Verkkosivuston omaisuuden lisääminen

Voit lisätä verkkosivuston omaisuuden Search Console ‑tilillesi seuraavien ohjeiden avulla. Huomaa, että sinun on voitava todistaa, että omistat sivuston (tai sivuston osan) ennen kuin sen voi lisätä Search Console ‑tilillesi. Voit luoda verkko-omaisuuden, joka sisältää koko verkkotunnuksen (example.com), tai vain yksittäiseen osioon (example.com/clothing/) rajoittuvan verkko-omaisuuden.

Verkkosivuston omaisuustyypit

Search Console tukee seuraavia verkkosivuston omaisuustyyppejä:

  URL-etuliite-omaisuus Verkkotunnus-omaisuus
Kuvaus

Sisältää vain URL-osoitteet, joissa on tietty tarkka etuliite, mukaan lukien protokolla (http/https). Jos haluat verkko-omaisuutesi vastaavan mitä tahansa protokollaa tai aliverkkotunnusta (esim. http/https/www./m.), harkitse verkkotunnus-omaisuuden lisäämistä. Katso lisätietoja.

Verkkotunnustason verkko-omaisuus, joka sisältää kaikki aliverkkotunnukset (esim. m ja www) ja useita protokollia (http, https, ftp). Katso lisätietoja.
Varmistaminen Monia eri tyyppejä Vain DNS-tietueen vahvistaminen
Esimerkkejä

Verkko-omaisuus http://example.com/

http://example.com/dresses/1234
🅧 
https://example.com/dresses/1234 - https ei täsmää
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 - www. ei täsmää

Verkko-omaisuus example.com

http://example.com/dresses/1234
 
https://example.com/dresses/1234
 http://www.example.com/dresses/1234
 http://support.m.example.com/dresses/1234

Uuden verkko-omaisuuden lisääminen

Lisää uusi verkko-omaisuus näin:

 1. Avaa minkä tahansa Search Console ‑sivun avattava verkko-omaisuuden valitsin.
 2. Valitse valitsimesta + Lisää sivusto.
 3. Valitse verkko-omaisuustyyppi, jonka haluat lisätä:
  1. URL-etuliite-omaisuus
   • Kirjoita verkko-omaisuuden URL-osoite juuri siinä muodossa, jossa se näkyy selainpalkissa, mukaan lukien viimeinen /-merkki. Kaikki tällä etuliitteellä alkavat URL-osoitteet kuuluvat verkko-omaisuuteesi.
   • Jos sivustosi tukee useita protokollia (http ja https), sinun on lisättävä kullekin protokollalle oma verkko-omaisuus. Jos tuet useita aliverkkotunnuksia (esim. example.com, m.example.com ja www.example.com), sinun on lisättävä erillinen verkko-omaisuus jokaiselle aliverkkotunnukselle.
   • Jos tuet muita verkkotunnuksen tai protokollan muunnelmia (m.example.com, http://example.com, https://example.com), sinun kannattaa ehkä ilmoittaa Googlelle ensisijaiset URL-osoitteet.
   • Jos sinun tarvitsee seurata erikseen useiden aliosien dataa sivustollasi, sinun kannattaa ehkä luoda Search Console ‑omaisuus jokaiselle verkkotunnukselle tai alipolulle, jota haluat seurata erikseen, sekä kaikki nämä sisältävälle verkko-omaisuudelle. Jos esimerkiksi matkailuaiheisella sivustolla on omat alikansiot Irlannille, Ranskalle ja Espanjalle, voit luoda tilit seuraaville URL-etuliite-omaisuuksille:
    • https://www.example.com/ (tai verkkotunnus-omaisuus osoitteelle example.com)
    • https://www.example.com/france/
    • https://www.example.com/ireland/
    • https://www.example.com/spain/
    • http://m.example.com/ (mobiilisivustollesi)
  2. Verkkotunnus-omaisuus

   Ilmoita käsiteltävä verkkotunnus. Katso alhaalta, mitkä tuetut URL-syntaksit ja URL-osoitteet kuuluvat verkko-omaisuuteesi. Verkkotunnus-omaisuuden omistajuuden todistaminen edellyttää DNS-tietueen vahvistamista, ellei verkko-omaisuus ole Bloggerissa, Google Sitesissa tai muussa Google-tuotteessa.

   Syntaksi

   Verkkotunnus-omaisuuden URL-osoite on URL-osoite, josta puuttuu protokolla (http/https) tai hakemiston osat (/some/path/). Huomaa, että julkinen pääte (esim .org ja .com) on osa verkko-omaisuuden nimeä, joten verkkotunnus-omaisuus "example.com" ei sisällä osoitteita "example.org" tai "example.il.com".

   Esimerkiksi seuraavat URL-osoitteet ovat kelvollisia verkkotunnus-omaisuuksien määritelmiä:

   • m.example.com
   • example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   www ohitetaan. Jos lisäät verkko-omaisuuden nimeen www:n, sitä ei oteta huomioon. Jos määrität esimerkiksi verkko-omaisuutesi URL-osoitteeksi www.example.com, verkko-omaisuudeksi luodaan example.com.

   Kattavuus

   Verkkotunnus-omaisuuteen on koottu kaikkien verkko-omaisuuden aliverkkotunnusten, protokollien ja alipolkujen data. Jos esimerkiksi määrität verkkotunnus-omaisuudeksi "example.com", dataan kuuluu example.com, sen kaikki aliverkkotunnukset (esim. m.example.com, support.m.example.com ja www.example.com) ja niiden verkkotunnusten kaikki alipolut molemmissa protokollissa (http, https ja ftp).

   Tässä on muutamia esimerkkejä verkkotunnus-omaisuuksista ja niihin sisältyvistä URL-osoitteista:

   Tähän verkkotunnukseen… sisältyy nämä URL-osoitteet.
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/any/path/here
   fish.example.com
   • http://fish.example.com
   • https://fish.example.com
   • https://support.fish.example.com
   • https://support.fish.example.com/any/path/here
   • EI: example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://support.example.co.cn
   • https://support.example.co.cn/any/path/here
   • EI: example.co

    

   Jos haluat eritellä verkkotunnus-omaisuuden datan aliverkkotunnuksen, polun tai protokollan mukaan, käytä jotain seuraavista tekniikoista:

   • Lisää tehokkuusraporttiin sivun suodatin, niin voit katsoa tiettyjen protokollien tai aliverkkotunnusten dataa.
   • Luo lisää URL-etuliite-omaisuuksia verkkotunnus-omaisuuden segmenteille, esimerkiksi verkkotunnus-omaisuuden example.com segmenteille m.example.com, http://example.com tai https://example.com/spain/.
  3. Googlen isännöimä verkko-omaisuus

   Jos omistat Googlen isännöimän verkko-omaisuuden, kuten Sites- tai Blogger-sivuston tai G Suite ‑tilin, voit luoda joko URL-etuliite-omaisuuden tai verkkotunnus-omaisuuden riippuen siitä, omistatko verkkotunnuksen vai pelkän verkkotunnuksen alaisen alipolun. Vahvistaminen tapahtuu automaattisesti, jos olet kirjautunut samalle tilille kuin Googlen isännöimä verkko-omaisuus.
 4. Voit valita verkko-omaisuudelle jonkin erilaisista vahvistusmenetelmistä. Ennen kuin valitset vahvistusmenetelmän Search Consolessa, näet kyseisen menetelmän edellyttämät vahvistusvaiheet. Voit vahvistaa heti tai tallentaa asetukset ja jatkaa myöhemmin:
  • Jos haluat vahvistaa heti, tee kuvatut vahvistusvaiheet sulkematta ponnahdusikkunaa. Valitse sitten ponnahdusikkunasta Vahvista. Jos näiden vaiheiden suorittaminen vie sinulta jonkin aikaa, voit halutessasi tallentaa asetukset ja jatkaa myöhemmin (kuvattu seuraavassa kohdassa).
  • Jos haluat keskeyttää prosessin ja jatkaa sitä myöhemmin, tallenna nykyinen tila valitsemalla Vahvista myöhemmin, sulje ponnahdusikkuna ja vahvista sivusto sopivana ajankohtana. Kun olet tehnyt vaaditut vahvistusvaiheet, lopeta vahvistus valitsemalla tallennettu (mutta vahvistamaton) verkko-omaisuus siirtymispalkin valitsimesta ja valitsemalla sitten Vahvista.
 5. Verkko-omaisuudessasi pitäisi alkaa näkyä dataa muutaman päivän kuluttua. Sivuston tiedonkeruu alkaa heti kun sivusto lisätään mille tahansa Search Console ‑tilille, vaikka sitä ei olisi vielä vahvistettu. Tiedonkeruu jatkuu niin kauan kuin vähintään yhdellä käyttäjällä on kyseinen sivusto tilillään, riippumatta siitä, onko sivustolla vahvistettua omistajaa. Jos verkko-omaisuudessasi ei näy dataa usean päivän kuluttua vahvistuksesta, se voi johtua siitä, että Google Search ei ole nähnyt sivustoa, tai siitä, että olet määrittänyt väärän URL-osoitteen (olet esimerkiksi määrittänyt URL-etuliite-omaisuudeksi http:n https:n sijaan).
Muiden kuin latinalaisten merkkien tuki verkko-omaisuuksien URL-osoitteissa
Search Console tukee Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA) -menetelmää sivuston URL-osoitteissa. Jos esimerkiksi kirjoitat http://bücher.example.com/ Lisää verkko-omaisuus ‑kenttään, se näkyy oikein.

Poistetun verkko-omaisuuden lisääminen uudelleen

Voit lisätä poistetun verkko-omaisuuden uudelleen ilman vahvistamista, jos verkko-omaisuudella on vielä yksi vahvistettu omistaja.

Jos haluat lisätä verkko-omaisuuden uudelleen, lisää se vaiheiden 1–3 mukaan, niin vahvistuksen pitäisi tapahtua automaattisesti.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?