Porady i wskazówki dotyczące korzystania z Markera danych

Oto kilka wskazówek dotyczących korzystania z markera danych:

 • Podczas tworzenia tagu zadbaj o to, by zaznaczyć dokładnie cały tekst.
  Dobrze: Elektryczne Gitary
  Niezbyt dobrze: Elektryczne Gitary
 • Podczas dodawania tagów do wielu elementów – na przykład do wielu wykonawców lub do wielu dat – do każdego elementu należy dodać osobny tag.
  Dobrze: Kuba Sienkiewicz  Tomasz Grochowalski  Aleksander Korecki  Leon Paduch  Piotr Łojek (pięć osobnych tagów)
  Niezbyt dobrze: Kuba Sienkiewicz Tomasz Grochowalski Aleksander Korecki Leon Paduch  Piotr Łojek (jeden tag dla wszystkich pięciu wykonawców)
 • W przypadku dodawania tagów do wielu wydarzeń rozpocznij od góry strony i przesuwaj się w dół. Po dodaniu tagów do wystarczającej ilości danych marker danych „domyśli się”, które dane należy tagować i doda tagi automatycznie w pozostałej części strony, wyręczając Cię w ręcznym dodawaniu tagów do wszystkich danych.
 • W przypadku zestawów stron zawierających wiele stron, jeśli to możliwe, zachowaj spójność w dodawaniu tagów. Jeśli na przykład strony wyświetlają lokalizacje wydarzeń na górze i na dole każdej strony, tagi dodawaj zawsze do adresów u góry strony.
 • Upewnij się, że wszystkim wymaganym danym towarzyszą tagi. (Kolumna Moje pozycje danych wyświetla opis required obok każdego wymaganego elementu, który nie ma jeszcze tagów). Nie ma potrzeby dodawania tagów do pól niewymaganych.
 • Jeśli na stronach brakuje danych, możesz podać wartości domyślne brakujących danych, klikając Dodaj brakujące wartości w menu z symbolem koła zębatego. Domyślne wartości zostaną użyte dla wszystkich stron w zestawie stron, należy więc dopilnować, aby dane te miały zastosowanie w przypadku wszystkich stron zestawu. Na przykład określając adres domyślny, upewnij się, że podany adres ma zastosowanie w przypadku wszystkich wydarzeń ze wszystkich stron zestawu, dla których nie określono adresu.
 • W przypadku oznaczenia tagami nazwy wydarzenia mającej postać linku hipertekstowego Marker danych automatycznie traktuje URL-a tego linku jako URL-a wydarzenia. Jeżeli na przykład nazwa wydarzenia ma w wersji HTML taką postać: <a href="http://example.com/nazwawydarzenia">Nazwa wydarzenia</a>, Marker danych użyje URL-a „http://example.com/nazwawydarzenia” jako URL-a wydarzenia. Pamiętaj, że:
  • Marker danych stosuje automatycznie tylko URL-e, które wskazują na stronę w zestawie stron.
  • Taki URL nie wyświetli się w kolumnie Moje elementy danych. Aby sprawdzić, czy URL został dodany, możesz wyświetlić stronę danych strukturalnych.
  • Jeżeli wyraźnie oznaczysz tagami inny URL wydarzenia, Marker danych użyje otagowanego URL-a.
 •  Przed zakończeniem dodawania tagów do strony i kliknięciem przycisku Gotowe lub Dalej pamiętaj, aby wykonać następujące czynności:
  • Sprawdź i popraw wszystkie tagi oznaczone ikoną ostrzeżenia (Alert Icon). W przypadku zignorowania ikony ostrzeżenia Marker danych może nie być w stanie zinterpretować danych na innych stronach zestawu stron.
  • Policz wydarzenia w kolumnie Moje elementy danych i dopilnuj, aby strona zawierała taką samą liczbę wydarzeń. Jeśli na przykład w kolumnie Moje elementy danych znajduje się pięć wydarzeń, ale sama strona zawiera tylko jedno wydarzenie, wymagane będzie poprawienie tagów dodanych na stronie.
    
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?