Asystent do oznaczania danych

Asystent do oznaczania danych ułatwia oznaczanie elementów na stronie internetowej, co umożliwia Google poprawną interpretację zawartych na niej danych. Dzięki temu dane są prezentowane w wyszukiwarce Google w bardziej atrakcyjny lub zupełnie nowy sposób. Oprócz tego, jeśli wysyłasz do swoich klientów e-maile w formacie HTML, Asystent do oznaczania danych pokaże, jak możesz zmienić szablony, by dane wyświetlały się w Gmailu w nowej, bardziej użytecznej formie.

Otwórz Asystenta do oznaczania danych

Przykłady:

 • Wydarzenie: jeśli oznaczysz wydarzenia w witrynie, po kolejnym zindeksowaniu witryny przez Google dane wydarzeń będą uwzględniane we fragmentach rozszerzonych na stronach wyników wyszukiwania:

  Fragment rozszerzony dla strony z wieloma wydarzeniami.

 • E-mail: jeśli w e-mailu zostaną odpowiednio oznaczone informacje na temat rezerwacji lotu, Gmail wyświetli je w Twojej aplikacji klienckiej lub osobistym źródle treści:

  Gmail snippet for a flight reservation.

 

Jeśli nie chcesz dodawać kodu w swojej witrynie, możesz wypróbować Marker danych.

Jeśli masz wiedzę i doświadczenie techniczne, dowiedz się więcej o uporządkowanych danych i ręcznie dodaj znaczniki w swojej witrynie.

Dodawanie znaczników do strony internetowej lub e-maila

Możesz oznaczać elementy na stronie internetowej lub w e-mailu w formacie HTML.

Dodawanie znaczników do strony internetowej

Jak dodać znaczniki do elementów na stronie internetowej.

 1. Otwórz Asystenta do oznaczania danych.
 2. Wybierz kartę Strona internetowa.
 3. Wybierz typ strony, do której chcesz dodać znaczniki. Na przykład stronę filmu lub wydarzenia. Na jednej stronie możesz mieć wiele elementów, ale wszystkie powinny być tego samego typu (np. wszystkie powinny być filmami lub wydarzeniami).
 4. Wpisz adres URL istniejącej strony lub czysty kod HTML strony. Jeśli podajesz adres URL, upewnij się, że strona jest ogólnie dostępna i nie wymaga logowania. (Aby to sprawdzić, otwórz okno incognito w Chrome i spróbuj wejść na tę stronę. Jeśli Ci się uda, wszystko jest w porządku).
 5. Kliknij Zacznij dodawanie znaczników.
 6. Zaznacz fragmenty strony zawierające ważne informacje (np. godzinę rozpoczęcia na stronie wydarzenia), a następnie w wyświetlonym menu określ typ informacji („Godzina rozpoczęcia”).
  1. W przypadku złożonych ciągów dat lub problemu z dodaniem tagów do dat przeczytaj sekcję Zaawansowane tagowanie dat.
  2. Jeśli chcesz dodać informacje niewidoczne na stronie, przeczytaj sekcję Dodawanie brakujących danych.
  3. Jeśli chcesz usunąć tag wygenerowany przez Asystenta do oznaczania danych, przeczytaj sekcję Usuwanie tagów.
 7. Pamiętaj, by podać wszystkie informacje wymagane w przypadku określonego typu danych. W panelu Moje elementy danych zobaczysz listę wszystkich możliwych wartości poszczególnych elementów. Wymagane wartości są oznaczone. Na przykład w przypadku wydarzenia musisz podać jego nazwę, lokalizację i datę rozpoczęcia.
 8. Gdy skończysz dodawanie tagów do wszystkich odpowiednich danych na stronie, wybierz Utwórz HTML, by wygenerować kod strony. Wybierz format wyjściowy: domyślnie jest to JSON-LD (preferowany przez Google), ale możesz też wybrać format Microdata. Skopiuj i wklej kod z okna wyjściowego lub kliknij Pobierz. Sposób wykorzystania kodu zależy od formatu:
  1. JSON-LD: skopiuj wygenerowany kod i wklej go w treści istniejącej strony.
  2. Microdata: zastąp stronę wygenerowanym kodem HTML.
 9. Aby przetestować kod, skopiuj go i wklej do testu wyników z elementami rozszerzonymi. Narzędzie wyświetli informacje o brakujących polach, które musisz uzupełnić, by pomóc Google zinterpretować zawartość strony. W przypadku niektórych rodzajów danych narzędzie może pokazać, jak strona będzie wyglądać w wynikach wyszukiwania Google.
 10. Znalezienie nowego kodu strony może zająć Google kilka tygodni. Jeśli Twoje dane będą pełne i poprawne i zostaną zindeksowane, to mogą pojawić się jako wyniki z elementami rozszerzonymi. Jeśli takie wyniki związane z Twoją stroną nie wyświetlają się, sprawdź możliwe przyczyny.

Dodawanie znaczników do e-maila

Jak dodać znaczniki do e-maila w formacie HTML.

 1. Otwórz Asystenta do oznaczania danych.
 2. Wybierz kartę E-mail.
 3. Wybierz typ informacji, do których chcesz dodać znaczniki. Na przykład rezerwację miejsca w autobusie lub zamówienie produktu.
 4. Wpisz kod HTML e-maila.
 5. Kliknij Zacznij dodawanie znaczników.
 6. Zaznacz fragmenty e-maila zawierające ważne informacje (np. numer rezerwacji miejsca w autobusie), a następnie w wyświetlonym menu wybierz typ informacji („Numer rezerwacji”).
  1. W przypadku złożonych ciągów dat lub problemu z dodaniem tagów do dat przeczytaj sekcję Zaawansowane tagowanie dat.
  2. Jeśli chcesz dodać informacje niewidoczne w e-mailu, przeczytaj sekcję Dodawanie brakujących danych.
  3. Jeśli chcesz usunąć tag wygenerowany przez Asystenta do oznaczania danych, przeczytaj sekcję Usuwanie tagów.
 7. Pamiętaj, by podać wszystkie informacje wymagane w przypadku określonego typu danych. W panelu Moje elementy danych zobaczysz listę wszystkich możliwych wartości. Wymagane wartości są oznaczone. Jeśli nie podasz wszystkich wymaganych wartości, Google nie będzie w stanie przetworzyć e-maila.
 8. Jeśli obok oznaczonego elementu wyświetli się ikona alertu (Alert Icon), wybierz dane obok niej, sprawdź tagi i wykonaj jedną z tych czynności:
  • Jeśli tagi są nieprawidłowe, kliknij obok danych znak X. Następnie od nowa oznacz dane tagami.
  • Jeśli tagi są prawidłowe, kliknij ikonę alertu (Alert Icon) i wybierz Wyczyść ostrzeżenie.
 9. Gdy dodasz wszystkie tagi, wybierz Utwórz HTML, by wygenerować kod do użycia w e-mailu. Domyślny format to JSON-LD, ponieważ jest on preferowany przez Google, ale możesz też wybrać Microdata. Kliknij Pobierz lub skopiuj i wklej wygenerowany kod HTML.
  1. JSON-LD: skopiuj wygenerowany kod i wklej go w treści e-maila.
  2. Microdata: zastąp e-maila wygenerowanym kodem HTML.
 10. Aby przetestować kod, wyślij go na konto Gmail lub użyj testera znaczników w e-mailach.

Zapisywanie i wznawianie edycji strony lub e-maila

Aby zapisać znaczniki w bieżącym stanie, dodaj stronę do zakładek w przeglądarce. Asystent do oznaczania danych zapisze stan (łącznie z wartościami znaczników) na miesiąc.

 

Usuwanie tagów

Możesz cofnąć wstawienie niektórych lub wszystkich tagów utworzonych przez Asystenta do oznaczania danych.

Aby usunąć określony tag:

 1. Wybierz tag na przykładowej stronie lub w przykładowym e-mailu.
 2. W menu, które wyświetli się po kliknięciu tagu, wybierz Skasuj tag.
Możesz też znaleźć dane w kolumnie Moje elementy danych, ustawić na nich kursor i kliknąć wyświetlony znak X.

 

Aby usunąć wszystkie tagi:

 1. Uwaga: usunięcia wszystkich tagów nie można cofnąć. W razie pomyłki trzeba będzie rozpocząć dodawanie tagów od nowa. Jeśli w Twoich treściach są już znaczniki, Asystent ich nie usunie. Wyczyszczenie wszystkich tagów spowoduje tylko usunięcie tagów dodanych przez Asystenta.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia.
 3. Wybierz Usuń wszystkie tagi z tej strony.
Zaawansowane tagowanie dat

Asystent do oznaczania danych rozpoznaje daty w wielu formatach, o ile uwzględniają one miesiąc, dzień i rok. Brakujące dane (np. rok) można uzupełnić, dodając je do zestawu stron.

Jeśli przykładowe treści wyświetlają daty w jednym bloku (np. 4 czerwca 2018), zalecamy dodawanie tagów do całego bloku daty. Im mniej tagów utworzysz, tym szybciej zostaną one dodane i tym dokładniej Asystent będzie działać.

Dodawanie tagów do dat w jednym bloku:

 1. Rozpocznij dodawanie tagów do danych zgodnie z opisem w sekcji Dodawanie znaczników do strony lub Dodawanie znaczników do e-maila.
 2. Na stronie Taggera za pomocą myszy zaznacz datę, na przykład: 4 czerwca 2018.
 3. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz Data > Data/godzina lub zakres.

  Asystent doda datę do kolumny Moje elementy danych.

 4. Zakończ dodawanie tagów do strony zgodnie z opisem w sekcji Dodawanie znaczników do strony lub Dodawanie znaczników do e-maila.

Dodawanie tagów do dat podzielonych na części

Niektóre treści wyświetlają informacje dotyczące dat podzielone na części lub korzystają z etykiet w celu identyfikacji rozdzielonych komponentów dat. Na przykład strona zawierająca spis wielu wydarzeń może wyświetlać miesiąc i rok u góry ekranu, a określony dzień obok wydarzenia. Jeśli treści wyświetlają daty podzielone na części, trzeba będzie dodać tagi do ich osobnych elementów. 

Pamiętaj, że Asystent nie rozpoznaje dat, które oznaczają zakres, a ich elementy są osobno otagowane (np. 4–5 czerwca i 2012).

Dodawanie tagów do dat podzielonych na części:

 1. Rozpocznij dodawanie tagów do danych zgodnie z opisem w sekcji Dodawanie znaczników do strony lub Dodawanie znaczników do e-maila.
 2. Na stronie Taggera zaznacz za pomocą myszy część daty, na przykład: czerwiec.
 3. Wybierz Data > Zaawansowane > fragment daty z wyświetlonego menu kontekstowego. Na przykład wybierz Data > Zaawansowane > Miesiąc.

  Asystent doda datę do kolumny Moje elementy danych.

 4. Kontynuuj do momentu dodania tagów do wszystkich danych dostępnych dla tej daty.
 5. Zakończ dodawanie tagów zgodnie z opisem w sekcji Dodawanie znaczników do strony lub Dodawanie znaczników do e-maila.

Przykłady tagów daty

Oto kilka przykładów dat, do których możesz dodać tagi:

 • Pojedyncza data. Możesz na przykład dodać tagi do następujących ciągów:
  • 4 czerwca 2012
  • 4 czerwca 2012
  • 6/4/12 – tagi mogą również uwzględniać inne ograniczniki oraz czterocyfrowy zapis roku, np. 6-4-2012. Jeżeli daty w postaci numerycznej są niejednoznaczne, Google zakłada, że pierwsza cyfra oznacza miesiąc. Na przykład 6/4/12 jest interpretowane jako 4 czerwca 2012, a 13/4/12 oznaczać będzie 13 kwietnia 2012.
  Możesz dodać tagi do wielu dat na stronie. Jeżeli na przykład dodasz tagi do ciągów 4 czerwca 2012 i 6 czerwca 2012, wydarzenie zostanie zinterpretowane jako odbywające się dwukrotnie: pierwszy raz 4 czerwca i ponownie 6 czerwca.
 • Zakres dni. Na przykład 4-7 czerwca 2012
  Pamiętaj, że ogranicznik między dniem początkowym i końcowym musi mieć postać kreski (-).
 • Daty z godzinami. Możesz na przykład oznaczyć tagami następujące ciągi:
  • 4 czerwca 2012 3 pm – godzina, po której następuje oznaczenie „am” lub „pm”. Interpretacja czasu przez Google odbywa się na podstawie zwykłych godzin urzędowania, po których nie występuje oznaczenie „am” ani „pm”. Na przykład 11 będzie interpretowane jako 11:00 rano, a 2 będzie interpretowane jako 14:00.
  • 4 czerwca 2012 15:00 – czas wojskowy
  • 4 czerwca 2012 3 pm EST lub  4 czerwca 2012 3 pm -5:00 – godziny z uwzględnieniem strefy czasowej lub przesunięcia względem czasu UTC/GMT.
  • 4 czerwca 2012 2-3 pm lub  4-5 czerwca 2012 2-3 pm – zakresy czasowe zawierające zakres dat lub nie.
 • Daty złożone z oddzielnych elementów.Możesz użyć zaawansowanych opcji dodawania tagów, aby oznaczyć następujące osobne fragmenty tekstu jako pojedynczą datę:
  • Dzień: wtorek, 4 czerwca Rok: 2013
  • 4 czerwca | Godzina: 7:30-21:30 i 2012
  Google nie rozpoznaje zakresów dat podzielonych na kilka tagów. Nieprawidłowe są na przykład następujące tagi:
  • 4-5 czerwca i 2012

Ręczne określanie formatu daty

Asystent zakłada, że daty w treściach mają format zgodny z regułami języka tych treści. Jeśli na przykład strona jest w języku angielskim (USA), Asystent rozpozna datę 12-06-18 jako 6 grudnia 2018. W przypadku języka polskiego Asystent zidentyfikuje datę jako 12 czerwca 2018. Asystent automatycznie określa język strony, a w konsekwencji również zasady formatowania dat.

Aby zmienić domyślne działanie Asystenta i określić inny format daty:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Ustawienia.
 2. W wyskakującym okienku Ustawienia wybierz format z listy Określ format daty.
 3. Kliknij Zapisz.
Dodawanie brakujących danych

Jeśli w przykładowych treściach brakuje niektórych danych, na przykład roku wydarzenia, możesz określić odpowiednią wartość. Asystent do oznaczania danych doda do niej znaczniki.

Brakujące dane można dodać w dowolnym momencie. Można je też zmienić lub usunąć.

Dodawanie, zmienianie i usuwanie brakujących danych:

 1. Kliknij Dodaj brakujące tagi na dole kolumny Moje elementy danych.
 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Dodaj wartość, wybierając odpowiedni tag z listy Wybierz typ tagu. Następnie wpisz wartość w polu tekstowym. Na przykład wybierz Kategoria i wpisz Polska muzyka ludowa.
  • Usuń istniejące dane, klikając w polu tekstowym znak X.
  • Edytuj istniejące dane, zmieniając wartość w polu tekstowym.
 3. Kliknij Zapisz
  Asystent wyświetli wartość w kolumnie Moje elementy danych.

Zmienianie języka strony

Asystent do oznaczania danych automatycznie wykrywa język przykładowych treści, by poprawniej interpretować dane na stronie. Jeśli znaczniki utworzone przez Asystenta są nieprawidłowe, możesz bezpośrednio wskazać używany język.

Aby ręcznie określić język:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Ustawienia.
 2. W wyskakującym okienku Ustawienia wybierz język z listy Język witryny.
 3. Kliknij Zapisz.
Co to jest schema.org?

Standard schema.org jest wynikiem współpracy Google z firmami Microsoft i Yahoo!, której celem było ulepszenie struktury sieci internetowej poprzez utworzenie wspólnego słownika do opisywania danych. Jeśli dodasz znaczniki schema.org do swoich stron HTML, usługi Google i wielu innych firm – w tym wyszukiwarka Google – będą poprawnie interpretować dane, które umieścisz na swojej witrynie. Podobnie jest pocztą e-mail. Jeśli dodasz znaczniki schema.org do e-maili w formacie HTML, Gmail oraz inne programy do obsługi poczty elektronicznej będą w stanie poprawnie interpretować te dane.

Słownik schema.org obejmuje różne rodzaje znaczników do opisywania danych. Asystent do oznaczania danych może pokazać Ci, jak używać mikrodanych i formatu JSON-LD.

Więcej informacji na temat standardu schema.org znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania.

Co to są znaczniki JSON-LD i mikrodane?

Mikrodane i znaczniki JSON-LD to dwa różne sposoby oznaczania danych za pomocą słownika schema.org. W przypadku treści internetowych Google preferuje format JSON-LD.

JSON-LD

Format JSON-LD do określania danych wykorzystuje obiekty JavaScript na stronie HTML. Oto przykładowe znaczniki JSON-LD opisujące wydarzenie:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context" : "http://schema.org",
 "@type" : "Wydarzenie",
 "name" : "Benefis Agnieszki Radwańskiej",
 "startDate" : "2019-05-21",
 "location" : {
  "@type" : "Miejsce",
  "name" : "TAURON Arena Kraków"
 }
}
</script>

Podczas dodawania znaczników JSON-LD Asystent do oznaczania danych preferuje dodawanie ich do istniejących elementów HTML. Jeśli na przykład wyróżnisz wydarzenie zakodowane jako <h4>Moje wydarzenie</h4>, Asystent do oznaczania danych doda znaczniki JSON-LD w ten sposób:

<script type="application/ld+json">
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "Wydarzenie",
  "name" : "Moje wydarzenie"
}
</script>

Więcej informacji znajdziesz na stronie JSON-LD.

 

Mikrodane

Mikrodane używają tagów HTML i atrybutów do określania danych. Oto przykładowy kod HTML opisujący wydarzenie:

<div>
Przyjdź na koncert Ani Dąbrowskiej i zobacz ją na żywo
6 lipca 2013 r. w przepięknej Hali Stulecia!
</div>

A oto ten sam kod HTML z dodanymi znacznikami w postaci mikrodanych:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> 
 Przyjdź na koncert 
 <span itemprop="name">Ani Dąbrowskiej</span> 
  i zobacz ją na żywo 
 <span itemprop="startDate" 
 content="2013-07-06>6 lipca 2013 r.</span> 
 w przepięknej
 <span itemprop="location" itemscope 
  itemtype="http://schema.org/Place"> 
  <span itemprop="name">Hali Stulecia</span>!
 </span>
</div>

Więcej informacji znajdziesz w artykule o mikrodanych.

Co z dotychczasowymi znacznikami?

Asystent ignoruje znaczniki, które zawiera już przykładowa strona czy e-mail. Jeśli więc dodasz tag do już oznaczonego fragmentu tekstu, Asystent i tak umieści przy nim dodatkowe znaczniki.

 
Co sądzisz o Asystencie do oznaczania danych? Podziel się swoją opinią na forum Search Console poświęconym uporządkowanym danym.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false
false