Rapport om strukturerad data

Efter mars 2019 kommer den här rapporten inte längre att vara tillgänglig. Du kan testa de olika statusrapporterna om utökade resultat i nya Search Console.

 

Om Google förstår uppmärkningen på dina sidor kan vi använda den här informationen för att lägga till avancerade utdrag och andra funktioner i sökresultaten. Med hjälp av det avancerade utdraget för en restaurang kan till exempel genomsnittsbetyg och prisintervall visas. Du kan lägga till strukturerad data på sidan med hjälp av vokabulären och formaten från schema.org, till exempel mikrodata och RDF, tillsammans med andra metoder som mikroformat. Det går även att lägga till strukturerad data genom att tagga data på sidan med hjälp av Data Highlighter.

På sidan Strukturerad data i Search Console visas den strukturerade information som Google identifierade på din webbplats. Här visas även information om fel i kodningen på sidan som kan hindra avancerade utdrag (eller andra sökfunktioner) från att visas.

 

ÖPPNA RAPPORTEN OM STRUKTURERAD DATA

 

På sidan Strukturerad data visas en lista med de strukturerade datatyper som hittats på webbplatsen. Där står också om det finns fel i någon av dem.

Bara de objekt på toppnivå som hittats på sidan visas i listan med strukturerade dataobjekt. Om du till exempel beskriver ett evenemang med schema.org/Event på sidan och den beskrivningen i sin tur anger en plats med schema.org/Place räknas bara Event-objektet.

Om du har lagt till strukturerad data med mikroformat, mikrodata eller RDFa på en sida och den sidan inte visas här testar du om Google kan nå och tolka det uppmärkta innehållet med testverktyget för strukturerad data.

Diagnostisera och åtgärda uppmärkningsfel

1. Kontrollera vilka typer av strukturerad data som innehåller fel.

I tabellen nedanför diagrammet visas information om varje datatyp. Objekten har sorterats på förhand efter vilka som innehåller flest fel så att du kan prioritera dem. I det här sammanhanget är ett objekt en HTML-tagg i källkoden på dina sidor. Om du till exempel har datatypen Film med 3 000 objekt med fel och datatypen Plats med 42 objekt som innehåller fel kan det vara en bra idé att börja med filmerna.

2. Visa detaljer om specifika fel

Om du klickar på en strukturerad datatyp i tabellen visas en detaljerad översikt över objekt med fel för den aktuella typen. Vi visar en lista med upp till 10 000 webbadresser tillsammans med antalet objekt med fel och det specifika felet. Genom att klicka på varje enskild webbadress kan du visa kodningen vi har hittat i den, till exempel objektstyp och egenskaper.

Det finns två olika typer av fel i strukturerad data:

  • Fält saknas
    Exempel: Platsen och artisten har markerats i ett avancerat utdrag för ett evenemang, men inte startdatumet.
  • Bästa eller sämsta betyget saknas
    Exempel: En produkt betygsätts på en femgradig skala men det bästa betyget (bestRating) (5) eller det sämsta betyget (worstRating) (1) har inte märkts upp.

3. Åtgärda uppmärkningen på webbplatsen

Använd exemplen från felen i strukturerad data som utgångspunkt vid granskningen. Vilka åtgärder du vidtar beror på hur kodningen implementerades från början på webbplatsen. Problem med uppmärkningen kan till exempel bero på en inställning i innehållshanteringssystemet (CMS).

Om du behöver mer hjälp får du gärna göra ett inlägg i avsnittet för dedikerad strukturerad data i hjälpforumet för webbansvariga.

4. Verifiera att den uppdaterade uppmärkningen är korrekt

Ange webbadressen till din sida eller HTML-koden där uppmärkningen förekommer i testverktyget för strukturerad data och kontrollera att uppmärkningen finns där och att den är korrekt.   Även om testverktyget för strukturerad data inte hittar några fel kan det hända att det tar ett tag innan sidan har genomsökts och bearbetats på nytt och att ändringarna visas i översikten för strukturerad data.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?