Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính
Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Competitors and your site's ranking

Google works hard to prevent other webmasters from being able to harm your ranking or have your site removed from our index. If you're concerned about another site linking to yours, we suggest contacting the webmaster of the site in question. Google aggregates and organizes information published on the web; we don't control the content of these pages.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Bạn có câu hỏi? Hãy truy cập vào Cộng đồng Webmaster Việt Nam

Truy cập vào Diễn đàn Webmaster dành riêng cho ngôn ngữ của bạn để trao đổi, trả lời và đặt các câu hỏi liên quan đến Search Console,Quản trị web, Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và nhiều hơn nữa!