeinproperty moet je het eigendom verifiëren met verificatie via een DNS-record, tenzij de property zich bevindt in een Google-product zoals Blogger of Google Sites.

  Syntaxis

  Een domeinproperty wordt gemaakt door alleen het rootdomein van je site en optionele subdomeinen op te geven (met uitzondering van www).

  Neem het protocol (http/https) of pad (/some/path/) niet op in je propertydefinitie. Als je een protocol of pad moet opgeven, moet je een property met een URL-voorvoegsel maken.

  De volgende URL's zijn allemaal geldige definities van domeinproperty's:

  • m.example.com
  • example.com
  • support.m.example.org
  • support.m.example.co.es

  Gebruik het voorvoegsel www niet. Domeinproperty's omvatten automatisch zowel www- als niet-www-voorvoegsels. Als je www.example.com opgeeft als URL van je property, wordt de property gemaakt als example.com en omvatten de gegevens zowel www.example.com als example.com.

  We ondersteunen geen domeinpropertyverificatie voor openbare achtervoegsels.

  Dekking

  Een domeinproperty verzamelt gegevens voor alle subdomeinen, protocollen en subpaden van de property. Als je bijvoorbeeld een domeinproperty definieert als example.com, bevatten de gegevens example.com, alle subdomeinen van example.com (zoals m.example.com, support.m.example.com, www.example.com, enzovoort) en alle subpaden van die domeinen, op http, https en ftp.

  Hier zie je een paar voorbeelden van domeinproperty's en welke URL's hieronder vallen:

  Domeindefinitie Opgenomen URL's
  example.com
  • http://example.com
  • https://example.com
  • http://m.example.com
  • http://a.b.c.example.com
  • https://m.example.com/any/path/here
  • NIET http://example.org: Het openbare achtervoegsel (.org, .com, enzovoort) maakt deel uit van de propertynaam, dus de domeinproperty example.com bevat niet example.org of example.il.com.
  fish.example.com
  • http://fish.example.com
  • https://fish.example.com
  • https://support.fish.example.com
  • https://support.fish.example.com/any/path/here
  • NIET example.com: fish.example.com is een onderliggend domein van example.com en een onderliggend domein bevat geen gegevens over het bovenliggende domein.
  example.co.cn
  • http://example.co.cn
  • https://example.co.cn
  • https://support.example.co.cn
  • https://support.example.co.cn/any/path/here
  • NIET example.co.de: Het openbare achtervoegsel (.cn, .de) maakt deel uit van de propertynaam en verschillende achtervoegsels zijn verschillende property's.

   

  Gebruik een van de volgende technieken als je domeinpropertygegevens wilt scheiden op basis van subdomein, pad of protocol:

  • Voeg een paginafilter aan het prestatierapport toe om gegevens voor specifieke protocollen of subdomeinen te bekijken.
  • Maak extra property's met URL-voorvoegsels voor segmenten van de domeinproperty. Maak voor de domeinproperty example.com bijvoorbeeld extra property's voor m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/, enzovoort.

  Door Google gehoste property (Sites, Blogger, Workspace)

  Als je een door Google gehoste site wilt toevoegen, zoals een Sites- of Blogger-site, of een Google Workspace-account, kun je een property met URL-voorvoegsel of een domeinproperty maken. De verificatie wordt automatisch uitgevoerd als je bent ingelogd met de hetzelfde account als je gebruikt om de door Google gehoste property te beheren.
 4. Je wordt gevraagd een verificatiemethode te kiezen. Nadat je een keuze hebt gemaakt, zie je de vereiste verificatiestappen voor de gekozen methode. Je kunt de verificatie onmiddellijk uitvoeren of de instellingen opslaan en het proces later hervatten:
  • Als je onmiddellijk wilt verifiëren, volg je de beschreven verificatiestappen zonder het pop-upvenster te sluiten. Klik daarna in het pop-upvenster op Verifiëren. Als je enige tijd nodig hebt om deze stappen uit te voeren, kun je de instellingen altijd opslaan en het proces later hervatten (hierna beschreven).
  • Als je het proces wilt onderbreken en later wilt hervatten, klik je op Later verifiëren om de huidige status op te slaan, het pop-upvenster te sluiten en je site op een later tijdstip te verifiëren. Nadat je de vereiste verificatiestappen hebt uitgevoerd, rond je de verificatie af door de opgeslagen (maar niet geverifieerde) property in de propertykiezer in de navigatiebalk te selecteren en Verifiëren te kiezen.
 5. Na een paar dagen zouden er gegevens moeten verschijnen in je property. De gegevensverzameling voor een property begint zodra iemand de property aan het eigen Search Console-account toevoegt, zelfs al vóór verificatie. De gegevensverzameling gaat door zolang een gebruiker die property in zijn account heeft, ongeacht of de property een geverifieerde eigenaar heeft. Als je property een paar dagen na verificatie nog geen gegevens bevat, is dit mogelijk omdat de site niet is gezien op Google Zoeken of omdat je de verkeerde URL hebt opgegeven (je hebt bijvoorbeeld http in plaats van https opgegeven voor je property met URL-voorvoegsel).
Ondersteuning voor niet-Latijnse tekens in property-URL's
Search Console biedt ondersteuning voor IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications) als site-URL's. Geef je domeinnaam op de gebruikelijke manier op. Deze wordt daarna correct getoond in Search Console. Als je bijvoorbeeld http://ideeën.example.com/ typt in het veld Property toevoegen, wordt de URL correct getoond.

Een verwijderde property weer toevoegen

Je kunt een verwijderde property weer toevoegen zonder verificatie, zolang de property nog ten minste één geverifieerde eigenaar heeft.

Als je de property weer wilt toevoegen, voeg je de property toe zoals hierboven beschreven in stap 1 tot en met 3. Je wordt dan automatisch opnieuw geverifieerd.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Nieuw bij Search Console?

Heb je Search Console nog nooit gebruikt? Begin hier, of je nu beginner, SEO-expert of website-ontwikkelaar bent.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu