Marker danych – informacje

Marker danych to narzędzie dla webmasterów, którego celem jest „uczenie” Google wzorców danych strukturalnych w witrynach użytkowników. Wystarczy użyć Markera danych do dodania tagów do pól danych w witrynie za pomocą myszki. Umożliwi to Google bardziej atrakcyjne prezentowanie danych – oraz prezentowanie ich w nowy sposób – w wynikach wyszukiwania oraz w innych usługach, takich jak Graf wiedzy Google.

 

Otwieranie Markera danych

 

Jeżeli na przykład witryna zawiera informacje o wydarzeniach, za pomocą Markera danych możesz dodać tagi do powiązanych z nimi danych (nazwy, lokalizacji, daty itp.). Po kolejnym zaindeksowaniu witryny przez Google dane wydarzeń będą uwzględnione we fragmentach rozszerzonych na stronach wyników wyszukiwania: 

Fragment rozszerzony dla strony z wieloma wydarzeniami.

Pamiętaj, że Marker danych ma dostęp wyłącznie do stron, które zostały niedawno zaindeksowane przez Google. Jeśli część stron nie została lub nie mogła zostać zaindeksowana, np. strony odniesienia formularzy logowania, w ich przypadku nie można użyć Markera danych.

Obsługiwane typy danych

Za pomocą Markera danych możesz wskazać Google następujące typy danych w witrynie:

Organizowanie stron w zestawy stron

Aby wskazać markerowi danych, które ze stron w witrynie zawierają dane, można utworzyć jeden lub więcej zestawów stron. Zestaw stron to zbiór stron umieszczonych w witrynie, podobnie wyświetlających dane (generowanych prawdopodobnie za pomocą tego samego szablonu) i zorganizowanych w sposób umożliwiający wykorzystanie prostego wzorca w przypadku URL-i. Marker danych poinformuje Google wyłącznie o stronach należących do zestawu stron.

Marker danych nie przekazuje Google informacji w przypadku stron zawierających już znaczniki HTML określające strukturę zapisu daty. Jeśli niektóre strony w witrynie zawierają już znaczniki HTML, możesz użyć Markera danych, jednak w takim wypadku Marker danych przekaże Google wyłącznie informacje o stronach niezawierających znaczników.

Jeśli witryna organizuje dane na różne sposoby (np. używa różnych szablonów dla wydarzeń muzycznych i konferencji), dla każdego sposobu organizacji danych można utworzyć osobny zestaw stron.

Weźmy na przykład witrynę zawierającą informacje dotyczące wydarzeń muzycznych i konferencji na następujących stronach:

  1. www.example.com/wydarzenia/muzyka/pop/muzyka_pop.html
  2. www.example.com/wydarzenia/muzyka/klasyczna/muzyka_klasyczna.html
  3. www.example.com/wydarzenia-konferencje/europa/europa-recenzje.html
  4. www.example.com/wydarzenia-konferencje/azja/azja-opinie.html

Stronę pierwszą i drugą można zebrać w jeden zestaw stron, ponieważ obie opisują wydarzenia muzyczne, a ich URL-e utworzono na podstawie prostego wzorca: www.example.com/events/music/*/* (gdzie każdy znak * to symbol wieloznaczny dla jednego składnika URL-a).

Podobnie stronę trzecią i czwartą można zebrać w osobnym zestawie stron, ponieważ obie opisują wydarzenia konferencyjne, a ich URL-e utworzono na podstawie prostego wzorca: www.example.com/events-speaking/*/*

Wykrywanie zmian w zestawie stron

Przy każdym indeksowaniu stron witryny przez Google Marker danych wyodrębnia dane i udostępnia je na potrzeby tworzenia fragmentów rozszerzonych. W przypadku wprowadzenia znacznych zmian w sposobie wyświetlania informacji na stronach lub zmian URL-i witryny należy skasować pierwotne zestawy stron i wskazać Markerowi danych nową strukturę witryny. 

Możemy zaczynać?

Aby rozpocząć korzystanie z Markera danych, utwórz zestaw stron.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne