Veri İşaretleyici: Makaleler

Bir gazete veya dergi makalesindeki verileri (örneğin, başlığı, yazarı ve kullanıcı oyları) etiketlemek için Veri İşaretleyici'yi kullanabilirsiniz. Ardından Google, arama sonuçlarında ve diğer ürünlerde verilerinizi göze daha hoş görünecek şekilde ve pek çok biçimde sunabilir. (Her bir Google ürünü, verilerinizin görüntülenip görüntülenmeyeceğini veya nasıl görüntüleneceğini belirlerken kendi kurallarını uygular.)

Makale etiketleri

Aşağıdaki tabloda açıklanan verileri etiketlemek için Veri İşaretleyici'yi kullanabilirsiniz. Her etiket schema.org/Article şemasında bir özelliğe karşılık gelir. Her etiketin adından sonra parantez içinde schema.org özelliğinin adı bulunur. Gerekli etiketler kalın yazı tipiyle listelenmiştir.

Veri İşaretleyici ile etiketleyebileceğiniz verilerin schema.org şemasındaki özelliklerin bir alt kümesi olduğunu unutmayın.

Aşağıda açıklanan verilerden biri sitenizde yoksa, Veri İşaretleyici'den eksik verileri ekleyebilirsiniz. Veri İşaretleyici'de, etiketlenen veriler için daha düşük bir güven düzeyi belirtiliyorsa, siz sayfa grubu oluştururken bir uyarı simgesi (Alert Icon) görüntülenir. Veri İşaretleyici, güven düzeyi düşük verileri yine de Google'ın kullanımına sunar, ancak diğer Google ürünleri bu tür verileri kullanamayabilir.

Etiket Açıklama
Başlık
(name)
Makalenin başlığı.
Yazar
(author)
Makalenin yazarı. Makalede birden fazla yazar varsa, birden fazla yazar adı etiketleyebilirsiniz.
Yayınlanma Tarihi
(datePublished)
Makalenin yayınlandığı tarih. "Tarihlerin etiketlenmesiyle ilgili ayrıntılar için Tarihleri Etiketleme konusuna bakın.

Bu bölümde etiketleyebileceğiniz tarihlere ilişkin bazı örnekler verilmektedir:

 • Tek bir tarih. Örneğin, aşağıdakilerden herhangi birini etiketleyebilirsiniz:
  • 4 Haziran 2012
  • 4 Haziran 2012
  • 4/6/12 - Etiketleriniz başka sınırlayıcılar ve dört basamaklı yıllar da içerebilir (örneğin, 6-4-2012). Sayısal tarihler belirsiz olduğunda, Google ilk sayıyı ay olarak kabul eder. Örneğin, 6/4/12 4 Haziran 2012 ve 13/4/12 13 Nisan 2012 olarak yorumlanır.
  Bir sayfada birden çok tarihi etiketleyebilirsiniz. Örneğin, 4 Haziran 2012 ve 6 Haziran 2012'yi etiketlerseniz, etkinlik birincisi 4 Haziran'da, ikincisi ise 6 Haziran'da olmak üzere iki defa yapılacak şekilde yorumlanır.
 • Gün aralığı. Örneğin, 4-7 Haziran 2012
  Başlangıç ve bitiş günleri arasındaki sınırlayıcının tire işareti (-) olması gerektiğini unutmayın.
 • Saat bilgisi içeren tarihler. Örneğin, aşağıdakilerden birini etiketleyebilirsiniz:
  • 4 Haziran 2012 15:00 - 24 saat biçiminde ile ifade edilen saat. Google, arkasından öö veya ös kullanılmayan saatleri yorumlamak için normal iş saatlerini kullanır. Örneğin, 11 saat 11:00 ve 2 saat 14:00 olarak yorumlanır.
  • 4 Haziran 2012 15:00 - askeri saat
  • 4 Haziran 2012 15:00 EST veya  4 Haziran 2012 15:00-05:00 - Zaman dilimi veya bir UTC/GMT saat dilimiyle belirtilen saatler.
  • 4 Haziran 2012 14:00-15:00 veya  4-5 Haziran 2012 14:00-15:00 - Bir tarih aralığıyla belirtilen veya belirtilmeyen saat aralıkları.
 • Ayrı parçalardaki tarihler.Aşağıdaki ayrı metin parçalarını tek bir tarih olarak etiketlemek için gelişmiş etiketleme seçeneğini kullanabilirsiniz:
  • Gün: Salı, 4 Haziran Yıl: 2013
  • 4 Haziran | Saat: 19:30-21:30 ve 2012
  Google, birden çok etikete bölünen tarih aralıklarını tanımaz. Örneğin, aşağıdaki etiketler geçerli tarih etiketleri değildir:
  • 4-5 Haziran ve 2012
Resim
(image)
Makaledeki bir resim. Örneğin, makalede görünen bir resmi etiketleyebilirsiniz. Birden fazla resim de etiketleyebilirsiniz.
Kategori
(articleSection)
Gazete veya dergide makalenin yayınlandığı bölüm. Örneğin, Yaşam tarzı veya Spor. Birden fazla kategori etiketleyebilirsiniz.
Ortalama Kullanıcı Oyu (aggregateRating) Makalenin aldığı, aşağıdaki etiketlerle belirtilen genel kullanıcı oyu (daha fazla bilgi için Kullanıcı oylarını etiketleme konusuna bakın):
Etiket Açıklama
Kullanıcı oyu
(ratingValue
ve
bestRating)
Kullanıcı oyunu belirten kelimeler, sayılar veya bir resim. Kullanıcı oyu, olası en iyi oyu ve asıl oyu belirtmelidir. 

Tek bir veri parçası hem olası en iyi oyu hem de asıl oyu belirtiyorsa tek bir Kullanıcı oyu etiketi kullanabilirsiniz. Örneğin, etiket %65 100 üzerinden 65 puanı göstermek için; etiket 8/10 10 üzerinden 8 puanı göstermek için. 

Veriler bir sayfanın farklı yerlerinde ise, aşağıdaki etiketleri belirtin:

 • Puan (ratingValue) - Asıl oy.
 • Olası En İyi (bestRating) - Kullanıcı oyu sistemindeki en yüksek değer. Örneğin, kullanıcı oyu ölçeği bir ile beş yıldız arasında ise en iyi oy için 5'i belirtin.
Oylar
(ratingCount)
Toplam oy sayısı.

 

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
83844
false