Từ chối liên kết ngược

Nếu có thao tác thủ công trên trang web của bạn vì các liên kết bất thường đến trang web hoặc nếu bạn nghĩ rằng trang web của mình sắp bị áp dụng thao tác thủ công (vì các liên kết được trả tiền hoặc các mưu đồ liên kết khác vi phạm nguyên tắc về chất lượng của chúng tôi), thì bạn nên thử xóa liên kết đến từ các trang web khác. Nếu không thể xóa các liên kết này, thì bạn nên từ chối các liên kết đó.

Google hoạt động rất tích cực để đảm bảo rằng các thao tác trên trang web của bên thứ ba không ảnh hưởng tiêu cực đến một trang web. Trong một số trường hợp, liên kết đến có thể ảnh hưởng đến cách Google nhìn nhận một trang hoặc trang web. Ví dụ: bạn hoặc dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) bạn đã thuê có thể đã tạo liên kết không hợp lệ đến trang web của bạn qua liên kết được trả tiền hoặc các mưu đồ liên kết vi phạm nguyên tắc về chất lượng của chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi khuyên bạn nên xóa liên kết spam hoặc chất lượng kém khỏi web với số lượng nhiều nhất có thể.

 

Đây là một tính năng nâng cao và chỉ nên sử dụng một cách thận trọng. Nếu được sử dụng không đúng cách, tính năng này có thể gây hại cho hiệu suất trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google.

Bước 0: Quyết định xem điều này có cần thiết không

Trong hầu hết các trường hợp, Google có thể đánh giá liên kết nào đáng tin mà không cần hướng dẫn bổ sung, vì vậy phần lớn trang web sẽ không cần phải sử dụng công cụ này.

Bạn chỉ nên từ chối các liên kết ngược nếu:

 1. Bạn cho rằng bạn có một số lượng đáng kể các liên kết spam, giả mạo, chất lượng thấp trỏ đến trang web của mình,
 2. Các liên kết này đã dẫn đến thao tác thủ công hoặc có thể sẽ dẫn đến thao tác thủ công trên trang web của bạn.

Bước 1: Tạo danh sách các liên kết cần từ chối

Bạn cần tập hợp danh sách các liên kết cần từ chối trong một tệp văn bản mà bạn sẽ tải lên Google.

Định dạng tệp liên kết:

 • Xác định một URL hoặc tên miền cần từ chối trên mỗi dòng. Bạn không thể từ chối toàn bộ đường dẫn phụ, chẳng hạn như example.com/en/
 • Để từ chối một miền (hoặc tên miền phụ), hãy thêm tiền tố "domain:" vào miền đó, ví dụ: domain:example.com
 • Tệp này phải là tệp văn bản được mã hóa theo UTF-8 hoặc 7-bit ASCII
 • Tên tệp phải kết thúc bằng .txt
 • Bạn có thể bao gồm các nhận xét cho chính mình bằng cách đặt dấu # ở đầu một dòng. Google sẽ bỏ qua bất kỳ dòng nào bắt đầu bằng #.

Ví dụ:

# Two pages to disavow
http://spam.example.com/stuff/comments.html
http://spam.example.com/stuff/paid-links.html

# One domain to disavow
domain:shadyseo.com

Nếu tìm thấy các URL hoặc trang web cần từ chối trong báo cáo liên kết cho trang web của mình, bạn có thể tải dữ liệu từ Báo cáo liên kết xuống bằng cách nhấp vào nút xuất. Hãy nhớ xóa mọi URL mà bạn không muốn từ chối khỏi khỏi tệp đã tải xuống.

Bước 2: Tải danh sách của bạn lên

Bây giờ, hãy tải danh sách các trang hoặc miền cần từ chối lên.

Việc tải một danh sách từ chối mới lên sẽ thay thế mọi danh sách từ chối mà bạn đã tải lên trước đó.
 1. Chuyển tới trang công cụ từ chối liên kết.
 2. Chọn trang web của bạn.
 3. Nhấp vào Từ chối liên kết.
 4. Nhấp vào Chọn tệp và chọn tệp bạn đã tạo.
 5. Có thể mất vài tuần để Google xử lý thông tin mà bạn tải lên. Danh sách của bạn sẽ được kết hợp vào chỉ mục của chúng tôi khi chúng tôi thu thập dữ liệu lại và xử lý lại các trang chúng tôi thấy.

Các liên kết bị từ chối sẽ tiếp tục hiển thị trong Báo cáo liên kết.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?