Använd en webbplatskarta för att ange sidor på alternativa språk

Om din webbplats är inriktad mot användare på många språk och eventuellt i flera länder kan du använda webbplatskartor för att ge Google rel="alternate" hreflang="x". Attributen hjälper Google att visa rätt språk eller regional webbadress för användare som söker.

Säg att du har en sida på engelska som är inriktad på engelsktalande användare över hela världen. Du har även motsvarande versioner av denna sida som är inriktade på tysktalande användare över hela världen, samt på tysktalande användare som befinner sig i Schweiz. Din fullständiga uppsättning webbadresser är:

 • www.example.com/english/
 • www.example.com/deutsch/
 • www.example.com/schweiz-deutsch/

Följande webbplatskarta meddelar Google att sidan www.example.com/english/ har motsvarande sidor som är inriktade på tyskspråkiga användare (http://www.example.com/deutsch/) och på Schweiz (http://www.example.com/schweiz-deutsch/).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/scheman/webbplatskarta/0.9"
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <url>
  <loc>http://www.example.com/english/</loc>
  <xhtml:link 
         rel="alternate"
         hreflang="de"
         href="http://www.example.com/deutsch/"
         />
  <xhtml:link 
         rel="alternate"
         hreflang="de-ch"
         href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/"
         />
  <xhtml:link 
         rel="alternate"
         hreflang="en"
         href="http://www.example.com/english/"
         />
 </url>
 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/deutsch/</loc>
  <xhtml:link 
         rel="alternate"
         hreflang="en"
         href="http://www.example.com/english/"
         />
   <xhtml:link 
         rel="alternate"
         hreflang="de-ch"
         href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/"
         />
   <xhtml:link 
         rel="alternate"
         hreflang="de"
         href="http://www.example.com/deutsch/"
         />
 </url>
 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/schweiz-deutsch/</loc>
   <xhtml:link 
         rel="alternate"
         hreflang="de"
         href="http://www.example.com/deutsch/"
         />
   <xhtml:link 
         rel="alternate"
         hreflang="en"
         href="http://www.example.com/english/"
         />
<xhtml:link 
         rel="alternate"
         hreflang="de-ch"
         href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/"
         />
 </url>
 
</urlset>

Kommentarer

 • Kontrollera att xhtml-namnutrymmet anges enligt följande:
  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 • Du måste skapa ett separat url-element för varje webbadress. Varje url-element måste innehålla en loc-tagg som anger sidans webbadress och ett xhtml:link rel="alternate" hreflang="XX"-underelement för varje alternativ version av sidan, inklusive själva sidan
 • I det här exemplet används språkkoden de för webbadressen som är riktad mot tysktalande besökare och koden för språk-område de-ch för tysktalande personer i Schweiz. Om du har flera alternativa webbadresser som är riktade till användare med samma språk men som befinner sig på olika platser är det en bra idé att ange en generisk webbadress för användare där platsen inte har angetts. Du kanske till exempel har specifika webbadresser för personer som talar engelska i Irland (en-ie), Kanada (en-ca) och Australien (en-au) men vill att den generiska engelska sidan ska visas för alla andra engelsktalande användare (en). I det här fallet specificerar du den generiska engelska sidan (en) för personer som söker i exempelvis Storbritannien.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?