Co je to přesun webu?

Je možné, že jako majitel webových stránek nebo webmaster někdy dospějete do bodu, kdy web budete chtít přesunout na jinou adresu URL nebo infrastrukturu. Tato sekce pojednává o různých scénářích přesunu webu a uvádí tipy, jak přesun připravit, implementovat a monitorovat.

Změnu designu webu v této dokumentaci za přesun nepovažujeme, a to ani v případě, že v souvislosti s ní dochází k přidání dalších adres URL. Změna designu je změna rozvržení existujících stránek nebo přidání stránek s novým obsahem. Přesun je přesunutí existujících stránek některým z těchto způsobů:

 1. Přesun webu beze změn adres URL
  Mění se základní infrastruktura, prostřednictvím které se web zobrazuje. Nedochází však k žádným viditelným změnám adresy URL. Příkladem je přesun webu www.example.com k jinému poskytovateli hostingových služeb při zachování kořenové adresy URL webu www.example.com.
 2. Přesun webu se změnami adres URL
  Adresy URL stránek se mění. Příklad:
  • Mění se protokol – http://www.example.com se mění na https://www.example.com.
  • Mění se název domény – example.com se mění na example.net.
  • Mění se cesty adres URL – example.com/stranka.php?id=1 se mění na example.com/widget.

Chcete-li změnit zobrazování webu uživatelům na mobilních zařízeních (nikoliv na počítačích), prostudujte si pokyny k návrhu webu optimalizovaného pro mobily.

Doporučení pro všechny přesuny webů

 • Rozdělte přesun na menší fáze.
  Doporučujeme přesunout nejdříve pouze část webu a otestovat dopad na návštěvnost a indexování ve vyhledávání. Následně můžete přesunout zbytek webu (buď celý najednou, nebo po částech). Pro počáteční testování vyberte sekci webu, která se moc často nemění a na kterou nemají významný vliv časté nebo neočekávané události. Mějte také na paměti, že přesun jedné sekce je sice skvělým testem přesunu, ale pokud jde o vyhledávání, nemusí nutně reprezentativně vypovídat o celém webu. Čím více stránek přesunete, tím pravděpodobněji narazíte na další problémy, které bude potřeba řešit. Pečlivé plánování může problémy pomoci minimalizovat.
 • Pokud je to možné, načasujte přesun na období s nižším provozem.
  Pokud je provoz na vašem webu sezónní nebo klesá v určitých dnech týdne, je logické web přesunout v období s nejnižším provozem. Sníží se tak dopad případných chyb a bude možné vyčlenit větší část kapacity serveru Googlebotu pro účely aktualizace našeho indexu.
 • Při přesunu je třeba očekávat dočasnou fluktuaci hodnocení webu.
  Při každé významnější změně webu může dojít k fluktuacím hodnocení, protože Google musí web znovu projít a indexovat. Obecně platí, že přesun většiny stránek středně velkého webu v našem indexu trvá několik týdnů, u větších webů je tato doba delší. Rychlost, s jakou Googlebot a naše systémy odhalí a zpracují přesunuté adresy URL, závisí na počtu adres URL a rychlosti vašeho serveru. Proces objevení lze urychlit odesláním souboru Sitemap. Web také můžete přesunout po částech.
 • Ptejte se v Centrále pro webmastery Google.
  Na webu Webmasteři Google naleznete spoustu dobrých rad a v našich uživatelských fórech naleznete odpovědi na konkrétní dotazy. Pokud odpověď nemůžete najít, můžete se během provozní doby Centrály pro webmastery zeptat naživo některého z našich analytiků trendů pro webmastery.
 • Pokud se při přesunu mění adresy URL, můžete provést test A/B nebo zkušební provoz.
  Při plánování je potřeba počítat s tím, že bude několik týdnů trvat, než Google změny v rámci procházení a indexování zaznamená, a následně bude třeba určitou dobu sledovat návštěvnost.

 

 

Přesun webu
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?