Felsöka Data Highlighter

Om du har problem med att skapa eller publicera en siduppsättning kan du läsa felsökningsinformationen på den här sidan.

Skapa en siduppsättning

När jag har angett en startadress och klickat på OK visas ett felmeddelande.

Det kan bero på flera orsaker, bland annat följande:

 • Om felet Webbadressen hittades inte visas kanske inte Google har indexerat den verifierade sidan eller webbadressen. Till exempel kan något av följande förhindra att Google indexerar en webbplats:
  • En robots.txt-fil, genomsökningsfel eller metataggar på sidan kan förhindra att Google indexerar den. Learn more.
  • Informationen på webbplatsen kan inte öppnas av Googlebot eftersom den endast går att komma åt genom att fylla i ett formulär.
  • En DMCA-anmälan ((Digital Millennium Copyright Act)) har gjorts mot en del av materialet i siduppsättningen som du försöker skapa.
 • Webbadressen till sidan som du angav är inte samma webbplats som den som verifierades i Search Console. Om du till exempel klickade på http://www.example.com på startsidan för Search Console kräver Data Highlighter att webbadressen börjar med http://www.example.com. Om du vill markera en webbadress som börjar på ett annat sätt, till exempel http://example.com, http://reviews.example.com, eller https://www.example.com måste du lägga till webbplatsen separat.

När jag försöker skapa en anpassad siduppsättning visas ett felmeddelande.

Något av följande felmeddelanden kan visas i popup-fönstret där du väljer sida när du försöker skapa en siduppsättning:

Det här meddelandet ... Visas om ...
Startsidan ingår inte i mönstret. Webbadressmönstret som du angav inte innehåller startsidan som du använde för att skapa siduppsättningen.

Om du till exempel angav följande webbadress som startsida:
http://www.example.com/event/musik/123.html 
och du anger följande för ett webbadressmönster:
http://www.example.com/event/*
visas meddelandet Startsidan ingår inte i mönstret eftersom mönstret som du angav utesluter delen /music/ av sökvägen. Det angivna mönstret innehåller sidor som
http://www.example.com/events/891.html och
http://www.example.com/events/125.html och
utesluter sidor som
http://www.example.com/events/music/123.html.

Om du vill markera webbadresserna som innehåller /music/ använder du ett mönster som
http://www.example.com/events/music/* eller
http://www.example.com/event/*/*

Mönstret innehåller för många sidor. Webbadressmönstret som du angav innehåller mer än 500 000 sidor. Skapa istället flera siduppsättningar med färre än 500 000 sidor i vardera.

Om din webbplats exempelvis innehöll information om event under
http://www.example.com/event/musik/...
och
http://www.example.com/event/föredrag/...

Istället för att ange webbadressmönstret http://www.example.com/events/*/* kan du skapa två siduppsättningar med en mindre omfattning, till exempel
http://www.example.com/event/musik/*
och
http://www.example.com/event/föredrag/*

Det finns sidor i mönstret som du inte hanterar. Webbadressmönstret som du angav innehåller sidor som inte ingår i den verifierade webbplatsen i Search Console.

Exempel: Om
http://www.example.com/event/musik/*
är registrerad som en verifierad webbplats i Search Console kommer webbadressmönstret
http://www.example.com/event/*/*
också att innehålla
http://www.example.com/event/möten/*
som inte är registrerad som en del av en verifierad webbplats.

Ange ett mer begränsat webbadressmönster, till exempel http://www.example.com/events/music/*

Mönstret matchar inte några sidor. Data Highlighter inte hittade några sidor som matchade mönstret du angav. Kontrollera om det finns stavfel och kontrollera att du har angett rätt webbadress.

Om meddelandet fortfarande visas efter att du har kontrollerat stavningen kan du prova att utöka omfattningen för webbadressmönstret. Ändra till exempel
http://www.example.com/event/musik/*
till
http://www.example.com/event/*/*

När du skapar en anpassad siduppsättning kontrollerar du att du har:

 • angett ett giltigt webbadressmönster. Observera att vanliga uttryck inte stöds i Data Highlighter. Istället kan du använda * som ett jokertecken för en hel webbadresskomponent. Till exempel är det här webbadressmönstret giltigt:
  http://www.example.com/event/*
  Men följande mönster är inte giltigt eftersom det försöker använda * som ett jokertecken för en del av en webbadresskomponent:
  http://www.example.com/*-personer-*/event/*
 • angett en webbadress som identifierar minst en sida som har genomsökts och indexerats av Google. 

Data Highlighter kan inte tolka min webbplats.

Om du redan har gjort ett antal taggningar och Data Highlighter fortfarande inte kan tolka din webbplats börjar du om och skapar en siduppsättning med bara en sida. Om det fungerar skapar du en siduppsättning med en sida för varje viktig sida på webbplatsen. Om det inte fungerar måste du använda HTML-kod i stället för Data Highlighter.

Publicera en siduppsättning

Extraherade data visas på sidan för strukturerade data, men det visas inga avancerade utdrag i sökresultaten.

I översikten för strukturerade data visas extraherade data när Google har genomsökt sidan. Det kan ta lite tid innan avancerade utdrag visas i sökresultaten eller på platssidor. Om data har extraherats men avancerade utdrag inte visas för webbplatsen kan du läsa om möjliga orsaker till detta.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?