Använda Data Highlighter – tips och knep

Här kommer några tips på hur du använder Data Highlighter:

 • Var extra noga när du skapar en tagg så att du markerar all text som du vill tagga.
  Bra: The Punch Brothers
  Inte så bra: The Punch Brothers
 • När du taggar en lista med flera objekt, till exempel flera artister eller flera datum, bör du tagga varje objekt separat.
  Bra: Chris Thile  Chris Eldrigde  Noam Pickelny  Gabe Witcher  Paul Kowert (fem separata taggar)
  Inte så bra: Chris Thile Chris Eldrigde Noam Pickelny Gabe Witcher  Paul Kowert (en tagg för alla de fem medlemmarna)
 • När du taggar en sida med flera event börjar du högst upp på sidan och arbetar dig nedåt. När du har taggat tillräckligt med data kommer Data Highlighter att gissa och automatiskt tagga resten av sidan. På så sätt slipper du tagga allt manuellt.
 • I siduppsättningar med flera sidor taggar du sidorna konsekvent om det går. Om platser för event visas både högst upp och längst ned på varje sida ska du alltid tagga adressen högst upp.
 • Se till att du taggar alla obligatoriska uppgifter. (I kolumnen Dataobjekt visas required bredvid varje obligatoriskt objekt som ännu inte har taggats.) Du behöver inte tagga fält som inte är obligatoriska.
 • Om det saknas data på sidorna kan du ange standardvärden för data som saknas genom att klicka på Lägg till värden som saknas i kugghjulsmenyn. Standardvärdena används för alla sidor i siduppsättningen, så se till att uppgifterna gäller för alla. Om du till exempel anger en standardadress kontrollerar du att adressen gäller för alla event på alla sidor i siduppsättningen som inte redan har någon adress.
 • Om du taggar ett eventnamn som också råkar vara en hypertextlänk använder Data Highlighter automatiskt webbadressen i länken för eventet. Exempel: Anta att du taggar ett eventnamn där den underliggande HTML-koden ser ut ungefär så här: <a href="http://example.com/event">Mitt event</a>. Då används http://example.com/event som webbadress för eventet. Observera följande:
  • Webbadressen används bara automatiskt om den pekar på en sida i din siduppsättning.
  • Webbadressen visas inte i kolumnen Mina dataelement. Du kan verifiera att webbadressen har lagts till genom att titta på sidan med strukturerade data.
  • Om du uttryckligen märker upp en annan webbadress för eventet använder Data Highlighter webbadressen som du anger.
 •  Innan du slutar tagga en sida och klickar på knappen Klar eller Nästa gör du något av följande:
  • Granska och korrigera eventuell taggning som har markerats med varningsikonen (Alert Icon). Om du låter varningsikonerna vara kanske inte Data Highlighter kan tolka data på de andra sidorna i siduppsättningen.
  • Räkna antalet event i kolumnen Mina dataobjekt och kontrollera att sidan innehåller samma antal event. Om kolumnen Mina dataobjekt exempelvis innehåller fem event men sidan bara innehåller ett event måste du åtgärda taggarna på sidan.
    
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?