Duplicerat innehåll

Vissa webbansvariga plockar (duplicerar) innehåll direkt från andra webbplatser med bättre renommé, utifrån antagandet att det är en bra långsiktig strategi att fylla webbplatsen med fler sidor oavsett hur relevant eller originellt innehållet på sidorna är. Innehåll som har duplicerats rakt av, även om det kommer från en högkvalitativ källa, tillför inget mervärde för användarna, såvida webbplatsen inte erbjuder kompletterande tjänster eller innehåll. I vissa fall kan det också vara fråga om brott mot upphovsrätten. Det är värt mödan att lägga ner tid på att skapa eget innehåll som gör din webbplats unik. Då får du besökare som kommer tillbaka, och mer användbara sökresultat för användare som söker på Google.

Exempel på duplicerat innehåll:

  • Webbplatser som kopierar och reproducerar innehåll utan att lägga till eget innehåll eller tillföra något mervärde
  • Webbplatser som kopierar andras innehåll, gör smärre förändringar (till exempel att byta ut ord mot synonymer eller använda automatiseringstekniker) och publicerar det på nytt
  • Webbplatser som vidarebefordrar innehållsflöden från andra webbplatser utan att tillföra något eget, till exempel i fråga om hur flödena ordnas
  • Webbplatser som är inriktade på att bädda in innehåll som videor, bilder och annan media från andra webbplatser utan att bidra med något påtagligt mervärde för användaren
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?