O Zvýrazňovači dat

Zvýrazňovač dat je nástroj pro webmastery, pomocí kterého můžete naučit Google rozpoznávat strukturu údajů na vašich stránkách. Použijete ho jednoduše tak, že pomocí myší označíte na svých webových stránkách datová pole. Google pak bude moci vaše data prezentovat atraktivněji (a také novými způsoby) ve výsledcích vyhledávání i v dalších službách, jako je například Diagram znalostí Google.

 

Otevřít Zvýrazňovač dat

 

Pokud váš web například obsahuje seznamy událostí, můžete pomocí Zvýrazňovače dat označit údaje o těchto událostech (název, místo, datum atd.). Po příštím procházení vašich stránek Googlem budou údaje o událostech k dispozici pro strukturované úryvky na stránkách s výsledky vyhledávání: 

Strukturovaný úryvek pro stránku s několika událostmi.

Zvýrazňovač dat má přístup jen k těm stránkám, které Google nedávno procházel. Pokud Google některé vaše stránky neprochází nebo procházet nemůže, například stránky, které vyžadují přihlášení, Zvýrazňovač dat pro ně použít nelze.

Podporované typy dat

Pomocí Zvýrazňovače dat můžete naučit Google rozpoznávat následující typy dat na vašem webu:

Uspořádání stránek do sad

Aby Zvýrazňovač dat poznal, které stránky na vašem webu obsahují data, můžete vytvářet sady stránek. Sada stránek je skupina stránek na webu, které zobrazují konzistentní data (mohou například vycházet ze stejné šablony) a jsou uspořádány tak, že jejich adresy URL odpovídají jednoduchému schématu. Pomocí Zvýrazňovače dat se Google naučí rozpoznávat data pouze na stránkách v sadě.

Zvýrazňovač dat nepomáhá Googlu rozpoznávat stránky, které již obsahují značky HTML určující strukturu dat. Zvýrazňovač dat sice můžete použít i v případě, že některé stránky na webu již obsahují značky HTML, Zvýrazňovač dat však Googlu pomůže rozpoznat pouze stránky bez těchto značek.

Pokud jsou data na vašem webu uspořádána různě (například pokud používáte jinou šablonu pro hudbu a jinou pro mluvené slovo), můžete pro každé uspořádání vytvořit zvláštní sadu stránek.

Představte si například web, který na následujících stránkách obsahuje informace o hudbě a mluveném slovu:

  1. www.example.cz/udalosti/hudba/pop/hudba-pop.html
  2. www.example.cz/udalosti/hudba//klasicka/hudba-klasicka.html
  3. www.example.cz/udalosti-mluveneslovo/evropa/evropa-recenze.html
  4. www.example.cz/udalosti-mluveneslovo/asie/asie-recenze.html

Stránky jedna a dvě mohou být v jedné sadě stránek, protože obsahují hudební události a jejich adresy URL odpovídají jednoduchému schématu: www.example.cz/udalosti/hudba/*/* (* představuje zástupný znak pro jednotlivé části adresy URL).

Stránky tři a čtyři mohou být ve druhé sadě stránek, protože obsahují události s mluveným slovem a jejich adresy URL odpovídají jinému schématu: www.example.cz/udalosti-mluveneslovo/*/*

Zjišťování změn v sadách stánek

Pokaždé když Google prochází stránky na vašem webu, Zvýrazňovač dat extrahuje data stránek a umožní jejich použití ve strukturovaných úryvcích. Pokud chcete ve způsobu zobrazování informací na stránkách nebo v adresách URL na svém webu učinit výrazné změny, měli byste původní sady stránek vymazat a dát Zvýrazňovači dat informace o nové struktuře svého webu. 

Jste připraveni začít?

Chcete-li začít používat Zvýrazňovač dat, vytvořte si sadu stránek.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?