Distancování se od odkazů na váš web

Jestliže je proti vašemu webu uplatňován ručně provedený zásah kvůli nepřirozeným odkazům na váš web nebo se domníváte, že by proti vám takový zásah mohl být uplatněn (kvůli placeným odkazům nebo jiným podvodným praktikám s odkazy, které porušují naše pokyny pro zajištění kvality), měli byste takové odkazy na svůj web z příslušného druhého webu odstranit. Pokud nemůžete dosáhnout odstranění, měli byste se od odkazů z příslušných pochybných stránek nebo domén distancovat.

Toto je funkce pro pokročilé, kterou je potřeba používat velmi opatrně. Nesprávné použití této funkce může vést ke zhoršení výkonu vašeho webu ve výsledcích Vyhledávání Google.

Krok 0: Posuďte, zda je použití tohoto nástroje nezbytné

Ve většině případů dokáže Google důvěryhodnost odkazů posoudit sám bez další pomoci. U většiny webů proto tento nástroj není potřeba.

Od zpětných odkazů se distancujte pouze v případě, že jsou splněny obě následující podmínky:

 1. Na váš web směřuje významný počet o spamových, umělých nebo nekvalitních odkazů.
 2. Tyto odkazy vedly k ručně provedenému zásahu proti vašemu webu (nebo k němu pravděpodobně povedou).

Google se usilovně snaží, aby na weby neměly negativní dopad akce na jiných webech. Za určitých okolností však příchozí odkazy názor Googlu na určitou stránku nebo web mohou ovlivnit. Dochází k tomu například v případě, že vy sami nebo vámi najatý optimalizátor pro vyhledávače (SEO) vytvoří nepřirozené odkazy na váš web prostřednictvím placených odkazů nebo jiných podvodných praktik s odkazy, které porušují naše pokyny pro zajištění kvality. Doporučujeme vám co nejvíce spamových nebo nekvalitních odkazů z webu odstranit.

Nástroj k distancování se od odkazů nepodporuje služby typu Doména. Pokud máte službu typu Doména, tato stránka se na vás nevztahuje.

Krok 1: Vytvořte seznam odkazů, od kterých se chcete distancovat

Vytvořte textový soubor se seznamem stránek nebo domén, od nichž se chcete distancovat, který nahrajete do Googlu.

Formát souboru s odkazy:

 • Na každém řádku uveďte jednu adresu URL nebo doménu, od které se chcete distancovat. Nelze se distancovat od celé podcesty, například example.com/en/.
 • Pokud se chcete distancovat od domény (nebo subdomény), použijte předponu domain:, například domain:example.com.
 • Musí se jednat o textový soubor s kódováním UTF-8 nebo 7bitovým kódováním ASCII.
 • Název souboru musí končit příponou .txt.
 • Maximální délka adresy URL je 2048 znaků.
 • Maximální velikost souboru je 100 000 řádků (včetně prázdných řádků a komentářů) a 2 MB.
 • Řádky začínající znakem # považuje Google za komentář a ignoruje je.

Příklad:

# Dvě stránky, od kterých se chci distancovat
http://spam.example.com/ruzne/komentare.html
http://spam.example.com/ruzne/placene-odkazy.html


# Jedna doména, od které se chci distancovat
domain:pochybnyseo.cz

Pokud jste adresy URL nebo weby, od kterých se chcete distancovat, objevili v přehledu odkazů pro váš web, můžete data z přehledu Odkazy stáhnout kliknutím na tlačítko Exportovat. Ze staženého souboru odstraňte všechny adresy URL, od kterých se distancovat nechcete.

Krok 2: Nahrajte seznam

 • Pro každou svoji službu můžete přidat jeden seznam k distancování se od odkazů. Nahráním nového seznamu přepíšete stávající seznam pro příslušnou službu.
 • Seznamy k distancování se od odkazů mohou nahrávat pouze vlastníci služeb.
 • Odkazy, od kterých jste se distancovali, se budou i nadále zobrazovat v přehledu odkazů.
 • Seznam se vztahuje pouze na konkrétní službu, do které jste ho nahráli, a na podřízené služby. Pokud tedy máte služby s protokolem http i https, měli byste seznam nahrát pro každou z nich. (Případně můžete vytvořit službu typu Doména a nahrát seznam do ní.) Jestliže máte seznam k distancování se od odkazů použitý pro doménu example.com, bude platit i pro doménu m.example.com. Pokud máte seznamy k distancování se od odkazů pro domény example.com i m.example.com, použije se pro obě domény kombinovaný seznam zahrnující oba tyto seznamy.

Postup nahrání seznamu stránek nebo domén, od kterých se chcete distancovat:

 1. Přejděte na stránku nástroje k distancování se od odkazů.
 2. V seznamu služeb vyberte službu. Seznam se bude vztahovat pouze na tuto službu. Pokud pro tuto službu již seznam existuje, zobrazí se přehled stránek a domén, od kterých se distancujete. Nahráním dalšího seznamu pro tuto službu u ní přepíšete stávající seznam.
 3. Kliknutím na tlačítko seznam nahrajte.
 4. Podle pokynů vyberte soubor k distancování se od odkazů uložený v místním počítači.
  1. Pokud jsou v souboru chyby, ihned se zobrazí seznam chyb. Starý seznam nebude nahrazen. Nový seznam můžete opravit a zkusit nahrát znovu.
  2. V případě úspěšného nahrání může trvat několik týdnů, než Google seznam v rámci procházení webu a zpracovávání nalezených stránek zařadí do indexu.

Odstranění všech seznamů k distancování se od odkazů pro určitou službu

Podle těchto pokynů postupujte v případě, že chcete odstranit všechny seznamy k distancování se od odkazů pro určitou službu. Pokud chcete nahradit starý seznam novým, tyto kroky provádět nemusíte. Stačí jen nahrát nový seznam.

 1. Přejděte na stránku nástroje k distancování se od odkazů.
 2. V seznamu služeb vyberte službu.
 3. Klikněte na Přestat se distancovat od odkazů. Seznam k distancování se od odkazů pro vybranou službu bude odstraněn. Může trvat několik týdnů, než Google seznam v rámci procházení webu a zpracovávání nalezených stránek zařadí do indexu.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Jste ve službě Search Console noví?

Službu Search Console jste dosud nepoužívali? Začněte tady – ať už jste úplný začátečník, expert na SEO, nebo webový vývojář.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false
false