Om Data Highlighter

Data Highlighter är ett verktyg för webbansvariga som visar Google mönstret för strukturerad data på din webbplats. Använd Data Highlighter för att tagga datafälten på webbplatsen med musen. Sedan kan Google presentera din data på nya, spännande sätt i sökresultat och andra produkter, till exempel i Googles faktaruta.

 

Öppna Data Highlighter

 

Om din webbplats till exempel innehåller eventuppgifter kan du tagga data (namn, plats, datum och så vidare) för event på din webbplats med Data Highlighter. Nästa gång Google söker igenom din webbplats kommer eventdata för avancerade utdrag att vara tillgängliga på sökresultatsidor: 

Avancerat utdrag för en sida med flera evenemang.

Tänk på att Data Highlighter endast kan komma åt sidor som nyligen har genomsökts av Google. Om Google inte har genomsökt eller inte kan genomsöka vissa sidor, till exempel sidor bakom inloggningsformulär, kan du inte använda Data Highlighter för dessa sidor.

Datatyper som stöds

Du kan använda Data Highlighter för att lära Google om följande typer av data på din webbplats:

Ordna sidor i siduppsättningar

Skapa en eller flera siduppsättningar för att informera Data Highlighter om vilka sidor på din webbplats som innehåller data. En siduppsättning är en samling sidor på en webbplats som visar data konsekvent (eventuellt skapade från samma mall) och är ordnade så att webbadresserna följer ett enkelt mönster. Data Highlighter visar bara sidor som ingår i en siduppsättning för Google.

Data Highlighter informerar inte Google om sidor som redan innehåller HTML-kod som anger datastrukturen. Du kan använda Data Highlighter även om vissa sidor på en webbplats innehåller HTML-kod, men Data Highlighter informerar endast Google om sidorna utan kod.

Om data är ordnade på olika sätt på din webbplats (till exempel via olika mallar för musikevent och föredrag) kan du skapa en siduppsättning för varje mall.

Ta till exempel en webbplats som innehåller information om musikevent och föredrag på följande sidor:

  1. www.example.com/event/musik/pop/popmusik.html
  2. www.example.com/event/musik/klassisk/klassisk-musik.html
  3. www.example.com/event-föredrag/europa/europa-recensioner.html
  4. www.example.com/event-föredrag/asien/asien-recensioner.html

Sidorna ett och två kan vara i en siduppsättning eftersom de båda beskriver musikevent och webbadresserna följer ett enkelt mönster: www.example.com/events/music/*/* (där * är ett jokertecken för en webbadresskomponent).

På samma sätt skulle sidorna tre och fyra kunna vara i en annan siduppsättning eftersom de båda beskriver föredrag och webbadresserna följer ett enkelt mönster: www.example.com/events-speaking/*/*

Upptäcka förändringar i en siduppsättning

Varje gång Google genomsöker sidor på din webbplats extraherar Data Highlighter data och gör dem tillgängliga för avancerade utdrag. Om du gör stora ändringar i hur dina sidor visar information eller i webbadresserna bör du ta bort de ursprungliga siduppsättningarna och informera Data Highlighter om den nya strukturen för webbplatsen. 

Är du redo att sätta igång?

När du vill börja använda Data Highlighter skapar du en siduppsättning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?