Avvisa bakåtlänkar

PageRank är Googles bedömning av hur betydelsefull en sida är och baseras på hur många länkar det finns till den från andra sidor. (PageRank är en viktig signal, men den är bara en av över 200 som vi använder för att avgöra relevans.) Generellt sett räknas en länk från en webbplats som en röst för kvaliteten på din webbplats.

Google arbetar mycket hårt för att se till att åtgärder på tredjepartswebbplatser inte påverkar en webbplats negativt. Under vissa omständigheter kan inkommande länkar påverka Googles bedömning av en sida eller webbplats. Exempel: du eller en sökmotoroptimerare (SEO) som du har anlitat har byggt dåliga länkar till din webbplats via betalda länkar eller andra länkupplägg som bryter mot våra kvalitetsriktlinjer. Först och främst rekommenderar vi att du tar bort så många spamlänkar och länkar av dålig kvalitet som möjligt från webben.

När du har gjort allt du kan för att ta bort spamlänkar och länkar av dålig kvalitet från webben och inte kommer längre, kan du avvisa återstående länkar. Det innebär att du ber Google att inte ta med vissa länkar i beräkningen vid bedömningen av din webbplats.

Det här är en avancerad funktion som bör användas med försiktighet. Om den används på fel sätt kan din webbplats resultat i Googles sökning påverkas negativt. Vi rekommenderar att du bara tar avvisar inkommande länkar om du tror att det finns ett betydande antal spamlänkar, konstlade länkar eller länkar av låg kvalitet som pekar på din webbplats och du är säker på att det är länkarna som är orsaken till dina problem. I de flesta fall kan Google avgöra vilka länkar som är tillförlitliga utan hjälp, så för de flesta vanliga och typiska webbplatserna behövs inte det här verktyget.

Avvisa inlänkar

Det här är en tvåstegsprocess. Först måste du hämta en lista med länkar till din webbplats. Sedan skapar du en fil som bara innehåller de länkar som du vill avvisa och överför filen till Google.

Hämta länkar till din webbplats

  1. Välj den webbplats du vill ha på startsidan i Search Console.
  2. Klicka på Söktrafik i översikten och sedan på Länkar till din webbplats.
  3. Under Vem länkar mest klickar du på Mer.
  4. Klicka på Hämta fler exempel på länkar. Om du klickar på Hämta senaste länkarna visas även datum.

Obs! När du granskar länkarna till din webbplats i Search Console kan det vara en bra idé att verifiera både versionen med www och versionen utan www av domänen i ditt konto i Search Console. För Google är det helt olika webbplatser. Kontrollera uppgifterna för båda webbplatserna. Mer information

Nu hämtas en fil med alla sidor som är länkade till din webbplats. Med hjälp av den här filen skapar du en textfil (filtypen måste vara .txt och filen måste vara kodad i UTF-8 eller 7-bitars ASCII) som bara innehåller de länkar du vill avvisa – en länk per rad. Om du vill att Google ska ignorera alla länkar från en hel domän (som example.com) lägger du till raden "domain: example.com". Textfilen kan innehålla ytterligare information om uteslutna länkar förutsatt att varje rad inleds med tecknet # (alla rader som inleds med # ignoreras). Överför inte hela listan med länkar till din webbplats – textfilen som du överför ska bara innehålla de länkar som du vill att Google ska  ignorera.

Exempel

Det här är ett exempel på en giltig fil:

# example.com tog bort de flesta länkarna men missade dessa
http://spam.example.com/stuff/comments.html
http://spam.example.com/stuff/paid-links.html
# Kontaktade ägaren på shadyseo.com 20120107 för att
# beom att länken skulle ta bort men fick inget svar
domain:shadyseo.com

Om du vill att Google ska bortse från alla länkar på en hel domän (som exempel.se) lägger du till raden domain: exempel.se

Överföra en lista med avvisade länkar

  1. Besök sidan för länkavvisningsverktyget.
  2. Välj webbplats.
  3. Klicka på Avslå länkar.
  4. Klicka på Välj fil.

Obs! Om du överför en ny fil ersätts alla tidigare filer.

Det kan ta lite tid innan Google hinner bearbeta den överförda informationen. Informationen införlivas med vårt index allt eftersom vi genomsöker webben och bearbetar sidorna på nytt. Det kan ta några veckor. Länkarna fortsätter att visas under inkommande länkar i Search Console.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?