Ruční přidání označení vlastnosti

Pomocník pro práci se značkami vám může ukázat, jak přidat označení nejběžnějších vlastností dat, nepodporuje však všechny vlastnosti specifikace schema.org. Pokud stránka obsahuje data nad rámec běžných vlastností, můžete je vyhledat na webu schema.org, podle informací na tomto webu přidat označení a poté ho otestovat pomocí Nástroje na testování strukturovaných dat.

Ruční přidání označení vlastnosti pomocí mikrodat

 1. V Pomocníkovi pro práci se značkami označte co nejvíce dat.
 2. Stáhněte si z Pomocníka vzorové označení.
 3. Pokud stránka obsahuje data, která Pomocník pro práci se značkami nepodporuje, prohlédněte si referenční příručku specifikace schema.org pro typ dat, který se na stránce vyskytuje. V seznamu typů dat, které Pomocník pro práci se značkami podporuje, klikněte na typ dat. Poté klikněte na odkaz na referenční příručku specifikace schema.org pro daný typ dat.
 4. Vyhledejte název vlastnosti pro další data, která chcete označit. Chcete-li například označit cenu, kterou film získal, vyhledejte název příslušné vlastnosti, například award (ocenění) schématu Movie (Film).
 5. Pokud data na stránce HTML nejsou uvedena v samostatné značce HTML, přidejte pro ně značku. Pro data v textu můžete použít značku <span> a pro blok dat značku <div>.
 6. Do značky přidejte atribut itemprop a jako hodnotu atributu zadejte název vlastnosti schema.org.

  Například následující fragment kódu HTML ukazuje, že film Podraz získal Oscara v kategorii Nejlepší film.

  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Movie"> 
    V roce 1974 získal film <span itemprop="name">Podraz</span>
    <span itemprop="award">Oscara za nelepší film</span>.
    <img itemprop="image" src="sting.jpg" alt="Plakát filmu Podraz"/>
  </div>
  

  Další informace a příklady přidání mikrodat naleznete v článku o mikrodatech.

  Další informace o přidání označení JSON-LD najdete na webu json-ld.org.

 7. Přidané označení otestujte pomocí Nástroje na testování strukturovaných dat a zkontrolujte, zda Google ze stránky dokáže získat strukturovaná data.

Typy dat schema.org

Specifikace schema.org za účelem konzistentního způsobu popisu dat na webových stránkách uspořádává data do typů a pro každý typ nabízí schéma. Jednotlivá schémata jsou uspořádána jako sady vlastností. Specifikace schema.org například nabízí schéma Movie (Film), které slouží k označování stránek s informacemi o filmech. Schéma Movie (Film) určuje vlastnosti, jako je název filmu, herec, režisér apod. 

Schémata jsou uspořádána do hierarchie. Schémata na vrcholu hierarchie jsou obecná, zatímco schémata níže jsou konkrétnější. Schéma Movie (Film) je například typ schématu CreativeWork (Kreativní dílo), které je typem schématu Thing (Věc).

schema.org hierarchy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?