Avvisa länkar till din webbplats

Om en manuell åtgärd har vidtagits mot din webbplats på grund av onaturliga länkar till webbplatsen, eller om du tror att en sådan manuell åtgärd kommer att vidtas (på grund av betalda länkar eller andra länksystem som strider mot våra spampolicyer), bör du försöka få länkarna till din webbplats borttagna från den andra webbplatsen. Om du inte kan ta bort länkarna själv eller få dem borttagna bör du avvisa webbadresserna till de tvivelaktiga sidorna eller domänerna som länkar till din webbplats.

Det här är en avancerad funktion som bör användas med försiktighet. Om den används på fel sätt kan din webbplats resultat på Google Sök påverkas negativt.

Steg 0: Avgör om detta är nödvändigt

I de flesta fall kan Google avgöra vilka länkar som är tillförlitliga utan hjälp, så för de flesta webbplatser behövs inte det här verktyget.

Du bör bara avvisa bakåtlänkar om

 1. det finns ett stort antal skräplänkar, onaturliga länkar eller länkar av låg kvalitet som pekar på webbplatsen
  OCH
 2. länkarna har föranlett en manuell åtgärd mot webbplatsen, eller sannolikt kommer att göra det.

Google arbetar mycket hårt för att se till att åtgärder på tredjepartswebbplatser inte påverkar en webbplats negativt. Under vissa omständigheter kan inkommande länkar påverka Googles bedömning av en sida eller webbplats. Exempel: du eller en sökmotoroptimerare (SEO) om du har anlitat har upprättat dåliga länkar till din webbplats via betalda länkar eller andra länksystem som strider mot våra spampolicyer. Vi rekommenderar först och främst att du ser till att värdelösa länkar med spam försvinner från webben i möjligaste mån.

Verktyget Avvisa länkar har inte stöd för domänegendomar. Om du har en domänegendom gäller den här sidan inte för dig.

Steg 1: Gör en lista med länkar att avvisa

Sammanställ en lista med sidor eller domäner som ska avvisas i en textfil som du laddar upp till Google.

Filformat för filen med länkar:

 • Ange en webbadress eller en domän som ska avvisas per rad. Det går inte att avvisa en underordnad sökväg, till example.com/en/
 • Om det är en domän (eller underdomän) som ska avvisas lägger du till prefixet domain:, så här: domain:example.com
 • Det måste vara en textfil med teckenkodningen UTF-8 eller 7-bitars ASCII.
 • Filnamnet måste sluta med .txt
 • En webbadress för högst innehålla 2 048 tecken
 • Den högsta filstorleken är 100 000 rader (inklusive tomma rader och kommentarsrader) och 2 MB.
 • Du kan lägga in kommentarer om du vill genom att inleda raden med tecknet #. Alla rader som börjar med # ignoreras av Google.

Exempel:

# Två sidor som ska avvisas
http://spam.example.com/stuff/comments.html
http://spam.example.com/stuff/paid-links.html

# En domän som ska avvisas
domain:shadyseo.com

Om du har hittat webbadresser eller webbplatser som ska avvisas i webbplatsens länkrapport kan du ladda ned länkrapportens data genom att klicka på exportknappen. Kom ihåg att ta bort alla webbadresser som inte ska avvisas från den nedladdade filen.

Steg 2: Ladda upp listan

 • Du kan lägga upp en avvisningslista för varje egendom som du äger. Om du laddar upp en ny lista för en egendom ersätter den eventuella befintliga listor för egendomen.
 • Du måste vara egendomsägare för att kunna ladda upp en avvisningslista.
 • Avvisade länkar visas även i fortsättningen i länkrapporten.
 • Listan gäller endast den specifika egendom som du laddade upp den till samt eventuella underordnade egendomar. Om du har både http- och https-egendomar bör du ladda upp en lista för varje. Om du använder en avvisningslista för example.com gäller den även m.example.com. Om du har avvisningslistor för både example.com och m.example.com är listan för båda egendomarna en kombination av de båda listorna.

Så här laddar du upp listan med sidor eller domäner som ska avvisas:

 1. Besök sidan för länkavvisningsverktyget.
 2. Välj en egendom från egendomslistan. Listan gäller endast för den här egendomen. Om det redan finns en lista för egendomen visas en sammanfattning av avvisade sidor och domäner. Om du laddar upp en ny lista för egendomen ersätts egendomens befintliga lista.
 3. Klicka på knappen för att ladda upp listan.
 4. Välj avvisningsfilen från den lokala datorn enligt anvisningarna.
  1. Om filen innehåller fel visas omedelbart en lista över fel. Den gamla listan ersätts inte. Du kan åtgärda den nya listan och försöka ladda upp den igen.
  2. Om uppladdningen lyckas kan det ta några veckor innan listan införlivas i indexet eftersom Google genomsöker webben och bearbetar sidorna på nytt.

Ta bort alla avvisningar för en egendom

Om du vill ta bort alla avvisningar för en viss egendom följer du dessa steg. Om du vill ersätta en gammal lista med en ny behöver du inte gå igenom de här stegen. Det är bara att ladda upp den nya listan.

 1. Besök sidan för länkavvisningsverktyget.
 2. Välj en egendom från egendomslistan.
 3. Klicka på Cancel Disavowals (avbryt avvisningar). Avvisningslistan för den valda egendomen tas bort. Det kan ta några veckor innan listan införlivas i indexet eftersom Google genomsöker webben och bearbetar sidorna på nytt.

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Är du ny användare av Search Console?

Är det första gången du använder Search Console? Här kommer du igång oavsett om du är nybörjare, expert på sökmotoroptimering eller webbplatsutvecklare.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny