Zvýrazňovač dat – produkty

Pomocí Zvýrazňovače dat můžete označit údaje o produktu, například jeho popis a cenu. Google pak bude moci vaše data prezentovat atraktivněji (a také novými způsoby) ve výsledcích vyhledávání i v dalších službách. (Jednotlivé služby Google se budou řídit vlastními pravidly, zda a jak zobrazit vaše údaje.)

Google může na stránce s výsledky vyhledávání zobrazit například následující strukturované úryvky týkající se produktů:

obrázek strukturovaného úryvku Google na stránce, který uvádí jeden produkt

Pokyny k označování

Při označování produktů je třeba se řídit následujícími pokyny:

 • Hlavní téma stránky by se mělo týkat konkrétního produktu. Google nezobrazuje strukturované úryvky na stránkách seznamů.
 • Produkt musí být ke koupi přímo na stránce. Google nezobrazuje strukturované úryvky na stránkách k podpoře produktů, k jehož koupi musí uživatel navštívit samostatné stránky prodejce nebo kontaktovat prodejce offline.
 • Google nezobrazuje strukturované úryvky u produktů určených pouze pro dospělé.
 • Pokud se k produktu vyjádřil jen jeden recenzent, musí být jméno recenzenta platným jménem osoby (například Jakub Kovář) nebo názvem týmu či organizace (například Recenzenti webu CNET). Například „50% slevy na Mikuláše“ není platný název. Pokyny týkající se označování recenzí a hodnocení naleznete v článku Označování recenzí a hodnocení.
Pokud se strukturované úryvky nezobrazí ani poté, co Google znovu prošel váš web, přečtěte si o možných příčinách.

Značky produktů

Pomocí Zvýrazňovače dat můžete označit libovolné údaje popsané v tabulce níže. Každá značka odpovídá vlastnosti ve schématu schema.org/Product. Za názvem značky je vždy v závorce uveden název vlastnosti schema.org. Požadované značky jsou uvedeny tučně.

Data, která můžete označit pomocí Zvýrazňovače dat, jsou podmnožinou vlastností ve schématu schema.org.

Pokud na vašem webu některé z popsaných údajů chybí, můžete přidat chybějící údaje ze Zvýrazňovače dat. Pokud Zvýrazňovač dat označeným údajům nedůvěřuje, při vytváření sady stránek se zobrazí ikona varování (Alert Icon). Zvýrazňovač dat zpřístupní nedůvěryhodné údaje Googlu, ale některé služby Google je nemusí použít.

Značka Popis
Název
(name)
Název produktu.
Obrázek
(image)
Obrázek produktu. Můžete označit i několik obrázků.
Cena
(offer)
Prodejní nabídka produktu určená libovolnými následujícími značek:
Značka Popis
Cena Cena produktu. Můžete přidat symbol měny a jako oddělovač můžete použít desetinnou tečku (.) nebo čárku (,). Příklad:
$10.00 nebo 10,00 €
Dostupnost Dostupnost produktu, například „Není skladem“ nebo „Pouze v prodejně“.
Stav Stav zboží, například „nové“ nebo „použité“.
ID produktu
(productID)
Identifikátor produktu. Můžete označit i několik identifikátorů produktu. Zvýrazňovač dat rozpozná následující typy identifikátorů:
 • asin
 • ean
 • isbn
 • jan
 • mpn
 • sku
 • upc
Průměrné hodnocení (aggregateRating) Celkové hodnocení, které čtenáři produktu udělili, určené následujícími značkami (další informace naleznete v článku Označování hodnocení):
Značka Popis
Hodnocení
(ratingValue
a
bestRating)
Slova, čísla nebo obrázek popisující hodnocení. Hodnocení musí udávat nejvyšší možné hodnocení a skutečné hodnocení.

Pokud je nejvyšší možné hodnocení i skutečné hodnocení zahrnuto v jediném údaji, můžete použít jednu značku Hodnocení. Značka 65 % například udává skóre 65 ze 100, zatímco značka 8 z 10 udává skóre 8 z 10.

Pokud se údaje nacházejí v různých částech stránky, použijte následující značky:

 • Skóre (ratingValue) – skutečné hodnocení.
 • Nejlepší možné (bestRating) – nejvyšší hodnota v systému hodnocení. Pokud má stupnice hodnocení například rozsah jednu až pět hvězdiček, jako nejlepší hodnocení zadejte 5.
Počet hlasů
(ratingCount)
Celkový počet hodnocení.

 

Recenze
(review)
Recenze produktu. Můžete označit i několik recenzí. Pro jednotlivé recenze používejte následující značky:
Značka Popis
Recenzent
(author)
Osoba nebo organizace, která napsala recenzi.
Text recenze
(reviewBody)
Text či obsah recenze.
Hodnocení v recenzi
(aggregateRating)
Hodnocení, které recenzi dali ostatní uživatelé (další informace naleznete v článku Označování hodnocení). Hodnocení vyžaduje tři druhy informací: skutečné hodnocení, maximální možné hodnocení a celkový počet hodnocení.

Některé stránky zobrazují skutečné a nejlepší možné hodnocení jako jeden údaj (ve formě textu nebo obrázku). Jiné stránky zobrazují tyto hodnoty samostatně.

Pokud skutečné a nejlepší možné hodnocení explicitně nebo implicitně udává jeden údaj, použijte následující značky:

 • Hodnocení (bestRating a ratingValue) – hodnocení v recenzi. Značka 65 % například udává skóre 65 ze 100, zatímco značka 8 z 10 udává skóre 8 z 10.
 • Počet hlasů (ratingCount)) – celkový počet hodnocení.

Pokud se údaje nacházejí v různých částech stránky, použijte následující značky:

 • Skóre (ratingValue) – skutečné hodnocení. Pokud například stránka udává hodnocení 8, aniž by uváděla nejlepší možné hodnocení, použijte značku 8.
 • Nejlepší možné (bestRating) – nejvyšší hodnota v systému hodnocení. Pokud například stránka v poznámce uvádí, že nejlepší možné hodnocení je 10, použijte značku 10.
 • Počet hlasů (ratingCount) – Celkový počet hodnocení.
Datum recenze
(datePublished)
Datum, kdy byla recenze publikována. Podobnosti týkající se označování dat naleznete v článku Označování dat.

Níže naleznete příklady dat, která můžete označit:

 • Jedno datum. Označit můžete například následující data:
  • 4. 6. 2012
  • 4. června 2012
  • 4/6/12 – Vaše značky mohou obsahovat také jiné oddělovače a roky zapsané čtyřmi číslicemi, například 4-6-2012. Když jsou číselná data dvojznačná, Google u stránek v češtině předpokládá, že první číslo je den. Například 4/6/12 bude interpretováno jako 4. června 2012, zatímco 4/13/12 by bylo interpretováno jako 13. dubna 2012.
  Na stránce můžete označit více kalendářních dat. Pokud například označíte data 4. června 2012 a 6. června 2012, bude to interpretováno jako událost, která se koná dvakrát – 4. a 6. června.
 • Rozsah dnů. Například 4.–7. června 2012
  Upozornění: počáteční a koncový den je nutné oddělit pomlčkou (–).
 • Datum s časem. Můžete například provést následující označení:
  • 4. června 2012 3pm – čas ve 12hodinovém formátu s určením dopoledne či odpoledne. Pokud u časového údaje ve 12hodinovém formátu není stanoveno odpoledne či dopoledne, Google při interpretaci použije obvyklou provozní dobu. Například 11 bude interpretováno jako 11 hodin dopoledne a 2 jako 2 hodiny odpoledne (14:00).
  • 4. června 2012 15:00 – čas ve 24hodinovém formátu.
  • 4. června 2012 15:00 EST nebo 4. června 2012 15:00 -5:00 – čas s udáním časového pásma, případně přímo s časovým posunem vůči UTC/GMT.
  • 4. června 2012 14:00–15:00 nebo 4.–5. června 2012 14:00–15:00 – časový rozsah s nebo bez rozsahu dat.
 • Data rozdělená na více částí. Následující rozdělené části textu můžete pomocí možnosti rozšířeného označování označit jako jedno datum:
  • Den: úterý, 4. června Rok: 2013
  • 4. června | Čas: 19:30–21:30 a 2012
  Google nerozpozná rozsahy dat, které byly rozděleny do více označených položek. Následující označení například nejsou platná označení dat:
  • 4.–5. června a 2012

 

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka