Xuất bản hoặc hủy xuất bản nhóm trang

Việc xuất bản nhóm trang hướng dẫn Công cụ đánh dấu dữ liệu cung cấp dữ liệu cho Google. Lần tiếp theo Google thu thập dữ liệu trang, dữ liệu có cấu trúc trong nhóm trang của bạn sẽ hiển thị trên trang dữ liệu có cấu trúc. Có thể mất chút thời gian để dữ liệu xuất hiện dưới dạng đoạn mã chi tiết, trong Sơ đồ tri thức của Google hoặc trong các sản phẩm khác của Google. Nếu đoạn mã chi tiết không xuất hiện cho trang web của bạn, hãy xem những nguyên nhân có thể có.

Nhóm trang chỉ có một trang sẽ tự động được xuất bản khi bạn tạo chúng. Bạn có thể xuất bản nhóm trang có nhiều trang ngay sau khi tạo chúng hoặc bạn có thể đợi cho tới khi bạn sẵn sàng.

Xuất bản nhóm trang:

 1. Xem trang Xuất bản của nhóm trang:
  1. Trên trang chủ Công cụ quản trị trang web, nhấp vào trang web.
  2. Trên trang tổng quan, nhấp vào Tối ưu hóa.
  3. Nhấp vào Công cụ đánh dấu dữ liệu.
  4. Nhấp vào tên của nhóm trang.
 2. Nhấp vào Xuất bản.

Việc hủy xuất bản nhóm trang hướng dẫn Google bỏ qua dữ liệu được Công cụ đánh dấu dữ liệu trích xuất vào lần tiếp theo Google thu thập dữ liệu các trang trên trang web của bạn. Bạn có thể xuất bản lại nhóm trang sau.

Hủy xuất bản nhóm trang:

 1. Xem trang Xuất bản của nhóm trang:
  1. Trên trang chủ Công cụ quản trị trang web, nhấp vào trang web.
  2. Trên trang tổng quan, nhấp vào Tối ưu hóa.
  3. Nhấp vào Công cụ đánh dấu dữ liệu.
  4. Nhấp vào tên của nhóm trang.
 2. Nhấp vào Hủy xuất bản.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?