Khắc phục sự cố xảy ra với Công cụ đánh dấu dữ liệu

Nếu bạn gặp sự cố khi tạo hoặc xuất bản nhóm trang, hãy xem kỹ thông tin khắc phục sự cố trên trang này.

Tạo nhóm trang

Sau khi nhập URL bắt đầu của tôi và nhấp vào OK, tôi gặp lỗi.

Điều này có thể do bất kỳ lý do nào sau đây gây ra:

 • Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "Không tìm thấy URL", URL hoặc trang đã xác minh có thể không được Google lập chỉ mục. Ví dụ: bất kỳ lý do nào sau đây đều có thể ngăn Google lập chỉ mục trang web:
  • Lỗi tệp robots.txt, lỗi thu thập dữ liệu hoặc thẻ meta trên trang của bạn ngăn Google lập chỉ mục trang web. Tìm hiểu thêm.
  • Googlebot không thể truy cập thông tin trên trang web của bạn vì thông tin đó chỉ có thể truy cập được bằng cách điền vào biểu mẫu.
  • Khiếu nại theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) đã được đưa ra đối với một số tài liệu trong nhóm trang mà bạn đang cố tạo.
 • URL cho trang bạn đã chỉ định không ở trong trang web đã được xác minh trong Search Console. Ví dụ: nếu bạn đã nhấp vào trang web http://www.example.com trên trang chủ Search Console, Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ yêu cầu URL phải bắt đầu bằng http://www.example.com. Để đánh dấu URL bắt đầu khác, chẳng hạn như http://example.com, http://reviews.example.com hoặc https://www.example.com, bạn cần thêm trang web đó một cách riêng biệt.

Khi tôi cố gắng tạo nhóm trang tùy chỉnh, thông báo lỗi hiển thị.

Bất kỳ thông báo lỗi nào trong các thông báo lỗi sau cũng có thể hiển thị trong cửa sổ bật lên của trình chọn trang khi bạn cố gắng tạo nhóm trang:

Thông báo này... Hiển thị nếu...
Mẫu không bao gồm trang bắt đầu. Mẫu URL bạn đã chỉ định không bao gồm trang bắt đầu mà bạn đã sử dụng để tạo nhóm trang.

Ví dụ: nếu bạn đã chỉ định URL sau làm trang bắt đầu:
http://www.example.com/events/music/123.html 
và bạn chỉ định URL sau cho mẫu URL:
http://www.example.com/events/*
thông báo "Mẫu không bao gồm trang bắt đầu" sẽ hiển thị vì mẫu bạn đã chỉ định loại trừ đường dẫn con /music/. Mặc dù mẫu được chỉ định bao gồm các trang như
http://www.example.com/events/891.html
http://www.example.com/events/125.html,
mẫu loại trừ các trang như
http://www.example.com/events/music/123.html.

Để đánh dấu URL chứa đường dẫn con /music/, sử dụng mẫu như
http://www.example.com/events/music/* hoặc
http://www.example.com/events/*/*

Mẫu bao gồm quá nhiều trang. Mẫu URL mà bạn đã chỉ định bao gồm hơn 500.000 trang. Xem xét tạo nhiều nhóm trang có ít hơn 500.000 trang trong mỗi nhóm.

Ví dụ: nếu trang web của bạn chứa thông tin về sự kiện trong
http://www.example.com/events/music/...

http://www.example.com/events/speaking/...

Thay vì chỉ định mẫu URL http://www.example.com/events/*/*, bạn có thể tạo hai nhóm trang có phạm vi nhỏ hơn, chẳng hạn như
http://www.example.com/events/music/*

http://www.example.com/events/speaking/*

Mẫu bao gồm trang bạn không quản lý. Mẫu URL bạn đã chỉ định bao gồm các trang không phải là một phần của trang web đã được xác minh trong Search Console.

Ví dụ: nếu
http://www.example.com/events/music/*
được đăng ký là trang web đã được xác minh trên Search Console, mẫu URL
http://www.example.com/events/*/*
cũng sẽ bao gồm
http://www.example.com/events/meetings/*
chưa được đăng ký như là một phần của trang web đã được xác minh.

Chỉ định mẫu URL hẹp hơn, chẳng hạn như http://www.example.com/events/music/*

Mẫu không khớp với bất kỳ trang nào. Công cụ đánh dấu dữ liệu không tìm thấy trang nào khớp với mẫu bạn đã chỉ định. Kiểm tra lỗi đánh máy và đảm bảo bạn đã nhập URL chính xác.

Nếu bạn vẫn thấy thông báo này sau khi kiểm tra lỗi đánh máy, hãy cố gắng mở rộng phạm vi mẫu URL. Ví dụ: thay đổi
http://www.example.com/events/music/*
thành
http://www.example.com/events/*/*

Khi tạo nhóm trang tùy chỉnh, đảm bảo rằng bạn:

 • Chỉ định mẫu URL hợp lệ. Lưu ý rằng Công cụ đánh dấu dữ liệu không hỗ trợ các cụm từ thông dụng. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng * làm ký tự đại diện cho toàn bộ thành phần URL. Ví dụ: mẫu URL sau hợp lệ:
  http://www.example.com/*/events/*
  Tuy nhiên, mẫu sau không hợp lệ vì sử dụng * làm ký tự đại diện cho một phần thành phần URL:
  http://www.example.com/*-people-*/events/*
 • Chỉ định URL xác định ít nhất một trang đã được Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục. 

Công cụ đánh dấu dữ liệu không hiểu trang web của tôi.

Nếu bạn đã thực hiện một vài lần gắn thẻ mà Công cụ đánh dấu dữ liệu vẫn không hiểu trang web của bạn, hãy thử bắt đầu lại và tạo một nhóm trang chỉ có một trang. Nếu việc đó thành công, tạo nhóm trang có một trang cho từng trang quan trọng trên trang web của bạn. Nếu việc này không thành công, bạn cần sử dụng đánh dấu HTML thay vì Công cụ đánh dấu dữ liệu.

Xuất bản nhóm trang

Dữ liệu được trích xuất hiển thị trên trang Dữ liệu có cấu trúc nhưng vẫn không có đoạn mã chi tiết nào được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Trang tổng quan dữ liệu có cấu trúc hiển thị dữ liệu được trích xuất sau khi Google thu thập dữ liệu một trang, có thể mất chút thời gian để đoạn mã chi tiết xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hoặc Trang địa điểm. Nếu dữ liệu đã được trích xuất nhưng đoạn mã chi tiết không hiển thị cho trang web của bạn, hãy xem những nguyên nhân có thể có.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?