Placering vid sökningar

Webbplatsens placering i våra sökresultat bestäms automatiskt av flera hundra faktorer som har tagits fram för att ge användarna användbara och korrekta sökresultat. Dessa faktorer beskrivs mer detaljerat i Så fungerar sökningar.

I allmänna ordalag kan den webbansvariga förbättra webbplatsens placering genom att skapa sidor av hög kvalitet som användarna vill besöka och dela. Om du vill veta mer om hur du gör din webbplats mer synlig i Googles sökresultat rekommenderar vi utbildningen för webbansvariga, där de viktigaste dragen i vad som gör en webbplats Google-vänlig beskrivs.

 

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp