Trực quan hóa cách trang web của bạn có thể hiển thị trong tìm kiếm

Giao diện tìm kiếm sử dụng một trang web ví dụ để minh họa các thành phần của kết quả Google Tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng cửa sổ bật mở để trực quan hóa cách trang web của bạn có thể hiển thị trong tìm kiếm và tìm hiểu thêm về các thay đổi cần thiết đối với nội dung hay cấu trúc để gây tác động đến từng thành phần có thể.

Nó bao gồm các thành phần thiết yếu trong kết quả tìm kiếm như tiêu đề, đoạn trích và URL, cũng như thành phần tùy chọn như liên kết trang web, đường dẫn, tìm kiếm trong một trang web và đoạn trích chi tiết về sự kiện và sản phẩm.

Cách sử dụng Giao diện tìm kiếm

  1. Để truy cập cửa sổ bật mở, hãy nhấp vào biểu tượng Question mark icon bên cạnh menu Giao diện tìm kiếm trong điều hướng bên.
  2. Nhấp vào bất kỳ thành phần nào để hiển thị tóm tắt hai phần:
    • Cách gây tác động sẽ cho biết các thay đổi cần thiết với nội dung hay cấu trúc để gây tác động đến thành phần này.
    • Trong Search Console (nếu có) sẽ liên kết đến tính năng thích hợp, tại đó bạn có thể xác định bất kỳ thay đổi nào bạn có thể muốn thực hiện.
  3. Kiểm tra trang web của bạn để xem có bất kỳ cải tiến nào bạn có thể triển khai hay không. Xin lưu ý rằng đây chỉ là ví dụ về các thành phần có thể có — không phải thành phần nào cũng áp dụng với trang web của riêng bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?