ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

การจัดการผู้ใช้ เจ้าของ และสิทธิ์

พร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console สนับสนุนบทบาทต่อไปนี้

 • เจ้าของ: เจ้าของมีสิทธิ์ควบคุมพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถเพิ่มและนำผู้ใช้คนอื่นออก กำหนดการตั้งค่า ดูข้อมูลทั้งหมด และใช้เครื่องมือทั้งหมดได้ เจ้าของมี 2 ประเภทแม้จะไม่มีความแตกต่างที่เห็นได้ในเว็บไซต์ Search Console  พร็อพเพอร์ตี้ต้องมีเจ้าของที่ผ่านการยืนยันอย่างน้อย 1 ราย มิเช่นนั้นจะไม่มีผู้ใช้คนใดสามารถเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าว
  • เจ้าของที่ผ่านการยืนยัน: เป็นผู้ที่ได้ดำเนินการบางอย่างเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ หากไม่ดำเนินการ Google อาจใช้วิธีอนุมานการเป็นเจ้าของ เช่น ถือว่าบัญชี Blogger และบัญชี Search Console เป็นบัญชี Google เดียวกัน เจ้าของทุกรายซึ่งเจ้าของที่ผ่านการยืนยันใช้ Search Console เพิ่มลงในพร็อพเพอร์ตี้จะเป็นเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์
  • เจ้าของที่ได้รับสิทธิ์: ไม่มีสิทธิ์ยืนยันความเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ แต่สามารถเพิ่มเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์คนอื่นๆ
 • ผู้ใช้: ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลทั้งหมดและดำเนินการบางอย่าง แต่ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้คนอื่นๆ เจ้าของจะต้องเป็นคนเพิ่มผู้ใช้เท่านั้น ผู้ใช้มี 2 ประเภทดังนี้
  • เต็มรูปแบบ: มีสิทธิ์ดูข้อมูลส่วนใหญ่และสามารถดำเนินการบางอย่างได้
  • ถูกจำกัด: มีสิทธิ์ดูข้อมูลส่วนใหญ่แบบธรรมดา
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง: พร็อพเพอร์ตี้ Google (เช่น บัญชี Google+ หรือ AdWords) หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ผ่าน Search Console หากมีผู้ขอเชื่อมโยงกับเว็บไซต์คุณผ่าน Search Console บุคคลนั้นจะสามารถดำเนินการต่างๆ ได้เฉพาะกับสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่กับเว็บไซต์จะบอก Google Search ให้แสดงลิงก์ผลการค้นหาที่ชี้ไปยังแอปแทนเว็บไซต์ หากเหมาะสม

เจ้าของเว็บไซต์ไม่อยู่แล้ว!

หากเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยันของคุณออกจากตำแหน่งแล้ว หรือคุณไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของที่ยืนยันแล้ว ก็เพียงแค่ยืนยันเจ้าของเว็บไซต์อีกคนหนึ่ง เจ้าของคนใหม่นี้จะเห็นรายชื่อเจ้าของและผู้ใช้ทุกรายที่มีการยืนยันกับเว็บไซต์นั้น ตลอดจนวิธีที่ใช้ยืนยันเจ้าของแต่ละคนด้วย จากนั้นคุณสามารถเลือกยกเลิกการยืนยันเจ้าของคนก่อนได้โดยนำโทเค็นการยืนยันของบุคคลนั้นออก (เช่น นำแท็ก HTML ออกจากเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของที่ยืนยันด้วยแท็ก HTML) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพิ่มหรือนำเจ้าของออก

เพิ่มหรือลบเจ้าของ

เจ้าของมีสิทธิ์ควบคุมพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถเพิ่มและนำผู้ใช้คนอื่นออก กำหนดการตั้งค่า ดูข้อมูลทั้งหมด และใช้เครื่องมือทั้งหมดได้ หากคุณต้องการมอบสิทธิ์แบบจำกัดเพิ่มให้ผู้อื่น ให้เพิ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใช้แทน

วิธีเพิ่มเจ้าของ

 1. เลือกพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือกผู้ใช้และเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 3. คลิกลิงก์จัดการเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 4. ในส่วนเจ้าของที่ผ่านการยืนยัน ให้คลิกเพิ่มเจ้าของ โปรดทราบว่าเจ้าของทุกรายที่คุณเพิ่มจะเป็นเพียงเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ใช่เจ้าของที่ผ่านการยืนยัน
 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นเจ้าของ แล้วคลิกต่อไป
 6. เจ้าของใหม่สามารถเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ไปยังบัญชี Search Console ได้แล้วในขณะนี้ โดยพร็อพเพอร์ตี้จะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ

วิธีลบเจ้าของ

คุณไม่สามารถลบเจ้าของที่ผ่านการยืนยันโดยถาวร (ผู้ที่ได้ยืนยันความเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้) แต่ลบได้เฉพาะเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น เว้นเสียแต่คุณได้นำโทเค็นของเจ้าของที่ผ่านการยืนยันออกจากแหล่งที่มา (ตัวอย่างเช่น นำแท็ก HTML ออกจากหน้าหรือนำโทเค็นออกจากไฟล์ Manifest ของแอป)

 1. เลือกพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง  แล้วเลือกผู้ใช้และเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 3. คลิกลิงก์จัดการเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 4. ในส่วนเจ้าของที่ผ่านการยืนยัน ให้คลิกยกเลิกการยืนยันข้างๆ เจ้าของที่ต้องการนำออก การเปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างรวดเร็ว
เพิ่มหรือนำผู้ใช้ออก

พร็อพเพอร์ตี้หนึ่งสามารถมีผู้ใช้แบบเต็มรูปแบบหรือผู้ใช้แบบจำกัดสูงสุด 100 คน

วิธีเพิ่มผู้ใช้

 1. เลือกพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง  แล้วเลือกผู้ใช้และเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 3. คลิกเพิ่มผู้ใช้ใหม่
 4. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มและเลือกประเภทของผู้ใช้
 5. คลิกเพิ่ม
 6. พร็อพเพอร์ตี้จะเพิ่มไปยังบัญชี Search Console ของผู้ใช้คนใหม่โดยอัตโนมัติ

วิธีลบผู้ใช้

 1. เลือกพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง  แล้วเลือกผู้ใช้และเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 3. เลือกผู้ใช้ที่จะลบแล้วคลิกลบ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างรวดเร็ว
เพิ่มหรือลบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วิธีเพิ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หากมีผู้ต้องการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Search Console ของคุณ คุณจะได้รับอีเมลคำขอพร้อมวิธีการเพิ่มการเชื่อมโยง

วิธีลบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 1. เลือกพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง  แล้วเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 3. เลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะลบ แล้วคลิกลบ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างรวดเร็ว

หากเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ที่ผ่านการยืนยันทุกรายถูกนำออกหรือเสียการยืนยันไป เจ้าของที่ได้รับสิทธิ์ ผู้ใช้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายจะไม่สามารถเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console ภายหลังระยะเวลาผ่อนผัน ถึงแม้ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ แต่จะไม่มีใครเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้นั้นได้จนกว่าจะมีผู้ยืนยันความเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้

สิทธิ์

ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปสิทธิ์สำหรับบทบาทของบัญชีแต่ละบทบาท

รายการสิทธิ์ทั้งหมด
คุณลักษณะ เจ้าของ ผู้ใช้เต็มรูปแบบ ผู้ใช้ที่ถูกจำกัด
การตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ (การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ โดเมนที่ต้องการ อัตราการรวบรวมข้อมูล) ดูอย่างเดียว
ไซต์ลิงก์ ดูอย่างเดียว
พารามิเตอร์ URL ดูอย่างเดียว
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ ดูอย่างเดียว ดูอย่างเดียว
การดูแลจัดการผู้ใช้    
ข้อผิดพลาดที่พบเมื่อเข้ารวบรวมข้อมูล ดูอย่างเดียว
สถิติการรวบรวมข้อมูล
URL ที่ถูกบล็อก
ดึงข้อมูลเหมือนเป็น Google/ส่ง URL ดึงข้อมูลเท่านั้น
สถานะดัชนี
ปัญหาด้านความปลอดภัย (มัลแวร์) ดูอย่างเดียว
คำค้นหา
ลิงก์ไปยังไซต์ของคุณ
ลิงก์ภายใน
แผนผังไซต์ ดูและทดสอบเท่านั้น
นำ URL ออก ดูอย่างเดียว
การปรับปรุง HTML
ข้อมูลที่มีโครงสร้าง
รับข้อความ  
คำขอให้พิจารณาใหม่  
ปฏิเสธลิงก์  
ลิงก์กับบัญชี Google Analytics    
เพิ่ม/นำเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ออก    
เครื่องมือเน้นข้อมูล  

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร