Báo cáo Thao tác thủ công

Search Console mới có trải nghiệm nâng cấp cho báo cáo này. Hãy dùng thử báo cáo Thao tác thủ công trong Search Console mới.

Báo cáo Thao tác thủ công liệt kê các trường hợp trong đó người đánh giá đã xác định rằng có các trang trên trang web của bạn không tuân thủ nguyên tắc chất lượng quản trị trang web của Google. Các thuật toán của Google có thể phát hiện hầu hết spam và tự động giảm hạng chúng; đối với các trường hợp còn lại, chúng tôi sử dụng người đánh giá để xem xét các trang theo cách thủ công và gắn cờ chúng nếu vi phạm nguyên tắc. Các trang web bị gắn cờ có thể bị giảm hạng hoặc thậm chí là bị xóa hoàn toàn khỏi kết quả tìm kiếm của Google. Trang Thao tác thủ công liệt kê các vấn đề đã xác định trên trang web của bạn và cung cấp thông tin để giúp bạn xử lý vấn đề. Nếu xếp hạng của trang web của bạn bị ảnh hưởng bởi một hành động spam thủ công thì chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn biết qua email và trong trung tâm thông báo.

 

Mở Báo cáo thao tác thủ công

 

Google có thực hiện thao tác thủ công với webspam không?

Matt Cutts thảo luận về thao tác thủ công đối với webspam

Nếu trang web của bạn không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hoặc hoạt động kém so với trước kia thì chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra báo cáo Thao tác thủ công và thực hiện các bước để xử lý vấn đề. Khi bạn đã chắc chắn rằng trang web của mình tuân thủ nguyên tắc chất lượng quản trị trang web thì bạn có thể yêu cầu xem xét trang web của bạn trực tiếp từ báo cáo Thao tác thủ công. Lưu ý rằng web là một hệ sinh thái thường xuyên thay đổi và hiệu suất trang web của bạn trong tìm kiếm hầu như chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian. Kết quả là, ngay cả khi yêu cầu xem xét lại của bạn thành công, trang web của bạn vẫn có thể có xếp hạng thấp hơn (hoặc cao hơn) so với trước đây.

Đọc báo cáo

Hai loại thao tác được hiển thị trên trang Thao tác thủ công.

 • Phần Kết quả phù hợp trên toàn trang liệt kê các thao tác ảnh hưởng đến toàn bộ một trang web.
 • Phần Kết quả phù hợp từng phần liệt kê các thao tác ảnh hưởng đến các URL hoặc phần riêng lẻ của một trang web. Việc các trang riêng lẻ trên một trang web phổ biến có thao tác thủ công không phải là bất thường, đặc biệt nếu trang web đó là nền tảng cho người dùng hay doanh nghiệp khác tạo và chia sẻ nội dung. Nếu vấn đề tỏ ra bị cô lập thì chỉ các trang, phần hoặc liên kết đến riêng lẻ sẽ bị ảnh hưởng chứ không phải toàn bộ trang web.

Mỗi phần bao gồm các thông tin sau:

 • Lý do: Lý do cho mỗi thao tác mà Google áp dụng.
 • Ảnh hưởng: Các phần của trang web bị ảnh hưởng bởi thao tác thủ công. Chỉ 1.000 kết quả phù hợp đầu tiên sẽ được hiển thị.

Thực hiện theo các hướng dẫn khắc phục dưới đây đối với bất kỳ thao tác thủ công nào mà bạn thấy có tên trong báo cáo.

Giới thiệu về Google và spam

Kể từ khi công cụ tìm kiếm ra đời, vẫn luôn có những người chuyên tìm cách để có được vị trí đầu tiên trên trang kết quả. Điều này có hại cho người tìm kiếm vì các trang web phù hợp hơn sẽ xếp dưới những kết quả không phù hợp. Điều này cũng có hại cho những chủ sở hữu trang web tuân thủ chính sách vì trang web của họ trở nên khó tìm kiếm hơn. Vì những lý do này, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực từ những ngày đầu tiên của Google để chống lại những người gửi spam để giúp mọi người tìm được câu trả lời họ đang tìm kiếm và giúp các trang web hợp pháp nhận lưu lượng truy cập từ tìm kiếm.

Google đang liên tục nỗ lực để cải thiện tìm kiếm. Chúng tôi tiếp cận theo hướng dữ liệu và tuyển dụng các nhà phân tích, nhà nghiên cứu và nhà thống kê để đánh giá chất lượng tìm kiếm trên cơ sở toàn thời gian. Các thay đổi đối với thuật toán của chúng tôi sẽ được đánh giá chất lượng kỹ lưỡng trước khi phát hành. Thêm thông tin về thuật toán của chúng tôi.

Các thuật toán của chúng tôi cực kỳ hiệu quả trong việc phát hiện spam và trong phần lớn trường hợp, chúng tôi tự động phát hiện spam và xóa nó khỏi kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, để bảo vệ chất lượng của chỉ mục, chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện các thao tác thủ công để xóa spam khỏi kết quả tìm kiếm.

Cách khắc phục các thao tác thủ công phổ biến

 

Trang web bị tấn công

Nếu bạn nhìn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công hay Vấn đề bảo mật trong Search Console thì điều đó có nghĩa rằng Google đã phát hiện ra các trang có vẻ đã bị tấn công bởi một bên thứ ba. Thường thì tin tặc sẽ tải lên tệp hoặc chỉnh sửa các tệp hiện tại và các tệp này sau đó sẽ xuất hiện dưới dạng spam trong chỉ mục của chúng tôi. Trong nhiều trường hợp, nội dung độc hại này được ẩn đi thông qua một quá trình được gọi là kỹ thuật che giấu.

Để bảo vệ người dùng, các trang trên trang web của bạn có thể được gắn nhãn bị xâm phạm hoặc có thể không được xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi.

Thao tác được đề xuất

 1. Để biết danh sách đầy đủ những điều bạn có thể làm nếu trang web của bạn bị xâm phạm, vui lòng tham khảo http://www.google.com/webmasters/hacked.
 2. Khi bạn đã chắc chắn rằng trang web của mình không còn bị xâm phạm, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của bạn. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chờ thư trong tài khoản Search Console — chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét trang web của bạn. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn chứa nội dung có vấn đề thì chúng tôi sẽ xóa cảnh báo bị xâm phạm khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi.
Spam do người dùng tạo
Matt Cutts explains the "User-Generated Spam" manual action

Nếu bạn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công thì điều này có nghĩa là Google đã phát hiện thấy spam do người dùng tạo trên trang web của bạn. Thông thường, loại spam này được tìm thấy trên các trang diễn đàn, các trang sổ lưu bút hoặc tiểu sử của người dùng.

Kết quả là Google đã áp dụng hành động spam thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn. Các thao tác ảnh hưởng đến toàn bộ trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến một phần của trang web của bạn và/hoặc một số liên kết đến trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Thao tác được đề xuất

Xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về spam do người dùng tạo và thực hiện các bước sau để xác định và khắc phục (các) vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Người dùng thường thêm nội dung vào trang web trong diễn đàn, nhận xét blog và hồ sơ người dùng. Hãy tìm các hồ sơ có tên người dùng mang tính thương mại như “Giảm giá bảo hiểm” hoặc các bài đăng có chứa quảng cáo, liên kết không liên quan đến chủ đề hoặc văn bản vô nghĩa.
 2. Xác định các trang trên trang web của bạn nơi người dùng có thể đã thêm nội dung.
 3. Tìm nội dung không liên quan mang tính spam trong các phần này và xóa nó. Kiểm tra các khu vực sau:
  • Bài đăng hay hồ sơ giống như quảng cáo
  • Bài đăng hay hồ sơ có các liên kết không phù hợp với ngữ cảnh hay chủ đề
  • Bài đăng hay hồ sơ có tên người dùng mang tính thương mại — những tên như "Giảm giá bảo hiểm", vốn không giống tên người thật — liên kết đến các trang web không liên quan
  • Bài đăng hay hồ sơ có vẻ như được tạo tự động chứ không phải được viết bởi một người dùng thực trên trang web của bạn
 4. Tìm kiếm nội dung không mong muốn hay spam trên trang web của bạn, sử dụng toán tử site: trong Google Tìm kiếm cùng với các từ khóa thương mại hay mang tính người lớn mà không liên quan đến chủ đề trang web của bạn. Ví dụ: phép tìm kiếm [site:example.com bảo hiểm] sẽ trả về nội dung trên trang web của bạn có liên quan đến bảo hiểm.
 5. Xóa bất kỳ nội dung nào không phù hợp.
 6. Cân nhắc việc triển khai các biện pháp để chặn spam do người dùng tạo.
 7. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của bạn. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chờ thư trong tài khoản Search Console — chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét trang web của bạn. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ hủy bỏ hành động thủ công.
Máy chủ lưu trữ miễn phí gây ra spam

Google cố gắng để được chính xác khi thực hiện hành động thủ công có liên quan đến việc spam. Tuy nhiên, nếu phần lớn các trang của trang web được lưu trữ trên một dịch vụ là spam, chúng tôi có thể thực hiện hành động thủ công trên toàn bộ dịch vụ.

Thao tác được đề xuất

 1. Nhận các mẹo để ngăn chặn và xác định vấn đề lạm dụng dịch vụ của bạn.
 2. Xóa tất cả các tài khoản spam hiện có khỏi dịch vụ của bạn.
 3. Khi bạn đã chắc chắn rằng trang web của mình tuân thủ Nguyên tắc quản trị trang web của Google, hãy gửi yêu cầu xem xét lại. Nếu xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Đánh dấu có cấu trúc spam

Nếu bạn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công thì điều này có nghĩa là Google đã phát hiện thấy một số đánh dấu trên các trang của bạn có thể đang sử dụng kỹ thuật nằm ngoài Nguyên tắc về đoạn mã nhiều định dạng của chúng tôi, ví dụ: đánh dấu nội dung không hiển thị cho người dùng, đánh dấu nội dung không liên quan hoặc gây nhầm lẫn hoặc hành vi ngụy tạo khác.

Kết quả là Google đã áp dụng thao tác thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn và điều này có thể ảnh hưởng cách trang web của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Các hành động ảnh hưởng đến cách toàn bộ trang web của bạn hiển thị được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến cách một phần trang web của bạn hiển thị được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Thao tác được đề xuất

 1. Đảm bảo đánh dấu trên trang web của bạn tuân thủ Nguyên tắc về đoạn mã chi tiết của chúng tôi nếu bạn muốn nó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google. Điều này có thể bao gồm việc cập nhật đánh dấu hiện tại hoặc xóa bất kỳ đánh dấu nào vi phạm nguyên tắc.
 2. Khi bạn đã thực hiện các thay đổi này, hãy gửi yêu cầu xem xét lại. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc về Đoạn mã chi tiết của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thu hồi thao tác thủ công.
Liên kết bất thường đến trang web của bạn
Matt Cutts and Alex explain the "Unnatural links to your site" manual action

Nếu bạn nhìn thấy thông báo này trang Thao tác thủ công thì điều đó có nghĩa rằng Google đã phát hiện ra một mẫu các liên kết bất thường nhân tạo, giả mạo hoặc nhằm mục đích thao túng trỏ đến trang web của bạn. Việc mua liên kết hoặc tham gia vào mưu đồ liên kết nhằm thao túng PageRank là hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google.

Do đó, Google đã áp dụng tác vụ spam thủ công với trang web của bạn.

Thao tác được đề xuất

Trước tiên, hãy xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về liên kết.

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) vi phạm:

 1. Tải xuống danh sách các liên kết đến trang web của bạn từ Search Console. Bạn có thể tải xuống các liên kết được sắp xếp theo tên máy chủ (Liên kết đến trang web của bạn > Ai liên kết nhiều nhất > Tải xuống các liên kết mẫu khác) hoặc theo thứ tự (Liên kết đến trang web của bạn > Ai liên kết nhiều nhất > Tải xuống liên kết mới nhất).
 2. Kiểm tra danh sách này để biết bất kỳ liên kết nào vi phạm nguyên tắc về liên kết của chúng tôi. Nếu danh sách quá lớn, hãy bắt đầu bằng cách xem các trang web liên kết đến bạn nhiều nhất hoặc các liên kết được tạo gần đây (trong vòng vài tháng gần đây).
 3. Đối với bất kỳ liên kết nào vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, hãy liên hệ với quản trị viên web của trang web đó và yêu cầu họ xóa liên kết hoặc ngăn chúng vượt qua PageRank, chẳng hạn bằng cách thêm thuộc tính rel="nofollow".
 4. Sử dụng công Từ chối liên kết trong Search Console để từ chối bất kỳ liên kết nào bạn không thể xóa.
 5. Khi bạn đã xóa hoặc từ chối liên kết nhân tạo, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của bạn. Việc bao gồm tài liệu về liên kết bạn đã xóa và phần giải thích về bất kỳ liên kết nào bạn không thể xóa sẽ giúp chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chờ thư trong tài khoản Search Console của bạn — chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét trang web của bạn. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ hủy bỏ hành động thủ công.
Nội dung nghèo nàn với ít hoặc không có giá trị gia tăng
Matt Cutts explains the "Thin Content with little or no added value" manual action.

Nếu bạn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công thì điều đó có nghĩa là Google đã phát hiện thấy các trang chất lượng thấp hoặc nội dung nghèo nàn trên trang web của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến của trang thường có nội dung nghèo nàn mà cung cấp ít hoặc không cung cấp giá trị bổ sung:

 • Nội dung được tạo tự động
 • Trang liên kết sao chép
 • Nội dung từ các nguồn khác. Ví dụ: Nội dung được cóp nhặt hoặc bài đăng trên blog của khách có chất lượng thấp
 • Các trang ngõ

Những kỹ thuật này thực chất không cung cấp cho người dùng nội dung duy nhất hoặc có giá trị và chúng vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi.

Kết quả là Google đã áp dụng hành động spam thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn. Các thao tác ảnh hưởng đến toàn bộ trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến một phần của trang web của bạn và/hoặc một số liên kết đến trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Thao tác được đề xuất

Đầu tiên, hãy xem các phần sau trong Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi:

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Kiểm tra nội dung trên trang web của bạn mà đã được sao chép từ nội dung ở một nơi khác.
 2. Kiềm tra các trang có nội dung nghèo nàn với liên kết trên trang web của bạn.
 3. Kiểm tra các trang cửa ngõ hoặc nội dung được tạo tự động trên trang web của bạn.
 4. Nếu trang web của bạn chứa bất kỳ loại nội dung nào trong số này, hãy suy nghĩ xem trang web của bạn có cung cấp giá trị bổ sung đáng kể cho người dùng hay không. Bài viết này về việc xây dựng các trang web chất lượng cao có thể cung cấp cho bạn thêm hướng dẫn.
  Mẹo: Hãy cân nhắc việc yêu cầu bạn bè hoặc gia đình — những người thực sự không liên kết với trang web của bạn — sử dụng hoặc phê bình trang web của bạn nhằm nhận được ý tưởng về cách cải thiện trang web.
 5. Cải thiện trang web của bạn để trang web cung cấp giá trị đáng kể cho người dùng.
 6. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của bạn. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chờ thư trong tài khoản Search Console — chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét trang web của bạn. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ hủy bỏ hành động thủ công.
Kỹ thuật che giấu và/hoặc chuyển hướng lén lút
Matt Cutts explains cloaking

Nếu bạn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công thì điều đó có nghĩa là trang web của bạn có thể đang hiển thị cho người dùng các trang khác với những trang được hiển thị cho Google hoặc đang chuyển hướng người dùng đến một trang khác so với trang mà Google nhìn thấy. Kỹ thuật che giấu và chuyển hướng lén lút là các hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google.

Kết quả là Google đã áp dụng hành động spam thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn. Các thao tác ảnh hưởng đến toàn bộ trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến một phần của trang web của bạn và/hoặc một số liên kết đến trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Đăng ký và nội dung bị tường phí

Nhà xuất bản phải đính kèm nội dung có tường phí với dữ liệu có cấu trúc để giúp Google phân biệt nội dung có trả tiền với kỹ thuật che giấu, trong đó nội dung được phân phối cho Googlebot khác với nội dung được phân phối cho người dùng.

Để biết thông số chi tiết cho việc triển khai dữ liệu có cấu trúc, hãy truy cập Tài liệu dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

 

Hành động được đề xuất

Trước tiên, hãy xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về kỹ thuật che giấuchuyển hướng lén lút.

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Sử dụng công cụ Tìm nạp như Google trong Search Console để tìm nạp các trang từ khu vực bị ảnh hưởng của trang web của bạn.
 2. So sánh nội dung Google tìm nạp được với nội dung mà người dùng (chính là bạn!) nhìn thấy khi truy cập trang web.
 3. Nếu nội dung khác nhau, hãy xác định và xóa phần trên trang web đang phân phối nội dung khác nhau cho Google và người dùng. Điều này yêu cầu tìm kiếm bằng mã trang web của bạn trên máy chủ.
 4. Kiểm tra các URL trên trang web của bạn mà chuyển hướng người dùng đến một trang khác với mong đợi của họ.
 5. Kiểm tra các URL trên trang web của bạn mà chuyển hướng theo điều kiện, chẳng hạn như chỉ chuyển hướng người dùng đến từ Google Tìm kiếm hoặc chỉ người dùng đến từ một phạm vi địa chỉ IP cụ thể.
 6. Nếu trang web của bạn chuyển hướng người dùng theo bất kỳ cách nào trong số này, hãy xác định và xóa phần trên trang web của bạn đang tạo ra các chuyển hướng này. Điều này yêu cầu tìm kiếm qua mã trang web của bạn trên máy chủ.
  Mẹo: Những loại chuyển hướng này thường được viết bằng JavaScript hoặc trong tệp .htaccess của bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra hệ thống quản lý nội dung và bất kỳ plugin nào.
 7. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của bạn. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chờ thư trong tài khoản Search Console — chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét trang web của bạn. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ hủy bỏ hành động thủ công.
Liên kết bất thường từ trang web của bạn
Matt Cutts and Sandy discuss the "Unnatural links from your site" manual action.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công thì điều đó có nghĩa rằng Google đã phát hiện ra một mẫu các liên kết bất thường nhân tạo, giả mạo hoặc nhằm mục đích thao túng xuất phát từ trang web của bạn. Việc mua liên kết hoặc tham gia vào mưu đồ liên kết nhằm thao túng PageRank là hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google.

Kết quả là Google đã áp dụng hành động spam thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn. Các thao tác ảnh hưởng đến toàn bộ trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến một phần của trang web của bạn và/hoặc một số liên kết đến trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Thao tác được đề xuất

Trước tiên, hãy xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về liên kết.

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Xác định bất kỳ liên kết nào trên trang web của bạn đã được trả tiền hoặc dường như vi phạm các nguyên tắc liên kết của chúng tôi, chẳng hạn như trao đổi liên kết quá nhiều.
 2. Hãy xóa những liên kết này hoặc thay đổi các liên kết đó để chúng không còn chấp nhận PageRank, chẳng hạn như thêm thuộc tính rel=”nofollow” hoặc bằng cách chuyển hướng chúng qua trang bị chặn bởi robots.txt.
 3. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của bạn. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chờ thư trong tài khoản Search Console — chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét trang web của bạn. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ hủy bỏ hành động thủ công.
Hoàn toàn là spam
Matt Cutts explains what it means if your site has a manual action labeled as "Pure spam" and what you can do to fix it.

Nếu bạn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công thì điều này có nghĩa là Google đã phát hiện thấy một số trang của bạn có thể đang sử dụng kỹ thuật không nằm trong phạm vi Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi. Trang web có vẻ đang sử dụng các kỹ thuật spam mạnh như văn bản vô nghĩa được tạo tự động, kỹ thuật che giấu, nội dung cóp nhặt từ các trang web khác và/hoặc các trường hợp vi phạm lặp lại hay nghiêm trọng khác đối với nguyên tắc chất lượng của Google.

Kết quả là Google đã áp dụng hành động spam thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn. Các thao tác ảnh hưởng đến toàn bộ trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến một phần của trang web của bạn và/hoặc một số liên kết đến trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Thao tác được đề xuất

 1. Cập nhật trang web của bạn để đáp ứng Nguyên tắc quản trị trang web của Google.
 2. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của bạn. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chờ thư trong tài khoản Search Console — chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét trang web của bạn. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ hủy bỏ hành động thủ công.
Hình ảnh bị che giấu

Nếu bạn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công thì điều này nghĩa là một số hình ảnh trên trang web của bạn có thể đang hiển thị khác trên trang kết quả tìm kiếm của Google so với cách chúng hiển thị trên trang web của bạn. Kỹ thuật che giấu là hành động hiển thị nội dung khác nhau cho người dùng và công cụ tìm kiếm. Kỹ thuật che giấu bị xem là vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google vì nó cung cấp cho người dùng của chúng tôi kết quả khác so với những gì họ mong đợi. Việc che giấu hình ảnh có thể cung cấp trải nghiệm người dùng kém đối với kết quả tìm kiếm hình ảnh Google, vì hình ảnh bị che khuất và hình thu nhỏ không phù hợp không cung cấp cho người dùng hình ảnh mà họ đang tìm kiếm.

Kết quả là Google đã áp dụng thao tác thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn và điều này sẽ ảnh hưởng đến cách hình ảnh trên trang web của bạn được hiển thị trong Google. Các thao tác ảnh hưởng đến toàn bộ trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các thao tác chỉ ảnh hưởng đến một phần trang web được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Ví dụ về hình ảnh bị che giấu

Dưới đây là một số ví dụ về hành vi che giấu hình ảnh:

 • Cung cấp cho Google các hình ảnh bị che khuất bởi một hình ảnh khác, ví dụ: một đoạn văn bản.
 • Cung cấp cho Google hình ảnh khác với hình ảnh được phân phối cho khách truy cập trang.

Hành động được đề xuất

 1. Đảm bảo rằng trang web của bạn hiển thị hình ảnh giống hệt nhau trên trang web và trong kết quả tìm kiếm của Google. Kỹ thuật che giấu chỉ được chấp nhận khi bạn chọn không tham gia liên kết nội tuyến tìm kiếm hình ảnh như trình bày chi tiết bên dưới.
 2. Khi bạn đã chắc chắn rằng hình ảnh trên trang web giống hệt nhau cho dù được xem trực tiếp trên trang web hay xem từ kết quả tìm kiếm của Google, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của bạn.
 3. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chờ thư trong tài khoản Search Console — chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét trang web của bạn. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.

Chọn không tham gia liên kết nội tuyến tìm kiếm hình ảnh

Bằng cách chọn không tham gia liên kết nội tuyến trong kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google, bạn có thể ngăn hình ảnh kích thước đầy đủ xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google.

Để chọn không tham gia liên kết nội tuyến:

 1. Khi có yêu cầu đối với hình ảnh của bạn, hãy kiểm tra tiêu đề liên kết giới thiệu HTTP trong yêu cầu.
 2. Nếu yêu cầu đến từ một tên miền của Google, hãy trả lời bằng HTTP 200 hoặc 204 không kèm theo nội dung.

Google sẽ vẫn thu thập dữ liệu trang của bạn và thấy hình ảnh, nhưng sẽ hiển thị một hình thu nhỏ được tạo vào thời điểm thu thập dữ liệu trong kết quả tìm kiếm. Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào và không cần phải xử lý lại hình ảnh của trang web. Hành vi này không được coi là che giấu hình ảnh và sẽ không dẫn đến thao tác thủ công.

Bạn cũng có thể ngăn hoàn toàn hình ảnh xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Văn bản ẩn và/hoặc nhồi nhét từ khóa
Matt Cutts and Nelson explain what it means if your site has a manual action labeled as "Hidden text and/or keyword stuffing" and what you can do to fix it.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo này trên trang Thao tác thủ công thì điều đó có nghĩa rằng một số trang của bạn có thể chứa văn bản ẩn hoặc lỗi nhồi nhét từ khóa, những kỹ thuật nằm ngoài phạm vi Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi.

Kết quả là Google đã áp dụng hành động spam thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn. Các thao tác ảnh hưởng đến toàn bộ trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến một phần của trang web của bạn và/hoặc một số liên kết đến trang web của bạn được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Thao tác được đề xuất

Trước tiên, hãy xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về văn bản ẩnnhồi nhét từ khóa.

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Sử dụng công cụ Tìm nạp như Google trong Search Console để kiểm tra nội dung hiển thị đối với trình thu thập dữ liệu của chúng tôi nhưng không hiển thị đối với người dùng là người thực (bạn!) khi truy cập trang web.
 2. Kiểm tra văn bản có màu sắc giống nhau, hoặc tương tự, làm hình nền của trang web.
  Mẹo: Bạn thường có thể hiển thị văn bản đó bằng cách chọn tất cả văn bản trên trang, chẳng hạn bằng cách nhấn Ctrl + A hoặc Command-A.
 3. Kiểm tra mọi văn bản ẩn bằng cách sử dụng định vị hoặc định kiểu CSS, như được mô tả trong các nguyên tắc của chúng tôi.
 4. Xóa hoặc định kiểu lại mọi văn bản có thể phát hiện như nhau bởi các trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm và bởi những người dùng là con người.
 5. Kiểm tra các danh sách hoặc đoạn từ lặp lại không có bất kỳ ngữ cảnh nào.
 6. Kiểm tra thẻ <title> và văn bản alt cho các chuỗi từ lặp lại.
 7. Xóa bất kỳ từ nào như vậy hoặc các trường hợp nhồi nhét từ khóa khác.
 8. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của bạn. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chờ thư trong tài khoản Search Console — chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét trang web của bạn. Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ hủy bỏ hành động thủ công.

Sự khác biệt giữa báo cáo Thao tác thủ công và Vấn đề bảo mật là gì?

Có một số trùng lặp về khái niệm giữa báo cáo Thao tác thủ công và Vấn đề bảo mật, vì thế sẽ hữu ích nếu bạn biết sự khác biệt giữa chúng:

Báo cáo Thao tác thủ công liệt kê các vấn đề được phát hiện theo cách thủ công trên một trang hay trang web mà chủ yếu cố gắng thao túng chỉ mục tìm kiếm của chúng tôi, nhưng không hẳn nguy hiểm với người dùng. Hầu hết các vấn đề được báo cáo ở đây sẽ dẫn đến việc trang hoặc trang web bị giảm hạng hoặc xóa khỏi kết quả tìm kiếm mà không có bất kỳ dấu hiệu trực quan nào cho người dùng.

Báo cáo Vấn đề bảo mật liệt kê các dấu hiệu cho thấy trang web của bạn đã bị tấn công hoặc hành vi trên trang web của bạn có thể gây hại cho khách truy cập hoặc máy tính của họ: ví dụ: tấn công lừa đảo hoặc cài đặt phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn vào máy tính của người dùng. Những trang này có thể xuất hiện kèm theo nhãn cảnh báo trong kết quả tìm kiếm hoặc trình duyệt có thể hiển thị trang cảnh báo trung gian khi người dùng cố gắng truy cập chúng.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?