Từ chối liên kết ngược

PageRank là ý kiến ​​của Google về tầm quan trọng của một trang dựa trên các liên kết đến từ các trang web khác. (PageRank là một tín hiệu quan trọng, nhưng nó chỉ là một trong số hơn 200 tín hiệu mà chúng tôi sử dụng để xác định mức độ phù hợp.) Nói chung, liên kết từ một trang web được xem là tín hiệu đảm bảo cho chất lượng trang web của bạn.

Google hoạt động rất tích cực để đảm bảo rằng các thao tác trên trang web của bên thứ ba không ảnh hưởng tiêu cực đến một trang web. Trong một số trường hợp, liên kết đến có thể ảnh hưởng đến cách Google nhìn nhận một trang hoặc trang web. Ví dụ: bạn hoặc dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) bạn đã thuê có thể đã tạo liên kết không hợp lệ đến trang web của bạn qua liên kết được trả tiền hoặc các mưu đồ liên kết vi phạm nguyên tắc về chất lượng của chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi khuyên bạn nên xóa liên kết spam hoặc chất lượng kém khỏi web với số lượng nhiều nhất có thể.

Nếu bạn đã cố hết mức có thể để xóa các liên kết spam hoặc chất lượng kém khỏi web và không thể thể làm gì hơn nữa để xóa các liên kết đó, bạn có thể từ chối các liên kết còn lại. Nói cách khác, bạn có thể yêu cầu Google không xem xét một số liên kết nhất định khi đánh giá trang web của bạn.

Đây là một tính năng nâng cao và chỉ nên sử dụng một cách thận trọng. Nếu được sử dụng không đúng cách, tính năng này có thể gây hại cho hiệu suất trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google. Chúng tôi khuyên bạn chỉ từ chối liên kết ngược nếu bạn cho rằng bạn có một số lượng đáng kể các liên kết spam, giả mạo, chất lượng thấp trỏ đến trang web của mình và nếu bạn tin rằng các liên kết đó đang gây vấn đề cho mình. Trong hầu hết các trường hợp, Google có thể đánh giá liên kết nào đáng tin mà không hướng dẫn bổ sung, vì vậy hầu hết các trang web thông thường sẽ không cần phải sử dụng công cụ này.

Từ chối liên kết ngược

Đây là một quy trình hai bước. Trước tiên, bạn sẽ cần phải tải xuống danh sách các liên kết đến trang web của mình. Tiếp theo, bạn sẽ tạo một tệp chỉ chứa các liên kết bạn muốn từ chối, và tải tệp này lên Google.

Tải xuống các liên kết đến trang web của bạn

  1. Chọn trang web bạn muốn trên trang chủ của Search Console.
  2. Trên Bảng điều khiển, nhấp vào Tìm kiếm lưu lượng và sau đó nhấp vào Liên kết đến trang web của bạn.
  3. Trong Trang nào có nhiều liên kết nhất, nhấp vào Thêm.
  4. Nhấp vào Tải xuống thêm liên kết mẫu. Nếu bạn nhấp vào Tải xuống các liên kết mới nhất, bạn cũng sẽ thấy ngày tháng.

Lưu ý: Khi xem các liên kết đến trang web của bạn trong Search Console, bạn có thể muốn xác minh cả phiên bản www và không phải www của miền của bạn trong tài khoản Search Console. Với Google, các trang web này hoàn toàn khác nhau. Hãy xem dữ liệu cho cả hai trang web. Thông tin khác

Bạn sẽ tải xuống một tệp chứa tất cả các trang liên kết đến trang web của bạn. Sử dụng tính năng này để tạo tệp văn bản (loại tệp phải là .txt và phải được mã hoá bằng UTF-8 hoặc ASCII 7-bit) chỉ chứa các liên kết mà bạn muốn từ chối—mỗi dòng một liên kết. Nếu bạn muốn Google bỏ qua tất cả các liên kết từ một miền (ví dụ example.com), hãy thêm dòng "domain: example.com". Tệp văn bản của bạn có thể bao gồm thông tin bổ sung về các liên kết bị loại trừ, miễn là mỗi dòng mô tả bắt đầu bằng ký tự "#" (tất cả các dòng bắt đầu bằng # sẽ bị bỏ qua). Không tải lên toàn bộ danh sách liên kết đến trang web của bạn: tệp văn bản mà bạn tải lên là danh sách liên kết mà bạn muốn Google bỏ qua.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về một tệp hợp lệ:

# example.com removed most links, but missed these
http://spam.example.com/stuff/comments.html
http://spam.example.com/stuff/paid-links.html
# Contacted owner of shadyseo.com on 7/1/2012 to
# ask for link removal but got no response
domain:shadyseo.com

Nếu bạn muốn Google bỏ qua tất cả các liên kết từ một miền (ví dụ example.com), hãy thêm dòng domain:example.com

Tải lên danh sách các liên kết cần từ chối

  1. Đi tới trang công cụ từ chối liên kết.
  2. Chọn trang web của bạn.
  3. Nhấp vào Từ chối liên kết.
  4. Nhấp vào Chọn tệp.

Lưu ý: Việc tải lên tệp mới sẽ thay thế tất cả các tệp đã tải lên trước đây.

Có thể mất một chút thời gian để Google xử lý thông tin mà bạn đã tải lên. Cụ thể, thông tin này sẽ được kết hợp vào chỉ mục của chúng tôi khi chúng tôi thu thập dữ liệu lại và xử lý lại các trang chúng tôi thấy và quy trình này có thể mất vài tuần. Các liên kết này sẽ tiếp tục được hiển thị trong phần liên kết đến của Search Console.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?