Märka upp egenskaper manuellt

I uppmärkningsverktyget ser du hur du kan märka upp många vanliga dataegenskaper, men alla egenskaper som finns i schema.org stöds inte. Om en sida innehåller information som inte täcks av de vanliga egenskaperna kan du söka efter datatypen påschema.org, märka upp informationen utifrån beskrivningen på schema.org och sedan testa uppmärkningen med testverktyget för strukturerad data.

Märka upp en egenskap manuellt i mikrodataformat

 1. Tagga så mycket data som möjligt i uppmärkningsverktyget.
 2. Hämta exemplet på uppmärkning från uppmärkningsverktyget.
 3. Om det finns data som uppmärkningsverktyget inte har stöd för på sidan läser du referensdokumentationen på schema.org för den överordnade datatyp det gäller. Klicka på datatypen i listan Datatyper som stöds i uppmärkningsverktyget. Klicka sedan på länken till referensdokumentationen på schema.org.
 4. Titta efter en egenskap som täcker in den information du vill märka upp. Om du till exempel vill märka upp utmärkelser som en film har fått tittar du efter en lämplig egenskap för det, som egenskapen award hos datatypen Movie.
 5. Om data på HTML-sidan inte omges av en HTML-tagg redan lägger du in en tagg runt den. Data inuti ett block kan märkas upp med taggen <span> och ett helt block med taggen <div>.
 6. Ge den omslutande taggen attributet itemprop och skriv namnet på den aktuella egenskapen enligt schema.org som attributvärde.

  I HTML-koden nedan framgår till exempel att filmen Blåsningen har vunnit en Oscar för bästa film:

  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Movie"> 
    <span itemprop="name">Blåsningen</span> vann
    en <span itemprop="award">Oscar för bästa film</span> 1974.
    <img itemprop="image" src="sting.jpg" alt="Filmaffisch för Blåsningen"/>
  </div>
  

  Mer information om hur du lägger till mikrodata med exempel finns i Om mikrodata.

  Mer information om hur du lägger till uppmärkning i JSON-LD-format finns i JSON-LD.

 7. När du har märkt upp informationen kontrollerar du uppmärkningen med testverktyget för strukturerad data så att den är korrekt och Google kan extrahera strukturerad data från sidan.

Om datatyper enligt schema.org

På schema.org indelas information i olika datatyper, så att data på webbsidor ska kunna beskrivas på ett konsekvent sätt. För varje datatyp tillhandahålls ett schema. Varje schema är ordnat som en samling egenskaper. För filmer tillhandahålls t.ex. schemat Movie på schema.org. Du kan använda det för att märka upp webbsidor med information om filmer. I schemat Movie definieras egenskaper hos filmer, t.ex. namn, skådespelare, regissör och så vidare. 

Scheman ordnas i en hierarki. Scheman högt upp i hierarkin är allmänna, medan scheman längre ned i hierarkin är mer specifika. Till exempel är en film en typ av CreativeWork, och CreativeWork är en typ av Thing.

schema.org hierarchy

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?