Distancování se od zpětných odkazů

Pokud je proti vašemu webu uplatňován ručně provedený zásah kvůli nepřirozeným odkazům na váš web nebo se domníváte, že by proti vám takový zásah mohl být podniknut (kvůli placeným odkazům nebo jiným podvodným praktikám s odkazy, které porušují naše pokyny pro zajištění kvality), měli byste tyto odkazy z příslušného druhého webu odstranit. Jestliže je odstranit nemůžete, měli byste se od takových odkazů na váš web distancovat.

Google se usilovně snaží, aby na webové stránky neměly negativní dopad akce na jiných webech. Za určitých okolností však příchozí odkazy na názor Googlu na určitou stránku nebo web negativní vliv mít mohou. Dochází k tomu například v případě, že jste vy sami nebo vámi najatý optimalizátor pro vyhledávače (SEO) vytvořili špatné odkazy na váš web prostřednictvím placených odkazů nebo jiných podvodných praktik s odkazy, které porušují naše pokyny pro zajištění kvality. Doporučujeme vám co nejvíce spamových nebo nekvalitních odkazů z webu odstranit.

 

Toto je pokročilá funkce, kterou byste měli používat velmi opatrně. Nesprávné použití této funkce může vést ke zhoršení výkonu vašeho webu ve výsledcích vyhledávání na Googlu.

Krok 0: Posuďte, zda je použití tohoto nástroje nezbytné

Ve většině případů dokáže Google důvěryhodnost odkazů posoudit sám bez další pomoci. U většiny webů proto tento nástroj není potřeba.

Od zpětných odkazů byste se měli distancovat pouze v případě, že jsou splněny obě následující podmínky:

 1. Domníváte se, že na váš web směřuje významný počet spamových, umělých nebo nekvalitních odkazů.
 2. Odkazy vedly k ručnímu zásahu nebo pravděpodobně způsobí, že vůči vašemu webu bude uplatněn ručně provedený zásah.

Krok 1: Vytvořte seznam odkazů, od kterých se chcete distancovat

Je třeba vytvořit textový soubor se seznamem odkazů, od nichž se chcete distancovat, který nahrajete do Googlu.

Formát souboru s odkazy:

 • Na každém řádku uveďte jednu adresu URL nebo doménu, od které se chcete distancovat. Nelze se distancovat od celé podcesty, například example.com/en/.
 • Chcete-li se distancovat od domény (nebo subdomény), použijte předponu domain:, například domain:example.com.
 • Musí se jednat o textový soubor s kódováním UTF-8 nebo 7bitovým kódováním ASCII.
 • Název souboru musí končit příponou .txt.
 • Můžete zahrnout řádky s komentáři začínající znakem #. Řádky začínající znakem # bude Google ignorovat.

Příklad:

# Dvě stránky, od kterých se chci distancovat
http://spam.example.com/ruzne/komentare.html
http://spam.example.com/ruzne/placene-odkazy.html


# Jedna doména, od které se chci distancovat
domain:pochybnyseo.cz

Pokud jste adresy URL nebo weby, od kterých se chcete distancovat, objevili v přehledu odkazů pro váš web, můžete data z přehledu Odkazy stáhnout kliknutím na tlačítko Exportovat. Ze staženého souboru odstraňte všechny adresy URL, od kterých se distancovat nechcete.

Krok 2: Nahrajte seznam

Nyní seznam stránek nebo domén, od nichž se chcete distancovat, nahrajte.

Nahráním nového seznamu pro distancování se od odkazů nahradíte všechny dříve nahrané seznamy.
 1. Přejděte na stránku nástroje pro distancování se od odkazů.
 2. Vyberte svůj web.
 3. Klikněte na Distancování se od zpětných odkazů.
 4. Klikněte na Vybrat soubor a zvolte soubor, který jste vytvořili.
 5. Zpracování nahraných informací může Googlu trvat několik týdnů. Seznam bude v našem indexu zohledněn při opětovném procházení webu a zpracovávání nalezených stránek.

Odkazy, od kterých jste se distancovali, se budou i nadále zobrazovat v přehledu odkazů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?