Giới thiệu về Công cụ đánh dấu dữ liệu

Công cụ đánh dấu dữ liệu là công cụ quản trị trang web hướng dẫn Google về mẫu dữ liệu liên quan đến sự kiện trên trang web của bạn. Bạn chỉ cần sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ các trường dữ liệu trên trang web của mình bằng chuột. Khi đó, Google có thể trình bày dữ liệu của bạn một cách lôi cuốn hơn -- và theo các cách thức mới -- trong kết quả tìm kiếm và trong các sản phẩm khác như Sơ đồ tri thức của Google.

 

Mở Công cụ đánh dấu dữ liệu

 

Ví dụ: nếu trang web của bạn chứa danh sách sự kiện, bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ dữ liệu (tên, vị trí, ngày tháng, v.v.) cho các sự kiện trên trang web của bạn. Vào lần tới Google thu thập dữ liệu trang web của bạn, dữ liệu sự kiện sẽ khả dụng cho đoạn trích chi tiết trên trang kết quả tìm kiếm: 

Đoạn trích nhiều định dạng cho trang có nhiều sự kiện.

Lưu ý rằng Công cụ đánh dấu dữ liệu chỉ có thể truy cập các trang gần đây đã được Google thu thập dữ liệu. Nếu Google chưa thu thập dữ liệu hoặc không thể thu thập dữ liệu một số trang của bạn, chẳng hạn như các trang trong biểu mẫu đăng nhập, bạn không thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu cho những trang đó.

Loại dữ liệu được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để cho Google biết về các loại dữ liệu sau trên trang web của bạn:

Sắp xếp trang theo các nhóm trang

Để Công cụ đánh dấu dữ liệu biết trang nào trên trang web của bạn có chứa dữ liệu, bạn hãy tạo một hoặc nhiều nhóm trang. Nhóm trang là một tập hợp các trang trên trang web hiển thị dữ liệu một cách nhất quán (có thể được tạo từ cùng một mẫu) và được sắp xếp sao cho các URL tuân theo một mẫu đơn giản. Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ cho Google biết các trang nằm trong một nhóm trang.

Công cụ đánh dấu dữ liệu không hướng dẫn cho Google về các trang đã chứa đánh dấu HTML chỉ định cấu trúc dữ liệu. Bạn vẫn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu nếu một số trang trên trang web đã chứa đánh dấu HTML. Tuy nhiên, Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ chỉ hướng dẫn cho Google về các trang không có đánh dấu.

Nếu trang web của bạn sắp xếp dữ liệu theo các cách khác nhau (chẳng hạn như sử dụng các mẫu khác nhau cho sự kiện âm nhạc và sự kiện diễn thuyết), bạn có thể tạo một nhóm trang cho từng loại sắp xếp.

Ví dụ: xem xét một trang web chứa thông tin về các sự kiện âm nhạc và sự kiện diễn thuyết trong các trang sau:

  1. www.example.com/events/music/pop/pop-music.html
  2. www.example.com/events/music/classical/classical-music.html
  3. www.example.com/events-speaking/europe/europe-reviews.html
  4. www.example.com/events-speaking/asia/asia-reviews.html

Các trang một và hai có thể ở trong một nhóm trang vì cả hai đều mô tả sự kiện âm nhạc và URL của chúng tuân theo một mẫu đơn giản: www.example.com/events/music/*/* (trong đó mỗi * là một ký tự đại diện cho một thành phần URL).

Tương tự, các trang ba và bốn có thể ở trong một nhóm trang khác vì cả hai đều mô tả sự kiện diễn thuyết và URL của chúng tuân theo một mẫu đơn giản: www.example.com/events-speaking/*/*

Phát hiện thay đổi trong một nhóm trang

Mỗi lần Google thu thập dữ liệu các trang trên trang web của bạn, Công cụ đánh dấu dữ liệu trích xuất dữ liệu và cung cấp dữ liệu cho đoạn mã chi tiết. Nếu bạn thực hiện các thay đổi quan trọng đối với cách trang hiển thị thông tin hoặc đối với URL của trang web, bạn phải xóa nhóm trang ban đầu và cho Công cụ đánh dấu dữ liệu biết về cấu trúc mới của trang web. 

Sẵn sàng bắt đầu?

Để bắt đầu sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu, hãy tạo một nhóm trang.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false